Škola.sk, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Vajnory

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Regenerácia použitých batérií z elektromobilov

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,394,878 €
Vlastné zdroje
6,454,835 €
Projekt

Kreatívne centrum Nitra

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
106,299 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,692,967 €
Vlastné zdroje
784,648 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
9,068,351 €
Vlastné zdroje
453,418 €
Projekt

Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Ce…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,272,880 €
Vlastné zdroje
411,891 €
Projekt

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na úz…

Mesto Stupava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,037 €
Vyčerpané z projektu
1,018,793 €
Suma
2,617,894 €
Vlastné zdroje
211,291 €
Projekt

Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a te…

Obec Limbach

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,015,122 €
Vlastné zdroje
100,756 €
Projekt

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratis…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,125,380 €
Suma
1,402,874 €
Vlastné zdroje
70,144 €
Projekt

Výstavba predškolského zariadenia v obci Veľká Ida

Obec Veľká Ida

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,034,703 €
Vlastné zdroje
51,735 €
Projekt

Moderné vzdelávanie pre prax

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
837,328 €
Vlastné zdroje
41,866 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SPŠ stavebne…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
688,154 €
Vlastné zdroje
34,408 €
Projekt

Moderné vzdelávanie pre prax 2

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,609 €
Vlastné zdroje
27,430 €
Projekt

Rozšírenie materskej školy Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
35,246 €
Vyčerpané z projektu
463,779 €
Suma
504,800 €
Vlastné zdroje
25,240 €
Projekt

Potenciál včelárstva v horskom prostredí od teóri…

Stredná odborná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
476,239 €
Vlastné zdroje
23,812 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy gas…

Stredná odborná škola gastron…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
460,003 €
Vlastné zdroje
23,000 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná zdravotnícka škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
438,928 €
Vlastné zdroje
21,946 €
Projekt

Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej…

Stredná odborná škola technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
327,810 €
Vlastné zdroje
16,390 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama P…

Gymnázium Viliama Paulínyho -…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,900 €
Suma
315,676 €
Vlastné zdroje
15,784 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park Mlád…

Gymnázium

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,700 €
Suma
299,038 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole - G…

Spojená škola, Tilgnerova 14,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,100 €
Suma
291,808 €
Vlastné zdroje
14,590 €
Projekt

GYMPOS - učením k sebarealizácii

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,551 €
Suma
289,655 €
Vlastné zdroje
14,483 €
Projekt

Moderné a efektívne GPUK

Gymnázium

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,465 €
Suma
279,048 €
Vlastné zdroje
13,952 €
Projekt

Zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov v Stredne…

Stredná odborná škola drevárs…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,000 €
Suma
269,469 €
Vlastné zdroje
13,473 €
Projekt

Moderný Vazkár všestranne gramotný!

Gymnázium Jána Papánka, Vazov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
41 €
Vyčerpané z projektu
69,000 €
Suma
265,901 €
Vlastné zdroje
13,295 €
Projekt

Zvýšenie kvality na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomb…

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,800 €
Suma
244,997 €
Vlastné zdroje
12,250 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v Kysuckom Novom M…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
18,240 €
Suma
237,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, fin…

Gymnázium, Opatovská cesta 7,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
102 €
Vyčerpané z projektu
66,679 €
Suma
233,962 €
Vlastné zdroje
11,698 €
Projekt

Keď učenie má zmysel

Gymnázium Milana Rúfusa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,363 €
Vlastné zdroje
11,318 €
Projekt

Nové cesty poznania

Gymnázium - Gimnázium

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,274 €
Suma
215,000 €
Vlastné zdroje
10,750 €
Projekt

GPH - Reserata pro Futuro

Gymnázium Pavla Horova, Masar…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Suma
209,154 €
Vlastné zdroje
10,458 €
Projekt

Modernizácia priestorov Základnej školy s matersk…

Obec Súľov - Hradná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,715 €
Vlastné zdroje
9,986 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Obec Ivanka pri Dunaji

