Popis projektu

Hlavný cieľzlepšiť kvalitu vzdelania a kľúč.kompetencií žiakov ZS Družicová 4 – Košice a zvýšiť tak kvalitu ich života, a to prostred.rozvoja vzdel. a výcvik.infraštruktúry a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver.službám.: 1.Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúč.kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, 2.Zvýšiť kvalitu tech.a materiál.vybavenia uč.ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostred.zlepšenia infraštruktúry ZS a to budovaním-rekonštrukciou odbor.uč. a zabezpečením potrebného vybavenia,3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalit.prepojeniu teoretického a praktického vzdel.na podmienky trhu práce.  

V rámci projektu plánujeme podporiť školskú infraštruktúru ZS Družicová 4 realizáciou hlavných aktivít projektu. Výstupom projektu bude nová odborná uč.polytechnickej výchovy a zariadenie 2 uč.jazykov. Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí, zvýšime ich zručnosti s prepojením na úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce a posilníme kvalitu vyučovania a poskytovania vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu: Obstaranie jazyk.uč.I.,Obstaranie jazyk.uč.II.,Obstaranie polytechnickej uč.,Stavebno-technické úpravy.Projektom dosiahneme naplnenie merat. ukazovateľov.Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Košice ako aj s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.02.2022
Celková suma
72,405 €
Vlastné zdroje
3,620 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
27.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne II.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne I.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
23.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
600,0 (osoby)
Cieľ
613,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce ZŠ Družicová

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce ZŠ Družicová

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

DPH za stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura Družicová

Faktura Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Jazyková učebňa II.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Jazyková učebňa I.

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie - Družicová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika Družicová

Faktúra didaktika Druzicova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra IKT Družicová

Faktúra Družicová didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Družicová

Faktúra Družicová didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra IKT Družicová

Faktúra Družicová didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Faktúra IKT Družicová

Faktúra Družicová didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
EUFEKTA, s.r.o.
IČO
46764364
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.