Popis projektu

V súvislosti s implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) vznikla potreba monitorovania, hodnotenia a kontroly stavu prípravy a realizácie projektov v rámci OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej prípravy, riadenia a implementácie projektov dopravnej infraštruktúry. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – realizácia školení, kurzov, seminárov, koordinačných porád a konferenciíktorá sa delí na 3 podaktivity: 1. Zabezpečenie monitorovacích výborov, 2. Zabezpečenie koordinačných porád a konferencií, 3. Zabezpečenie pracovných obedov, školení súvisiacich s implementáciou OP. Za merateľný ukazovateľ projektu bol zvolenýpočet koordinačných porád, konferencií a seminárov súvisiacich s OP (počet stanovený na 40, za predpokladu, že sa ročne plánuje realizácia 2 monitorovacích výborov, 2 koordinačných porád a 6 pracovných obedov).

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
200,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
172,737 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
28.01.2016
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia školení, kurzov, seminárov, …
Typ
D. Zabezpečenie vým…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
28.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím zvukovej tlmočníckej techniky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pracovný obed 15.04.2016

Faktúra č. 2016/004 (573/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný obed 28.1.2016

Faktúra č. OFR16001 (73/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

Pracovný obed 23.06.2016

Faktúra č. 2016/008 (985/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

Pracovný obed 02.03.2016

Faktúra OFR16008 (277/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
30.03.2016
Názov

Zabezpečenie 5. riadneho zasadnutia MV - poskytnutie služieb

Faktúra č. 2016110281 (1632/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,442 €
Schválené na preplatenie
6,442 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie 5. riadneho zasadnutia MV - daň z ubytovania

Faktúra č. 2016110281 (1632/2016)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Cateringové služby

Faktúra č. 2017036

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII v termíne 13. - 15.12.2017

Faktúra č. 1106/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,036 €
Schválené na preplatenie
15,036 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Daň z ubytovania

Faktúra č. 1106/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Miestny poplatok (daň z ubytovania)

Faktúra č. 2017375

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením Koordinačnej porady v dňoch 30.11. - 1.12.2017

Faktúra č. 2017375

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,745 €
Schválené na preplatenie
10,745 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Zabezpečenie občerstvenia dňa 3.5.2017

Faktúra č. 2017/004

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

Zabezpečenie pracovného obeda 19.1.2017

Faktúra č. 2017/001

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
06.03.2017
Názov

Daň z ubytovania

Faktúra č. 2017188

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením 6. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru pre OPII

Faktúra č. 2017188

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,222 €
Schválené na preplatenie
14,222 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Daň z ubytovania (miestny poplatok)

Faktúra č. 2018050

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením Koordinačnej porady pre projekty infraštruktúry vodnej dopravy OPII (8. - 10.4.2018)

Faktúra č. 2018050

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
15,053 €
Realizácia
-
Názov

Daň z ubytovania (miestny poplatok)

Faktúra č. 2018050

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením Koordinačnej porady pre projekty infraštruktúry vodnej dopravy OPII (8. - 10.4.2018)

Faktúra č. 2018050

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
15,053 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Daň z ubytovania

Faktúra č. 1815016

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
-
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením pracovného rokovania na tému "Slovensko - vstupná brána do Európy pre Novú hodvábnu cestu z Číny"

Faktúra č. 1815016

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Žiadaná suma
54,263 €
Schválené na preplatenie
54,263 €
Realizácia
-
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením pracovného rokovania na tému "Slovensko - vstupná brána do Európy pre Novú hodvábnu cestu z Číny"

Faktúra č. 1815016

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Žiadaná suma
54,263 €
Schválené na preplatenie
54,263 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Daň z ubytovania

Faktúra č. 1815016

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Služby poskytnuté v súvislosti so zabezpečením 8. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru pre OPII (04.05.2018)

Zabezpečenie 8. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru pre OPII (04.05.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
2,966 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Služby poskytnuté v súvislosti so zabezpečením 8. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru pre OPII (04.05.2018)