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,760 €
Vlastné zdroje
9,888 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
165 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,859 €
Vlastné zdroje
9,843 €
Projekt

Revitalizácia odborných učební na Základnej škole…

Obec Brusno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,369 €
Vlastné zdroje
9,668 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,576 €
Suma
191,727 €
Vlastné zdroje
9,586 €
Projekt

Modernizácia odborných učební základnej školy v H…

Obec Horná Súča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,674 €
Vlastné zdroje
9,534 €
Projekt

Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdeláv…

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,539 €
Suma
190,075 €
Vlastné zdroje
9,504 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná odborná škola technik…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,268 €
Vlastné zdroje
9,463 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petr…

Obec Petrovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,083 €
Suma
187,850 €
Vlastné zdroje
9,392 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,348 €
Vlastné zdroje
9,267 €
Projekt

Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia …

Obec Tomášov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,973 €
Vlastné zdroje
9,249 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy Zoc…

Mesto Revúca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,196 €
Suma
184,513 €
Vlastné zdroje
9,226 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Nižná

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,035 €
Vlastné zdroje
9,152 €
Projekt

Zdokonalenie čitateľskej, matematickej, finančnej…

GYMNÁZIUM

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,104 €
Suma
182,821 €
Vlastné zdroje
9,141 €
Projekt

Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca - zle…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,040 €
Vlastné zdroje
9,102 €
Projekt

Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará Ves

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,836 €
Vlastné zdroje
9,092 €
Projekt

Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ig…

Obec Predmier

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,253 €
Vlastné zdroje
9,063 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Šenkvice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,456 €
Suma
180,849 €
Vlastné zdroje
9,042 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Záhorská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,455 €
Vlastné zdroje
9,023 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,114 €
Vlastné zdroje
8,956 €
Projekt

„Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884/23, …

Mesto Detva

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,519 €
Suma
178,103 €
Vlastné zdroje
8,905 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná priemyselná škola sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,549 €
Vlastné zdroje
8,877 €
Projekt

Nové učebne - ZŠ Záhorácka

Mesto Malacky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
19,367 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,581 €
Vlastné zdroje
8,829 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Lokca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,807 €
Suma
176,440 €
Vlastné zdroje
8,822 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,412 €
Vlastné zdroje
8,771 €
Projekt

Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Mesto Gelnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,902 €
Vlastné zdroje
8,745 €
Projekt

Rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,932 €
Vlastné zdroje
8,697 €
Projekt

Inovovaný výchovno-vzdelávací proces - lepšie výs…

Základná škola Andreja Kmeťa,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,035 €
Suma
173,869 €
Vlastné zdroje
8,693 €
Projekt

Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J.Mudrocha…

Mesto Senica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
172,893 €
Vlastné zdroje
8,645 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara v T…

Mesto Trenčianske Teplice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,915 €
Vlastné zdroje
8,546 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Klačno v Ružom…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,323 €
Vlastné zdroje
8,516 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Mestská časť Bratislava - Dev…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,057 €
Vlastné zdroje
8,453 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zá…

Obec Zázrivá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
168,322 €
Vlastné zdroje
8,416 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
44 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,446 €
Vlastné zdroje
8,372 €
Projekt

Vzdelaným patrí svet

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,000 €
Suma
166,499 €
Vlastné zdroje
8,325 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cest…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,185 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Projekt

Technické vybavenie ZŠ Očová

Obec Očová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,779 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,065 €
Vlastné zdroje
8,303 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pl…

Obec Pliešovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,908 €
Vlastné zdroje
8,245 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Obec Moravany nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,991 €
Suma
162,991 €
Vlastné zdroje
8,150 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Sládkovičova v…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,768 €
Vlastné zdroje
8,088 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,239 €
Vlastné zdroje
8,062 €
Projekt

Nielen doučovanie ale "daco vecej"

Súkromná základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,658 €
Suma
160,933 €
Vlastné zdroje
16,093 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Ľu…

