Popis projektu
Subjekt
Mesto Medzilaborce
Miesta realizácie
Medzilaborce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2022
Celková suma
118,392 €
Vlastné zdroje
5,920 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno technická úprava učebne
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – IKT …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – poly…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
02.06.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – prír…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – kniž…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
06.10.2021
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazy…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
25.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
02.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
350,0 (osoby)
Cieľ
350,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra za didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra za didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Faktúra č. 202003

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202003 za stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 2101001

faktúra za nábytok ZŠ Duchnovičova

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 21FV0254

Faktúra č. 21FV0254

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 20536/2021 za knižný fond

Faktúra č. 20536/2021

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20536/2021 za knižný fond

Faktúra č. 20536/2021

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. F2021020262 za fyzikálne pomôcky

Faktúra za fyzikálne pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
ISSO, s.r.o.
Žiadaná suma
6,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Faktúra č. F2021020263 za bio/chem pomôcky

Faktúra za bio/chem pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
ISSO, s.r.o.
Žiadaná suma
4,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra č. 212000373 za laboratórne a dielenské pracoviská

Faktúra č. 212000373

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 212000373 za laboratórne a dielenské pracoviská

Faktúra č. 212000373

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 212000373 za laboratórne a dielenské pracoviská

Faktúra č. 212000373

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Faktúra č. 212000373 za laboratórne a dielenské pracoviská

Faktúra č. 212000373

Vlastník dokladu
Mesto Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov IČO
Názov
ISSO, s.r.o.
IČO
36001015
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
HATOPtrend, s.r.o.
IČO
51172585
Názov
FERSTAV, spol. s r.o.
IČO
36492876
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
TABRIS PLUS, s.r.o.
IČO
47651130
Názov
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
IČO
36492922
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.