Ernst & Young, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
816,334 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,940,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru…

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,130,479 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,007,771 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotný informačný systém štatistických údajov

Štatistický úrad Slovenskej r…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,203,404 €
Suma
8,224,132 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vl…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,387,407 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pamiatkový informačný systém

Pamiatkový úrad Slovenskej re…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,217 €
Vyčerpané z projektu
168,208 €
Suma
7,089,574 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy Slovensk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
666 €
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,486,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
246 €
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
4,473,513 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,058,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého šk…

Ministerstvo školstva, výskum…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,895,561 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálny informačný systém štátnej služby

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
199,590 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,358,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné poč…

Centrum spoločných činností S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,717,271 €
Vlastné zdroje
117,271 €
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,454,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IS eForms

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,184,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
779,837 €
Suma
2,169,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,037,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
746 €
Vyčerpané z projektu
275,515 €
Suma
1,905,111 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové prístupy k regulácii elektronických komuniká…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,394,930 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej b…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,155,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
389,608 €
Suma
1,145,794 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a public…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
862,594 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie procesov riadenia a implementácie EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
808,608 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci v…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
430,954 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktualizácia Modelu finančnej implementácie OP TP…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
353,766 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby zamerané na rozvoj Manažérskeho informačné…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,985 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc 2021 - 2027

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
333,551 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externá podpora pre sekciu sprostredkovateľského …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,197 €
Vyčerpané z projektu
99,708 €
Suma
327,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie a štúdie OP TP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,582 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externalizácia audítorských služieb pre orgán aud…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,602 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vyššej kvality a efektívnosti systému koo…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,613 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie externých služieb súvisiacich s kont…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,290 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.