Obec Ľubochňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,794 €
Vlastné zdroje
8,040 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Stará Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,734 €
Vlastné zdroje
8,037 €
Projekt

Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,207 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Projekt

Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca

Obec Košeca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,352 €
Vlastné zdroje
8,018 €
Projekt

Nové učebne v ZŠ s MŠ Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,981 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,172 €
Vlastné zdroje
8,009 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Klin

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
169 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,074 €
Vlastné zdroje
8,004 €
Projekt

Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevne…

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,912 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,067 €
Vlastné zdroje
8,003 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fisch…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,533 €
Vlastné zdroje
7,977 €
Projekt

Základná škola internátna Veľká Čalomija - škola …

Obec Veľká Čalomija

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,312 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,337 €
Vlastné zdroje
7,967 €
Projekt

Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,067 €
Suma
159,221 €
Vlastné zdroje
7,961 €
Projekt

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica

Obec Brezovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,473 €
Suma
158,256 €
Vlastné zdroje
7,913 €
Projekt

Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-T…

Mesto Senica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,160 €
Vlastné zdroje
7,908 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Želiezovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,970 €
Vlastné zdroje
7,898 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,855 €
Vlastné zdroje
7,893 €
Projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčne…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,699 €
Suma
156,984 €
Vlastné zdroje
7,849 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,999 €
Suma
156,124 €
Vlastné zdroje
7,806 €
Projekt

Zriadenie knižnice a odborných učební v ZŠ Škols…

Obec Lendak

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,951 €
Vlastné zdroje
7,748 €
Projekt

Prepojenie vzdelávania a praxe

Stredná odborná škola technic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,348 €
Vlastné zdroje
7,717 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradn…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,148 €
Vlastné zdroje
7,707 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania žiakov Str…

Stredná odborná škola poľnoho…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,085 €
Vlastné zdroje
7,704 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,133 €
Vlastné zdroje
7,607 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,957 €
Vlastné zdroje
7,598 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia – ZŠ Beluša

Obec Beluša

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,430 €
Vlastné zdroje
7,571 €
Projekt

Modernými metódami k zvyšovaniu kvality odborného…

Spojená škola, Kollárova 17, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,439 €
Vlastné zdroje
7,522 €
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií a gramotností v mode…

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,848 €
Suma
150,345 €
Vlastné zdroje
7,517 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,675 €
Vlastné zdroje
7,484 €
Projekt

Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Me…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,169 €
Vlastné zdroje
7,408 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej u…

Mesto Gbely

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,004 €
Vlastné zdroje
7,400 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Chlebnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,564 €
Suma
147,658 €
Vlastné zdroje
7,383 €
Projekt

Modernizácia priestorov Základnej školy s matersk…

Obec Brestovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,154 €
Vlastné zdroje
7,358 €
Projekt

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu…

Základná škola v Handlovej

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,531 €
Suma
146,903 €
Vlastné zdroje
7,345 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Zarevúca v Ruž…

Mesto Ružomberok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,159 €
Vlastné zdroje
7,258 €
Projekt

Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľs…

Spojená škola, Kollárova 17, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,271 €
Suma
144,810 €
Vlastné zdroje
7,241 €
Projekt

Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, …

Mesto Hlohovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,698 €
Vlastné zdroje
7,235 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s…

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,640 €
Suma
144,655 €
Vlastné zdroje
7,233 €
Projekt

Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišs…

Obec Spišské Hanušovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,088 €
Suma
144,621 €
Vlastné zdroje
7,231 €
Projekt

Revitalizácia odborných učební na Základnej škole…

Mesto Poltár

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,596 €
Vlastné zdroje
7,230 €
Projekt

Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ…

Mesto Námestovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
143,110 €
Vlastné zdroje
7,156 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,788 €
Vlastné zdroje
7,139 €
Projekt

Gramotnejšie gymnázium

Gymnázium Augusta Horislava Š…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,100 €
Vlastné zdroje
7,105 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola Jána Kupeckého…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,357 €
Suma
141,861 €
Vlastné zdroje
7,093 €
Projekt

