Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia, podporu mobility a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh MIRRI SR pre oprávnené administratívne kapacity Centrálneho koordinačného orgánu, Gestora Horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj, Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc, Platobná jednotka pre Operačný program Technická pomoc, Operačný program Slovensko, Sekcie riadenia investícii,  Národného orgánu, národného kontaktného bodu pre programy nadnárodnej spolupráce a Európskej územnej spolupráce, Orgánu prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce, útvaru MIRRI SR zabezpečujúceho stratégiu riadenia a vzdelávanie administratívnych kapacít EŠIF. Podpora administratívnych kapacít vrátane podpory ich mobility a adekvátneho materiálno-technického-softvérového zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy MIRRI SR v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického-softvérového vybavenia, vytvorenie knižnice z odborných kníh, zabezpečenie adekvátneho vybavenia priestorov žiadateľa nábytkom a zabezpečenie mobility subjektov vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania AK MIRRI SR v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. Tento projekt nadväzuje na projekt: Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov CKO pre PO 2014-2020“ , kód ITMS projektu 301021C235. Realizáciou projektu dosiahneme 172 pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením a zakúpime 572 materiálno-technických zariadení.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2023
Celková suma
332,860 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie mobility, hardvérového-sof…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
172,0 (počet)
Cieľ
172,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
289,0 (počet)
Cieľ
401,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dokovacia stanica Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock-EU

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
14,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NTB Lenovo TP L14 Ryzen3 8450U/8G/512/Win10Pro

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
72,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokovacia stanica Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock-EU

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

NTB Lenovo TP L14 Ryzen3 8450U/8G/256G/Win10Pro

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

NTB Lenovo TP L14 Ryzen3 8450U/8G/256G/Win10Pro

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

NTB Lenovo TP L14 Ryzen3 8450U/8G/256G/Win10Pro

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

NTB Lenovo TP L14 Ryzen3 8450U/8G/256G/Win10Pro

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Dokovacia stanica Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock-EU

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Dokovacia stanica Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock-EU

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Dokovacia stanica Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock-EU

Faktúra Gratex International - NTB a Dokovacie stanice

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Monitor AOC 27P1 27" LED

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Klavesnica + myš Connect IT

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Lenovo TP Ultra Side Dock 135W

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Taška Lenovo T210

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Microsof Bluetooth Number Pad Wireless Blac

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Klavesnica a myš CONNECT IT

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

DVD Mechanika USB External

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Sluchadla JBL Tune 510BT čierne

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Notebook Lenovo TP L14 8GB/512GB

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Monitor Philips 24" Led FHD IPS

Faktúra Gratex International - Drobný HW a Notebooky set

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Multifunkčná tlačiareň AA7PO21 bizhub C550ie

Multifunkčné zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Nákup automobilu KIA CEED SW

Nákup automobilu KIA CEED SW

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Nákup automobilu KIA STONIC

Nákup automobilu KIA STONIC

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Motorola Moto E7 Plus

Mobilné telefóny

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
J&M - Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kyocera TasKalfa 5053 - A3

Multifunkčné zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Simply supplies a.s.
Žiadaná suma
20,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kyocera Taskalfa 358 - A4

Multifunkčné zariadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Simply supplies a.s.
Žiadaná suma
4,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-5205K black toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA WT-8500 odpadová nádoba

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515C cyan toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515M magenta toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515Y yellow toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-5205M magenta toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515K black toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-5205C cyan toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA WT-5190 odpadová nádoba

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-5205Y yellow toner

Obstaranie tonery - Kyocera 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515Y yellow toner

Obstaranie tonery - Kyocera 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515K black toner

Obstaranie tonery - Kyocera 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515M magenta toner

Obstaranie tonery - Kyocera 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515C cyan toner

Obstaranie tonery - Kyocera 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515C cyan toner

Obstaranie tonery - Kyocera 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515Y yellow toner

Obstaranie tonery - Kyocera 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515K black toner

Obstaranie tonery - Kyocera 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KYOCERA TK-8515M magenta toner

Obstaranie tonery - Kyocera 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MNT Philips 24" LED FHD IPS

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
14,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

FlashRam 128 GB VIKING USB 3.0 4v1

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

HDD 2TB ADATA HV330 ext. HDD černý

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Tablet Lenovo Tab P11 Qualcomm 662/4G/128G Slate G rex

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Privátny filter Kensington 23.8" 60,4 cm Wide 16:9

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
4,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Taška Lenovo T210 Toploader re 15,6" NTP

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Set klavesnica myš Connect IT Combo, CZSK, čierna

Faktúra GRATEX - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Acrobat pro 2020 WIN SK GOV NEW Licencie

Faktúra EXE č. 200231720

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
9,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AAD-33204_M365 E3

Faktúra EXE č. 200231388

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
7,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Logitech MX Master 3S - myš

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Monitor AOC 34" LED

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Jabra Evolve 2 - sluchátka 65 USB-C Black

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

FlashRAM USB SanDisk Extreme Pro128GB

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Projektor XGIMI Horizon Led Harman Kardon repro 2x84W

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Sluchadlá JBL tune 510 BT čierne

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Logitech MX Keys advance - klávesnica

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Kamera - Logitech Connect Conference USB Silver

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Power Bank Xtorm 140 W USB-C Titan Pro

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Jabra Speak2 55 MS Teams - komunikátor

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Bezdrôtový CZ/SK set myš - klávesnica (Logitech KM650)

Gratex - Nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Notebook Dell Latitude 3440

Výpočtová technika DNS IKT-30

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitor Dell P2422H

Výpočtová technika DNS IKT-30

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokovacia stanica Dell HD22Q

Výpočtová technika DNS IKT-30

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl
IČO
42355818
Názov
Simply supplies a.s.
IČO
36283355
Názov
exe, a.s.
IČO
17321450
Názov
J&M - Group, s.r.o.
IČO
36598364
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
IČO
31338551
Názov
KIA Bratislava s.r.o.
IČO
35873647
Názov
SoftwareONE Slovakia s. r. o.
IČO
46457763
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.