Popis projektu

Projekt "Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility" predstavuje riešenie inteligentnej mobility ako odpovede na existujúce problémy v cestnej doprave.

Projekt sa bude realizovať v piatich aktivitách, kde v aktivite č. 1 príde k zmapovaniu celkového rámca projektu a vytvoreniu stratégie rozvoja inteligentnej mobility (angl. „“) v SR za účelom zmonitorovania aktuálneho stavu ako aj nastavenia mechanizmov monitorovania, kontroly progresu a iných koordinačných mechanizmov do budúcnosti. Na túto aktivitu nadviaže aktivita č. 2, v rámci ktorej sa vytvorí potrebná regulácia a súvisiaci organizačný rámec (organizačné zmeny v relevantných entitách, zmeny procesov a pod.). V rámci aktivity č. 3 dôjde k zavedeniu legislatívy a navrhnutých procesov do praxe. Aktivita č. 4 je zameraná na podporu implementácie zmien, avšak skôr na informačnej a dátovej úrovni. Cieľom je vytvoriť prostredie a špecifikácie, pri ktorých začne dochádzať ku koordinovanému postupu pri budovaní a správe dátových základní, ich zdieľaní, konsolidácii, spracovaní a efektívnemu dialógu odberateľov dát s ich producentami. Aktivita č. 5 sa realizuje paralelne s ostatnými aktivitami a jej hlavnou ambíciou je vybudovať platformu spolupráce a inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu, v rámci ktorej bude dochádzať k pravidelnej interakcii so subjektami z privátneho, verejného a vedecko-výskumného sektora a kde sa budú diskutovať jednotlivé aspekty inteligentnej mobility.

Viac
Subjekt
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2023
Celková suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Nezrovnalosti
666 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie funkčného ekosystému pre int…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nastavenie procesov systematického zber…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Testovanie a zavádzanie do praxe prepoj…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Nastavenie strategického smerovania int…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov
Vytvorenie funkčného ekosystému pre int…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nastavenie procesov systematického zber…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Testovanie a zavádzanie do praxe prepoj…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Nastavenie strategického smerovania int…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Koordinovanie a monitorovanie modernizá…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Koordinovanie a monitorovanie modernizá…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
204,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy_Aktivita3_LDR

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Aktivita3_ProRata

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Aktivita4_ProRata

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Aktivita4_LDR

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Riadenie_LDR

SmartMobility_ZoPP24_SH_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Riadenie_ProRata

SmartMobility_ZoPP24_SH_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Aktivita2_ProRata

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

mzdy_Aktivita2_LDR

SmartMobility_ZoPP24_SH_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

SH_mzdy_Riadenie_LDR

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

SH_mzdy_Riadenie_ProRata

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

SH_mzdy_Aktivita5_ProRata

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_Aktivita5

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

SH_mzdy_Aktivita5_LDR

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_Aktivita5

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

SH_nahrady pri pracovnej ceste_Aktivita5_LDR

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

SH_nahrady pri pracovnej ceste_Aktivita5_ProRata

MIRRI_SmartMobility_ZoPP25_SH_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

FA č. 2022/001_7.4.5. Webový portál (IPDAP GROUP, a.s.)__Aktivita5_ProRata

2022/001 - 7.4.5. Webový portál (IPDAP GROUP, a.s.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

FA č. 2022/001 - 7.4.5. Webový portál (IPDAP GROUP, a.s.)_Aktivita5_LDR

2022/001 - 7.4.5. Webový portál (IPDAP GROUP, a.s.)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

518 (LDR)_SH_cestovne_nahrady__5.2.4.; 5.2.4.1.

SH_SmartMobility_ZoPP26_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

512 (MDR=Pro-rata)_SH_cestovne_nahrady__5.2.3.; 5.2.3.1.

SH_SmartMobility_ZoPP26_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

512 (LDR)_SH_cestovne_nahrady__5.2.3.; 5.2.3.1.

SH_SmartMobility_ZoPP26_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

518 (MDR_Prorata)_SH_cestovne_nahrady__5.2.4.; 5.2.4.1.

