Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl

Bratislava - mestská časť Ružinov

Počet žiadostí
8
Projekty
7
Úspešnosť žiadostí
87%
Celková suma
18,948,890 €
Nezrovnalosti
20,580 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,058,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové prístupy k regulácii elektronických komuniká…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,394,930 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Konsolidácia a zlepšenie portálov RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
853,498 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdr…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,580 €
Vyčerpané z projektu
347,489 €
Suma
460,001 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

2021/11 Kybernetická bezpečnosť

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,636 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,668,429 €
Vyčerpané z projektu
38,885,337 €
Suma
43,002,937 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,495,886 €
Suma
9,316,736 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
246 €
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
4,473,513 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,058,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové prístupy k regulácii elektronických komuniká…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,394,930 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdr…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
20,580 €
Vyčerpané z projektu
347,489 €
Suma
460,001 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK M…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
332,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno technické zabezpečenie pre AK IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
303,210 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

2021/11 Kybernetická bezpečnosť

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,636 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie pre PJ IROP

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,200 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.