ZŠ Vajanského v Modre – stavebné úpravy a vybudov…

Mesto Modra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,881 €
Suma
140,924 €
Vlastné zdroje
7,046 €
Projekt

Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie …

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,772 €
Vlastné zdroje
7,039 €
Projekt

Modernizácia technického stavu a vybavenia odborn…

Mesto Holíč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,587 €
Vlastné zdroje
7,029 €
Projekt

Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej …

Obec Oravská Polhora

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,843 €
Vlastné zdroje
6,992 €
Projekt

Základná škola Podzávoz 2739, Čadca - zlepšenie…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,530 €
Vlastné zdroje
6,976 €
Projekt

Tvorivé vyučovanie

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
28,417 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,497 €
Vlastné zdroje
6,975 €
Projekt

Vybavenie odborných učební ZŠ na ul. Komenského

Mesto Námestovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,085 €
Vlastné zdroje
6,954 €
Projekt

Cesta k modernému vzdelaniu

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,009 €
Suma
139,007 €
Vlastné zdroje
6,950 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,727 €
Vlastné zdroje
6,936 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola Ľudovíta Fullu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
80,082 €
Suma
138,487 €
Vlastné zdroje
6,924 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia prí…

Mesto Vráble

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,431 €
Vlastné zdroje
6,922 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Myjava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,728 €
Suma
138,289 €
Vlastné zdroje
6,914 €
Projekt

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov v mene…

Stredná odborná škola obchodu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,883 €
Suma
138,161 €
Vlastné zdroje
6,908 €
Projekt

Myslím, teda som

Gymnázium A. Sládkoviča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,329 €
Suma
138,000 €
Vlastné zdroje
6,900 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Zubrohlava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,792 €
Vlastné zdroje
6,890 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,209 €
Suma
137,243 €
Vlastné zdroje
6,862 €
Projekt

Bádam, bádaš, bádame

Súkromné gymnázium, Dneperská…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,910 €
Vlastné zdroje
13,591 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
650 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
135,772 €
Vlastné zdroje
6,789 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,297 €
Vlastné zdroje
6,715 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Slovenský Grob

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,758 €
Vlastné zdroje
6,638 €
Projekt

Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v p…

Rímskokatolícka cirkev - Trna…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,669 €
Vlastné zdroje
6,633 €
Projekt

Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,913 €
Suma
131,103 €
Vlastné zdroje
6,555 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,875 €
Vlastné zdroje
6,544 €
Projekt

Základná škola Ulica Gorazdova Púchov - obstarani…

Mesto Púchov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,571 €
Suma
128,851 €
Vlastné zdroje
6,443 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Kláštor pod Znievom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,834 €
Vlastné zdroje
6,392 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Ke…

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
102 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,665 €
Vlastné zdroje
6,383 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Kuchyňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,602 €
Vlastné zdroje
6,380 €
Projekt

Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a po…

Mesto Hlohovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
126,938 €
Vlastné zdroje
6,347 €
Projekt

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia od…

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
126,177 €
Vlastné zdroje
6,309 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. B…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,443 €
Vlastné zdroje
6,272 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ J. K…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,085 €
Vlastné zdroje
6,254 €
Projekt

Učíme sa pre život - vybudovanie polytechnickej u…

Rímskokatolícka cirkev, Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,446 €
Vlastné zdroje
6,222 €
Projekt

Vybavená odborná učebňa - brána k vzdelaniu

Obec Chminianska Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,663 €
Vlastné zdroje
6,183 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania - ZŠ Chotín

Základná Škola Lajosa Tarczyh…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,722 €
Suma
123,327 €
Vlastné zdroje
6,166 €
Projekt

Hravo za vzdelaním

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,904 €
Suma
122,018 €
Vlastné zdroje
6,101 €
Projekt

Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany

Obec Jakubany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,586 €
Vlastné zdroje
6,079 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Ilav…