SH_SmartMobility_ZoPP26_náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

mzdy_Riadenie_Pro-rata

SH_SmartMobility_ZoPP27_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy_Riadenie_LDR

SH_SmartMobility_ZoPP27_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy_Aktivita3_LDR

SH_SmartMobility_ZoPP27_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy_Aktivita3_Pro-rata

SH_SmartMobility_ZoPP27_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy_Aktivita4_LDR

SH_SmartMobility_ZoPP27_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy_Aktivita4_Pro-rata

SH_SmartMobility_ZoPP27_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

625007_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625007_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625005_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625005_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625004_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625004_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625003_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625003_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625002_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625002_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625001_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625001_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

623000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

623000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

621000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

621000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

615000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

615000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612002_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612002_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612001_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612001_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
2,113 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

611000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

611000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_AKt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
4,703 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625007_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625007_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625005_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625005_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625004_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625004_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625003_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625003_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625002_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

611000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

611000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
1,685 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

637027_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

637027_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625002_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625001_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625001_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

623000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

623000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

621000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

621000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

615000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

615000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

613000_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

613000_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612002_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612002_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612001_RR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

612001_MRR

SmartMobility_SH_ZoPP1_Akt:Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

625007 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625005 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625004 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625003 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625002 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625001 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

621000 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612002 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612001 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

611000 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612001 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

623000 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612002 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

621000 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625001 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625002 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625003 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625004 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625005 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625007 - MDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

611000 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

623000 - LDR

SmartMobility_SH_ZoPP2_Akt 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

621000_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625005_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625007_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625005_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625004_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

623000_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

623000_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612002_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612002_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

621000_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

637027_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

611000_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

611000_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612001_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

612001_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625001_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625001_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625002_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625002_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625003_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625004_MDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

637027_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625003_LDR

Smartmobility_SH_ZoPP2_Akt. Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

625007_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

637027_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

637027_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

616000_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

616000_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP3_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

616000_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

615000_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

615000_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

616000_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625007_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625005_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625004_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625003_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625002_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

625001_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623000_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

621000_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612002_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_MDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

612001_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

611000_LDR_611_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP3_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

623_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

623_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita 4

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

616_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

616_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita 2

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

623_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

616_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

616_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

623_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

611_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

612002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

621_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP4_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

MDR_Zahraničné cestovné nahrady_631002

SmartMobility_SHcestovné_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

LDR_Zahraničné cestovné nahrady_631002

SmartMobility_SHcestovné_ZoPP4_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

SH_mzdy_Aktivita5_LDR

SH_Aktivita5_ZoPP28_MIRRI_SmartMobility

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

SH_mzdy_Aktivita5_Pro Rata

SH_Aktivita5_ZoPP28_MIRRI_SmartMobility

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

SH_mzdy_Riadenie_LDR

SH_Riadenie_ZoPP28_MIRRI_SmartMobility

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

SH_mzdy_Riadenie_ProRata

SH_Riadenie_ZoPP28_MIRRI_SmartMobility

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

RR_ exh.priestor_driving.digital_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

RR_ workshop driving.digital15102019_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

RR_ konferencia driving.digital14102019_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

MRR_ konferencia driving.digital14102019_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

MRR_ workshop driving.digital15102019_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

MRR_ exh.priestor_driving.digital_OFE30190019_QuBit Security, s.r.o.

Faktúra č. OFE30190019 - Konferencia driving.digital

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

RR_ Dodávka služieb_FA Direct Impact_19010029

Faktúra č. 19010029 Jarná ITAPA 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

MRR_ Dodávka služieb_FA Direct Impact_19010029

Faktúra č. 19010029 Jarná ITAPA 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Direct Impact, s.r.o.
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2019
Názov

LDR_Riadenie

SH_SmartMobility_ZoPP29_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Pro-rata_Riadenie

SH_SmartMobility_ZoPP29_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Pro_rata_Aktivita4

SH_SmartMobility_ZoPP29_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

LDR_Aktivita4

SH_SmartMobility_ZoPP29_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Pro_rata_Aktivita3

SH_SmartMobility_ZoPP29_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

LDR_Aktivita3

SH_SmartMobility_ZoPP29_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

LDR_Zahraničné cestovné náhrady_631002_Aktivita1

SmartMobility_SHcestovné_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

MDR_Zahraničné cestovné náhrady_631002_Aktivita1

SmartMobility_SHcestovné_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

642030_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

642015_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

616_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

616_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

642015_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

642030_LDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita1

Sumarizacny harok_ZoPP5_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

616_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_LDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

616_MDR__Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP5_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

611_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625005_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625004_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625003_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

623_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

621_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

612002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

625007_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP5_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

642015_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642015_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

616_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

616_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

616_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642015_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642015_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

616_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP6_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642015_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642015_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625005_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625003_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

623_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

621_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642030_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625004_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

642030_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

612001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

611_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoP6_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_MDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita3

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita3

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_MDR_Aktivita4

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita4

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

616_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

616_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita2

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita2

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

616_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_LDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

616_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_MDR_Aktivita1

SmartMobility_SH_ZoPP7_Aktivita1

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625007_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625005_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625004_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625003_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625002_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

625001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_LDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

611_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

612001_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

621_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

623_MDR_Riadenie

SmartMobility_SH_ZoPP7_Riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dod