Mesto Medzilaborce

Medzilaborce

Počet žiadostí
23
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
56%
Celková suma
3,540,562 €
Nezrovnalosti
73,135 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneh…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
926,072 €
Vlastné zdroje
46,304 €
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Me…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,332 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
794,638 €
Vlastné zdroje
39,732 €
Projekt

Výstavba MŠ na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
32,001 €
Vyčerpané z projektu
608,443 €
Suma
650,000 €
Vlastné zdroje
32,500 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestskéh…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
554,655 €
Vlastné zdroje
27,733 €
Projekt

Efektívna implementácia projektov v okrese Medzil…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,342 €
Vlastné zdroje
24,967 €
Projekt

Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
424,460 €
Vlastné zdroje
21,223 €
Projekt

MOaPS Medzilaborce 2023

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
325,734 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v Medzilabo…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
73,135 €
Vyčerpané z projektu
146,270 €
Suma
255,663 €
Vlastné zdroje
12,783 €
Projekt

Zvýšenie a skvalitnenie úrovne zaškolenosti detí …

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,173 €
Vlastné zdroje
11,859 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
234,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Bezpečné Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
151,908 €
Suma
201,611 €
Vlastné zdroje
10,081 €
Projekt

MOPS Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,062 €
Vlastné zdroje
6,753 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,392 €
Vlastné zdroje
5,920 €
Projekt

Zateplenie Kultúrneho domu

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,629 €
Suma
106,791 €
Vlastné zdroje
5,340 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,547 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Projekt

Čisté Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,588 €
Suma
14,588 €
Vlastné zdroje
729 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneh…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
926,072 €
Vlastné zdroje
46,304 €
Projekt

MAS LABOREC - implementácia IROP opatrení CLLD.

Miestna akčná skupina LABOREC…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
779,537 €
Vlastné zdroje
38,977 €
Projekt

Efektívna implementácia projektov v okrese Medzil…

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,342 €
Vlastné zdroje
24,967 €
Projekt

MOaPS Medzilaborce 2023

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
325,734 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
234,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Bezpečné Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
151,908 €
Suma
201,611 €
Vlastné zdroje
10,081 €
Projekt

MOPS Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,062 €
Vlastné zdroje
6,753 €
Projekt

Čisté Medzilaborce

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,588 €
Suma
14,588 €
Vlastné zdroje
729 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.