Mesto Ilava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,879 €
Vlastné zdroje
6,044 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia v Spo…

Rímskokatolícka cirkev, Žilin…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
112,941 €
Suma
120,754 €
Vlastné zdroje
6,038 €
Projekt

Odbornejšia, modernejšia a príťažlivejšia škola

Rímskokatolícka cirkev, Žilin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,231 €
Vlastné zdroje
6,012 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, K…

Mesto Sobrance

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,551 €
Vlastné zdroje
5,928 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,419 €
Vlastné zdroje
5,921 €
Projekt

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,392 €
Vlastné zdroje
5,920 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíck…

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,807 €
Vlastné zdroje
5,890 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,129 €
Suma
117,276 €
Vlastné zdroje
5,864 €
Projekt

Zlepšenie technického stavu odborných učební v Zá…

Mesto Bojnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,052 €
Suma
116,215 €
Vlastné zdroje
5,811 €
Projekt

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia od…

Mesto Dubnica nad Váhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,251 €
Vlastné zdroje
5,763 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
114,384 €
Vlastné zdroje
5,719 €
Projekt

Vybavenie odborných učební základnej školy v Nižn…

Obec Nižný Hrabovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,390 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,112 €
Vlastné zdroje
5,656 €
Projekt

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiako…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
663 €
Vyčerpané z projektu
48,276 €
Suma
112,926 €
Vlastné zdroje
5,646 €
Projekt

Základná škola Mládežnícka 1434/16, Púchov - obst…

Mesto Púchov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,673 €
Vlastné zdroje
5,634 €
Projekt

Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hum…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
195 €
Vyčerpané z projektu
22,023 €
Suma
111,772 €
Vlastné zdroje
5,589 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábr…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,745 €
Suma
111,745 €
Vlastné zdroje
5,587 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
109,589 €
Vlastné zdroje
5,479 €
Projekt

S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsl…

Základná škola Dolná Tižina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,842 €
Suma
109,490 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Obec Čierne

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
120 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,626 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ…

Obec Uhrovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
106,450 €
Vlastné zdroje
5,323 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,912 €
Vlastné zdroje
5,296 €
Projekt

Modernizácia odborných učební v Základnej škole s…

Obec Veľké Leváre

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,461 €
Vlastné zdroje
5,273 €
Projekt

Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,344 €
Suma
105,057 €
Vlastné zdroje
5,253 €
Projekt

Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v…

Mesto Hlohovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,832 €
Vlastné zdroje
5,242 €
Projekt

Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ…

Obec Ždiar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,139 €
Vlastné zdroje
5,157 €
Projekt

Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej uče…

Mesto Nová Dubnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,089 €
Vlastné zdroje
5,154 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Mútne

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,974 €
Vlastné zdroje
5,149 €
Projekt

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební…

Obec Kuzmice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,951 €
Vlastné zdroje
5,148 €
Projekt

Vybavenie odborných učební na Základnej škole Vaz…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,816 €
Suma
102,834 €
Vlastné zdroje
5,142 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,777 €
Vlastné zdroje
5,139 €
Projekt

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Podolínec

Mesto Podolínec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,693 €
Vlastné zdroje
5,135 €
Projekt

Vnútorné vybavenie Základná škola Veľké Uherce 145

Obec Veľké Uherce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,655 €
Suma
102,662 €
Vlastné zdroje
5,133 €
Projekt

Učíme sa moderne a kvalitne

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,575 €
Vlastné zdroje
5,129 €
Projekt

Kvalitné vzdelanie a praktické zručnosti do život…

Mesto Vrbové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,236 €
Vlastné zdroje
5,112 €
Projekt

Základná škola J. A. Komenského Púchov - obstaran…

Mesto Púchov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,010 €
Vlastné zdroje
5,100 €
Projekt

Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú g…

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,755 €
Suma
100,018 €
Vlastné zdroje
5,001 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy, Ná…

Mesto Leopoldov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,477 €
Vlastné zdroje
4,874 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice…

Obec Plešivec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,101 €
Vlastné zdroje
4,855 €
Projekt

Vybavenie odborných učební Základnej školy s mate…

Obec Vikartovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
96,945 €
Vlastné zdroje
4,847 €
Projekt

Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu.

