PC SEMA, s.r.o.

Žilina

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
346,494 €
Vyčerpané z projektu
47,221,942 €
Suma
49,892,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,001 €
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,962 €
Vyčerpané z projektu
13,040,983 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,813 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,417 €
Vyčerpané z projektu
5,042,788 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,917,640 €
Suma
11,575,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneh…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,353,717 €
Vlastné zdroje
569,503 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heter…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,221,334 €
Vlastné zdroje
224,223 €
Projekt

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného m…

R-DAS, s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,212,821 €
Vlastné zdroje
213,085 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Zabezpečenie implementácie decentralizovaných úlo…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
459,410 €
Suma
464,320 €
Vlastné zdroje
23,216 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
430,363 €
Suma
438,860 €
Vlastné zdroje
21,943 €
Projekt

Zariadenie sociálnych služieb ANTARES

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
427,300 €
Vlastné zdroje
21,365 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita AK M…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
332,860 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a externé služby I.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
205,897 €
Suma
283,786 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie

Stredná odborná škola technik…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,037 €
Suma
198,430 €
Vlastné zdroje
9,921 €
Projekt

Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

Obec Pruské

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,901 €
Vlastné zdroje
8,195 €
Projekt

Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca

Obec Košeca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,352 €
Vlastné zdroje
8,018 €
Projekt

Podpora informačných aktivít zameraných na znížen…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,725 €
Vlastné zdroje
7,886 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,133 €
Vlastné zdroje
7,607 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,675 €
Vlastné zdroje
7,484 €
Projekt

Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, …

Mesto Hlohovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,698 €
Vlastné zdroje
7,235 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,297 €
Vlastné zdroje
6,715 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,787 €
Vlastné zdroje
6,689 €
Projekt

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia od…

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
126,177 €
Vlastné zdroje
6,309 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Handlová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,617 €
Vyčerpané z projektu
123,576 €
Suma
125,645 €
Vlastné zdroje
6,282 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,419 €
Vlastné zdroje
5,921 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,589 €
Vlastné zdroje
5,479 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,026 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Slovenská Kajňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,543 €
Suma
87,126 €
Vlastné zdroje
4,356 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,547 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom…

Obec Nová Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,566 €
Suma
59,934 €
Vlastné zdroje
2,997 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,415 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,952 €
Vlastné zdroje
2,648 €
Projekt

Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole …

Mesto Galanta

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,561 €
Suma
43,561 €
Vlastné zdroje
2,178 €
Projekt

Technická a administratívna podpora certifikačnéh…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,937 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.