Zabezpečenie 8. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru pre OPII (04.05.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
2,966 €
Realizácia
-
Názov

Daň z ubytovania

Zabezpečenie Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy (26. - 27.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Poskytnutie služieb súvisiacich si zabezpečením Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy

Zabezpečenie Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy (26. - 27.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,231 €
Schválené na preplatenie
12,231 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Poskytnutie služieb súvisiacich si zabezpečením Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy

Zabezpečenie Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy (26. - 27.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,231 €
Schválené na preplatenie
12,231 €
Realizácia
-
Názov

Daň z ubytovania

Zabezpečenie Koordinačnej porady pre projekty ŽI, verejnej osobnej a integrovanej dopravy (26. - 27.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (21.6.2018)

Pracovno - koordinačné stretnutie prijímateľov v rámci OPII (21.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Služby súvisiace so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (21.6.2018)

Pracovno - koordinačné stretnutie prijímateľov v rámci OPII (21.6.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie pre účastníkov koordinačnej porady (11.10.2018)

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie pre účastníkov koordinačnej porady (11.10.2018)

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie pre účastníkov koordinačnej porady (11.10.2018)

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stravovanie pre účastníkov koordinačnej porady (11.10.2018)

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (11.10.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Občerstvenie

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové zabezpečenie konferenčnej miestnosti

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Zabezpečenie konferenčnej techniky

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stravovanie

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Prevádzkové zabezpečenie konferenčnej miestnosti

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie konferenčnej techniky

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Služby spojené so zabezpečením pracovno - koordinačného stretnutia prijímateľov v rámci OPII (5.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stravovanie pre účastníkov MV

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,066 €
Schválené na preplatenie
8,066 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Prenájom, inštalácia a servis konferenčnej techniky

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Občerstvenie pre účastníkov MV

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Prenájom konferenčnej miestnosti

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Ubytovanie

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
6,480 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Daň z ubytovania

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Prenájom, inštalácia a servis konferenčnej techniky

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie pre účastníkov MV

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie pre účastníkov MV

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,066 €
Schválené na preplatenie
8,066 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom konferenčnej miestnosti

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
6,480 €
Realizácia
-
Názov

Daň z ubytovania

Zabezpečenie 9. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom konferenčnej miestnosti

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom, inštalácia a servis konferenčnej techniky

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Stravovanie

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Prenájom konferenčnej miestnosti

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Prenájom, inštalácia a servis konferenčnej techniky

Zabezpečenie záverečnej pracovnej porady SRP

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Služby na zabezpečenie koordinačnej porady k projektom vodnej dopravy

Zabezpečenie koordinačnej porady k projektom vodnej dopravy (16. - 17.4.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
4,404 €
Realizácia
-
Názov

Služby na zabezpečenie koordinačnej porady k projektom vodnej dopravy

Zabezpečenie koordinačnej porady k projektom vodnej dopravy (16. - 17.4.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
4,404 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
-
Názov

Ubytovanie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
-
Názov

Daň z ubytovania

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Občerstvenie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Stravovanie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
1,286 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Zabezpečenie autobusovej dopravy

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Ubytovanie

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Daň z ubytovania

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada odboru projektov ŽI, VOD a ID (16. - 17.5.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Autobusová doprava

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
-
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
-
Názov

Stravovanie

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
-
Názov

Autobusová doprava

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Prenájom rokovacej miestnosti

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stravovanie

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Občerstvenie

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Prenájom, inštalácia a servis prezentačnej techniky

Koordinačná porada zameraná na integrovanú dopravu (10.10.2019)

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
11.12.2019
Názov IČO
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
Ivan Halanda Reštaurácia Esperienza
IČO
46415777
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
IČO
35874015
Názov
LION AG, s.r.o.
IČO
48117587
Názov
SHAKE THE WORLD s.r.o.
IČO
36806196
Názov
City Hotels Slovakia, a.s.
IČO
36668443
Názov
TENIS CENTRUM, s.r.o.
IČO
36029751
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
IČO
00158232
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.