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,000 €
Suma
95,439 €
Vlastné zdroje
4,772 €
Projekt

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi nie…

Mesto Považská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,163 €
Vlastné zdroje
4,758 €
Projekt

Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia ch…

Obec Jacovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
94,845 €
Vlastné zdroje
4,742 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,987 €
Vlastné zdroje
4,699 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Mestská časť Bratislava - Dev…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,760 €
Vlastné zdroje
4,638 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. P…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,517 €
Vlastné zdroje
4,626 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Rímskokatolícka cirkev, Žilin…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
91,410 €
Vlastné zdroje
4,571 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy J.C…

Mesto Krupina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
90,542 €
Vlastné zdroje
4,527 €
Projekt

Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod

Obec Závod

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,052 €
Suma
89,512 €
Vlastné zdroje
4,476 €
Projekt

Skvalitnenie procesov vzdelávania v Základnej ško…

Obec Nižný Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
89,450 €
Vlastné zdroje
4,472 €
Projekt

Zvýšenie kvality formálneho vzdelávania prostredn…

Obec Ďurkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
89,047 €
Vlastné zdroje
4,452 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,673 €
Suma
88,938 €
Vlastné zdroje
4,447 €
Projekt

Modernizácia technického vybavenia učební v Zákla…

Obec Prašice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,898 €
Vlastné zdroje
4,445 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clem…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,596 €
Vlastné zdroje
4,430 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učebn…

Mesto Dudince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,933 €
Vlastné zdroje
4,397 €
Projekt

Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ …

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,128 €
Vlastné zdroje
4,306 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Svinia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,044 €
Vlastné zdroje
4,252 €
Projekt

Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská

Mestská časť Bratislava- Nové…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,196 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,309 €
Vlastné zdroje
4,215 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethov…

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,937 €
Vlastné zdroje
4,197 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polyte…

Obec Topoľčianky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
80,044 €
Suma
80,080 €
Vlastné zdroje
4,004 €
Projekt

Vybavenie učební Základná škola - Alapiskola Geme…

Obec Gemerská Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,231 €
Vlastné zdroje
3,962 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Pružina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,320 €
Vlastné zdroje
3,916 €
Projekt

Technické vybavenie odborných učební ZŠ Trenčians…

Obec Trenčianske Stankovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,705 €
Suma
77,964 €
Vlastné zdroje
3,898 €
Projekt

Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,705 €
Vlastné zdroje
3,885 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazyk…

Obec Dlhé Pole

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
76,796 €
Vlastné zdroje
3,840 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Novoť

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,671 €
Vlastné zdroje
3,784 €
Projekt

Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v …

Gréckokatolícka eparchia Koši…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,092 €
Vlastné zdroje
3,705 €
Projekt

Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej …

Gymnázium a základná škola Sá…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,546 €
Suma
73,641 €
Vlastné zdroje
3,682 €
Projekt

Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie

Obec Podolie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,433 €
Suma
73,433 €
Vlastné zdroje
3,672 €
Projekt

Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slneč…

obec Spišský Štiavnik

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,126 €
Vlastné zdroje
3,656 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,714 €
Suma
72,608 €
Vlastné zdroje
3,630 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,487 €
Vlastné zdroje
3,624 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,405 €
Vlastné zdroje
3,620 €
Projekt

Obnova materskej školy v Trstíne

Obec Trstín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,302 €
Suma
72,302 €
Vlastné zdroje
3,615 €
Projekt

Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Ma…

Rímskokatolícka cirkev, Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,890 €
Vlastné zdroje
3,595 €
Projekt

Modernizácia technického vybavenia učební IKT, Mo…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,025 €
Vlastné zdroje
3,551 €
Projekt

ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných uč…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,639 €
Vlastné zdroje
3,532 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Lozorno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
70,269 €
Suma
70,311 €
Vlastné zdroje
3,516 €
Projekt

Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska

Mestská časť Bratislava- Nové…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,234 €
Suma
69,989 €
Vlastné zdroje
3,499 €
Projekt

Modernizácia základnej školy v Tomášikove

Obec Tomášikovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,344 €
Vlastné zdroje
3,467 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,167 €
Vlastné zdroje
3,458 €
Projekt

Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kosto…

Obec Veľké Kostoľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,793 €
Vlastné zdroje
3,340 €
Projekt

Šikovné ruky - lepšia budúcnosť

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,019 €
Vlastné zdroje
3,251 €
Projekt

Odborné učebne v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,692 €
Vlastné zdroje
3,235 €
Projekt

Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,435 €
Suma
64,684 €
Vlastné zdroje
3,234 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Obec Chtelnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,492 €
Vlastné zdroje
3,175 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Doli…

Mesto Kysucké Nové Mesto

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,400 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,465 €
Vlastné zdroje
3,173 €
Projekt

Zlepšenie vybavenia Základnej školy Bučany

Obec Bučany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,210 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,261 €
Vlastné zdroje
3,163 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipán…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,758 €
Vlastné zdroje
3,138 €
Projekt

Modernizácia Základnej školy Polomka

Obec Polomka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,128 €
Vlastné zdroje
3,106 €
Projekt

Učme sa kvalitne, učme sa pre život

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,989 €
Vlastné zdroje
3,049 €
Projekt

Zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matemat…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,020 €
Suma
60,866 €
Vlastné zdroje
3,043 €
Projekt

Obnovenie vybavenia učební na základnej škole s m…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,862 €
Vlastné zdroje
3,043 €
Projekt

Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,405 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,668 €
Vlastné zdroje
3,033 €
Projekt

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu gramotnosti ž…

Spojená škola Dudince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,859 €
Suma
60,489 €
Vlastné zdroje
3,024 €
Projekt

Modernizácia učební na súkromnej ZŠ DSA, Mukačevs…

Deutsch-Slowakische Akademien…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,606 €
Vlastné zdroje
5,961 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne Spojenej školy-Letná…

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,550 €
Vlastné zdroje
2,977 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Pezinok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,801 €
Vlastné zdroje
2,940 €
Projekt

Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná

obec Trenčianska Turná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,258 €
Vlastné zdroje
2,913 €
Projekt

ZŠ Mirka Nešpora- zriadenie špecializovaných učeb…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,853 €
Vlastné zdroje
2,893 €
Projekt

Modernizácia odborných učební Základnej školy E.M…

Mesto Krupina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,676 €
Vlastné zdroje
2,884 €
Projekt

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov

Obec Soblahov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,539 €
Suma
57,539 €
Vlastné zdroje
2,877 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Dostojevskéh…

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,793 €
Vlastné zdroje
2,790 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej …

Obec Kamenná Poruba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,501 €
Vlastné zdroje
2,775 €
Projekt

Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej …

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
55,310 €
Vlastné zdroje
2,766 €
Projekt

Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaran…

Mesto Rožňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
54,565 €
Vlastné zdroje
2,728 €
Projekt

ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,846 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Projekt

ZŠ Ulica pionierov Rožňava - obstaranie polytech…

Mesto Rožňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,780 €
Vlastné zdroje
2,689 €
Projekt

Vybudovanie novej školskej knižnice v ZŠ v obci S…

Obec Svinná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,610 €
Suma
53,667 €
Vlastné zdroje
2,683 €
Projekt

Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Š. Moyzesa, …

Obec Tesárske Mlyňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,775 €
Vlastné zdroje
2,639 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Komenského v…

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,613 €
Vlastné zdroje
2,631 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,606 €
Vlastné zdroje
2,630 €
Projekt

Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej ško…

Obec Čachtice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,442 €
Vlastné zdroje
2,622 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,210 €
Vlastné zdroje
2,610 €
Projekt

ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,121 €
Vlastné zdroje
2,606 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatrans…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,944 €
Vlastné zdroje
2,597 €
Projekt

Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej …

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,703 €
Suma
51,263 €
Vlastné zdroje
2,563 €
Projekt

Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ v…

Obec Vrbov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,722 €
Vlastné zdroje
2,536 €
Projekt

Znalosť jazykov rúca bariéry, otvára dvere a spáj…

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
794 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,650 €
Vlastné zdroje
2,533 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Hruštín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,091 €
Suma
49,593 €
Vlastné zdroje
2,480 €
Projekt

Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie tec…

Rímskokatolícka cirkev, Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,998 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,149 €
Vlastné zdroje
2,457 €
Projekt

Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Pal…

Mesto Nemšová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,927 €
Suma
48,771 €
Vlastné zdroje
2,439 €
Projekt

ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,753 €
Vlastné zdroje
2,438 €
Projekt

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie pol…

Mestská časť Bratislava - Sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,806 €
Suma
47,107 €
Vlastné zdroje
2,355 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Francisciho …

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,798 €
Vlastné zdroje
2,290 €
Projekt

Zriadenie polytechnických učební v Základnej škol…

Obec Medzany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,563 €
Vlastné zdroje
2,228 €
Projekt

V modernej škole vzdelanie pre každého

Obec Lovinobaňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,469 €
Vlastné zdroje
2,223 €
Projekt

Odborná učebňa - Základná škola Trenčianska Teplá

Trenčianska Teplá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
43,694 €
Vlastné zdroje
2,185 €
Projekt

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učeb…

Obec Bernolákovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
43,398 €
Vlastné zdroje
2,170 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia škols…

Obec Čierne

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,857 €
Vlastné zdroje
2,093 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Mesto Považská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,752 €
Vlastné zdroje
2,088 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Habovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,076 €
Vlastné zdroje
2,054 €
Projekt

Vybavenie odborných učební v ZŠ, Nobelovo nám. 6

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,513 €
Vlastné zdroje
1,926 €
Projekt

Modernejšie v Dérerke

Mesto Malacky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,248 €
Suma
35,284 €
Vlastné zdroje
1,764 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,917 €
Vlastné zdroje
1,746 €
Projekt

Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej …

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,555 €
Vlastné zdroje
1,628 €
Projekt

Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bie…

Obec Veľký Biel

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,401 €
Vlastné zdroje
1,620 €
Projekt

Zlepšením technického stavu odbornej učebne a ško…

Mesto Holíč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,049 €
Vlastné zdroje
1,602 €
Projekt

Radšej odbornú učebňu ako liečebňu

Mestská časť Bratislava - Rus…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,764 €
Vlastné zdroje
1,538 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Dunajská Lužná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,946 €
Suma
30,255 €
Vlastné zdroje
1,513 €
Projekt

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odb…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,883 €
Vlastné zdroje
1,494 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, …

Mesto Púchov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,480 €
Vlastné zdroje
1,374 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Šverm…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
27,328 €
Vlastné zdroje
1,366 €
Projekt

Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ…

Mesto Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,501 €
Vlastné zdroje
1,325 €
Projekt

IKT učebňa ZŠ Jeséniova

Mestská časť Bratislava- Nové…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,257 €
Vlastné zdroje
1,263 €
Projekt

Jazyky – modernejšie a efektívnejšie

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,925 €
Vlastné zdroje
1,096 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova…

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,200 €
Vlastné zdroje
910 €
Projekt

Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej …

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,994 €
Vlastné zdroje
850 €
Projekt

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov - obs…

Mesto Trebišov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,243 €
Vlastné zdroje
662 €
Projekt

Jazyková učebňa

Mestská časť Bratislava-Petrž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,858 €
Vlastné zdroje
543 €
Projekt

Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej …

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,562 €
Vlastné zdroje
428 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.