Popis projektu

Medzi RO a SO pre IROP je uzatvorená Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 26.01.2016 s účinnosťou od 10.02.2016 (ďalej len "ZoVČÚ") s  udelením splnomocnenia pre SO pre IROP na výkon časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 ZoVČÚ. Dňa 24.10.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k ZoVČÚ s účinnosťou od 17.11.2016. Od 1.1.2018 je platný a účinný  Organizačný poriadok úradu TSK, v ktorom je zadefinovaný v rámci organizačného útvaru aj Odbor sprotredkovateľdkého orgánu pre IROP priamo podriadený kancelárií predsedu.

V rámci projektu sa realizujú oprávnené aktivity pri výkone decentralizovaných opatrení pre oblasť technickej pomoci v zmysle ZoVČÚ a v zmysle  Dodatku č. 1 k ZoVČÚ. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť zabezpečenie administratívnych kapacít zamestnancov - mzdy, odmeny a zákonné odvody zamestnancov SO pre IROP a služby - odmeny a zákonné odvody externých pracovníkov - odborných hodnotiteľov na základe Dohody o vykonaní práce na SO pre IROP v TSK. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať celkový počet administratívnych kapacít v počte 9,619 zamestnancov (zam SO a zamestnanci na DoV) ročne (priemerný počet refundovaných AK  prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku FTE) a materiálovo-technické, priestorové a prevádzkové zabezpečenie.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.07.2019
Celková suma
438,860 €
Vlastné zdroje
21,943 €
Vyčerpané z projektu
430,363 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zam…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
31.03.2018
Názov
MTZ
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov
mzdy a platy
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
9,591 (FTE)
Cieľ
9,619 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy SO 2017

SUMÁR mzdy SO 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,768 €
Schválené na preplatenie
4,768 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár dohodári 2017

Sumár dohodári 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,664 €
Schválené na preplatenie
11,664 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy SO 2018

SUMÁR mzdy SO 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
116,362 €
Schválené na preplatenie
116,362 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Sumár dohodári 2018

Sumár dohodári 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,919 €
Schválené na preplatenie
24,919 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Sumár dohodári

Sumár dohodári

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,121 €
Schválené na preplatenie
2,121 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

SUMÁR mzdy SO 2018

SUMÁR mzdy SO 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
124,131 €
Schválené na preplatenie
124,131 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

SH cest.náhrad 2016

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

SH cest.náhrad 2016

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

daň.doklad 170 - škol AK

2 školenie AK 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2016
Názov

daň.doklad 170 - škol AK

2 školenie AK 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

daň.doklad 292 - škol AK

5 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2017
Názov

daň.doklad 292 - škol AK

5 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

elektr.DZ 2017

Diaľničná známka 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2017
Názov

elektr.DZ 2017

Diaľničná známka 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
16.01.2017
Názov

elektr.DZ 2018

Diaľničná známka 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2018
Názov

elektr.DZ 2018

Diaľničná známka 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Mzdy SO 2019

MZDY 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
72,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Mzdy SO 2019

MZDY 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
72,375 €
Schválené na preplatenie
72,375 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

SH cest.náhrad 2018

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2018
Názov

SH cest.náhrad 2018

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

účt.doklad 252 - škol AK

4 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

účt.doklad 252 - škol AK

4 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

daň.doklad 340 - škol AK

6 školenie AK 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2018
Názov

daň.doklad 340 - škol AK

6 školenie AK 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

elektr.DZ 2016

Diaľničná známka 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2016
Názov

elektr.DZ 2016

Diaľničná známka 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
02.02.2016
Názov

SH cest.náhrad 2017

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2017
Názov

SH cest.náhrad 2017

Sumarizačný hárok cestovných náhrad 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
614 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

fa 160100242 - škol AK

1 školenie AK 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2016
Názov

fa 160100242 - škol AK

1 školenie AK 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
02.02.2016
Názov

fa 170100548 - škol AK

3 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2017
Názov

fa 170100548 - škol AK

3 školenie AK 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Sumár mzdy SO 2019

SUMÁR mzdy SO 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70,621 €
Schválené na preplatenie
70,621 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

dohody 2019

DOHODY 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technická kontrola 2016

Technická kontrola 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Názov

Emisná kontrola 2016

Emisná kontrola 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Názov

Úradné meranie spotreby paliva

úradné meranie spotreby paliva

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2016
Názov

Kancelárske potreby

kancelárske potreby2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2018
Názov

tonery TK

veľkokapacitná laserová tlačiareň

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

tlačiareň Kyocera 4053ci

veľkokapacitná laserová tlačiareň

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Servis auta november 2017

servis auta november 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2017
Názov

Servis auta október 2016

servis auta október 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2016
Názov

Servis auta marec 2018

servis auta marec 2018

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Zabezpečenie školenia - občerstvenie

zabezpečenie školenia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2018
Názov

Tonery

Tonery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

Servis auta máj 2016

servis auta máj 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2016
Názov

Servis auta apríl 2017

servis auta apríl 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2017
Názov

Pneumatiky letné a zimné

pneumatiky letné a zimné

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2018
Názov IČO
Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO
35919001
Názov
Národný ústav celoživotného vzdelávania
IČO
00699438
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
IČO
45310106
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
MIKONA s.r.o.
IČO
31570364
Názov
MIHI.sk, s.r.o.
IČO
36645095
Názov
ZELIREND s.r.o.
IČO
48330370
Názov
SÚDST, s. r. o.
IČO
36392405
Názov
Profityres, s.r.o.
IČO
36311758
Názov
OSCAR VIDEO s.r.o.
IČO
36317071
Názov
AUTOSERVIS HAVRAN s. r. o.
IČO
44800720
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.