AutoCont SK a.s.

Bratislava - mestská časť Petržalka

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Advancing University Capacity and Competence in R…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
250,761 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Projekt

Rezortný privátny cloud RPC

DataCentrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,844,341 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národný projekt NPC v regiónoch

Slovak Business Agency

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
10,494 €
Vyčerpané z projektu
11,269,846 €
Suma
39,126,426 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozš…

DataCentrum elektronizácie úz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
527,729 €
Vyčerpané z projektu
1,863,465 €
Suma
37,234,442 €
Vlastné zdroje
1,649,113 €
Projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktú…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
65,418 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Suma
33,259,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora internacionalizácie MSP

Slovenská agentúra pre rozvoj…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
12,367 €
Vyčerpané z projektu
10,346,262 €
Suma
30,242,450 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
121 €
Vyčerpané z projektu
14,119,904 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Regenerácia použitých batérií z elektromobilov

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,394,878 €
Vlastné zdroje
6,454,835 €
Projekt

Národný projekt NPC II - BA kraj

Slovak Business Agency

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
291,657 €
Vyčerpané z projektu
7,571,724 €
Suma
18,982,802 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
7,841 €
Vyčerpané z projektu
5,088,117 €
Suma
18,324,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spracovanie dokumentov miestnych územných systémo…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,286,615 €
Suma
16,660,610 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s polikl…

Detská fakultná nemocnica s p…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
209,552 €
Vyčerpané z projektu
4,598,918 €
Suma
13,312,977 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,005 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Projekt

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb …

Národná agentúra pre sieťové …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,681,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica

Rozhlas a televízia Slovenska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,693,303 €
Vlastné zdroje
534,665 €
Projekt

Kreatívne centrum RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,461,934 €
Vlastné zdroje
473,097 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
9,068,351 €
Vlastné zdroje
453,418 €
Projekt

Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. …

Asseco Central Europe, a. s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,327 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,890,143 €
Vlastné zdroje
1,683,577 €
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pr…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
23,580 €
Suma
7,862,103 €
Vlastné zdroje
1,478,882 €
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
291,780 €
Vyčerpané z projektu
1,546,288 €
Suma
7,401,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
6,821,461 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktú…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,320 €
Vyčerpané z projektu
3,842,238 €
Suma
6,649,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodov…

Ústav krajinnej ekológie Slov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
159 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Projekt

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využ…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,194,976 €
Vlastné zdroje
385,058 €
Projekt

IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021

INO-HUB Energy j.s.a.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,904,726 €
Vlastné zdroje
1,558,257 €
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Tatranského národného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,903,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,896,821 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice

Rozhlas a televízia Slovenska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,547,274 €
Vlastné zdroje
277,364 €
Projekt

Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúc…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,930 €
Suma
5,008,592 €
Vlastné zdroje
274,969 €
Projekt

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,424 €
Suma
4,259,347 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubč…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,217,169 €
Vlastné zdroje
210,858 €
Projekt

Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných …

Úrad na ochranu osobných údaj…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,204,755 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a l…

Fakultná nemocnica Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,000 €
Suma
4,137,781 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spracovanie dokumentov regionálnych územných syst…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,806,794 €
Suma
4,107,791 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovačné aktivity spoločnosti TECHNOV, s.r.o.

TECHNOV, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,969,043 €
Suma
3,969,043 €
Vlastné zdroje
2,579,878 €
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,958,091 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťa…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,005 €
Vyčerpané z projektu
2,599,371 €
Suma
3,903,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v K…

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexan…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
161,036 €
Suma
3,816,082 €
Vlastné zdroje
190,804 €
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
3,750,950 €
Vlastné zdroje
187,548 €
Projekt

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnos…

Centrum experimentálnej medic…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,324 €
Suma
3,560,338 €
Vlastné zdroje
156,401 €
Projekt

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slo…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,424 €
Vyčerpané z projektu
2,238,047 €
Suma
3,528,826 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv n…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,390,853 €
Vlastné zdroje
169,543 €
Projekt

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
743,944 €
Suma
3,240,892 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologick…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,280 €
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Suma
3,072,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho vý…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,982,134 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie inovatívnych technológií pre zvárané ko…

TOMARK, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,877,625 €
Suma
2,877,625 €
Vlastné zdroje
1,582,694 €
Projekt

Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravot…

GLOBESY, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,703,694 €
Vlastné zdroje
540,739 €
Projekt

Horský špecializovaný záchranný modul

Horská záchranná služba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,421,585 €
Suma
2,645,611 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný systém včasného varovania, pripravenost…

Horská záchranná služba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,211,433 €
Suma
2,557,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring svahových deformácií

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
861 €
Vyčerpané z projektu
152,269 €
Suma
2,524,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Energetika Sereď, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,115,642 €
Suma
2,279,423 €
Vlastné zdroje
341,913 €
Projekt

Obnova technického vybavenia pre moderné odborné …

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
752,902 €
Suma
2,173,180 €
Vlastné zdroje
108,659 €
Projekt

Zlepšovanie stavu biotopov a druhov európskeho vý…

Správa Národného parku Nízke …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,919,511 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutick…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,916,005 €
Vlastné zdroje
79,173 €
Projekt

Inteligentné riešenie procesov v spoločnosti TOMA…

TOMARK, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
444,400 €
Suma
1,803,550 €
Vlastné zdroje
991,952 €
Projekt

Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z prog…

Správa Národného parku Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,764,289 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany h…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,957 €
Suma
1,762,158 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a pot…

Štátna veterinárna a potravin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,522,888 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizác…

Teplo GGE s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,265,570 €
Suma
1,416,502 €
Vlastné zdroje
212,475 €
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú …

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Suma
1,327,007 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Národný p…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Spojená škola, Jarmočná 108, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,217,171 €
Vlastné zdroje
60,859 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,170,506 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej š…

Spojená škola, Jarmočná 108, …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,137,866 €
Vlastné zdroje
56,893 €
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v ŠÚV Ružomber…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,663 €
Vyčerpané z projektu
26,729 €
Suma
1,012,153 €
Vlastné zdroje
50,608 €
Projekt

Starostlivosť o územie v správe Národného parku V…

Správa Národného parku Veľká …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
963,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inteligentné inovácie v spoločnosti TOMARK, s.r.o.

TOMARK, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
889,888 €
Vlastné zdroje
489,439 €
Projekt

Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber…

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
882,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ePrehliadky ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotno…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
784,092 €
Vlastné zdroje
34,727 €
Projekt

Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva …

Úrad priemyselného vlastníctv…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
762,104 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia odborného vzdelávania v SPŠ stavebne…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
688,154 €
Vlastné zdroje
34,408 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu prie…

EMIS s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
656,813 €
Vlastné zdroje
132,605 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané c…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
546,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského…

SAD Prešov, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,388 €
Vlastné zdroje
52,939 €
Projekt

Manažment údajov Prešovskej univerzity v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
515,123 €
Vlastné zdroje
22,815 €
Projekt

Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti

Stredná odborná škola drevárs…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
480,452 €
Vlastné zdroje
24,023 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov SSŠ ŽP

Súkromná spojená škola Železi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
475,647 €
Vlastné zdroje
47,565 €
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,699 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,887 €
Suma
453,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Lipany – MŠ Centrum

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
452,524 €
Vlastné zdroje
22,626 €
Projekt

Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolve…

Stredná odborná škola informa…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
445,938 €
Vlastné zdroje
22,297 €
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Par…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programu starostlivosti o Národný pa…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,016 €
Suma
408,185 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a b…

Správa Národného parku Malá F…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,420 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrum v obci Čirč

Obec Čirč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,572 €
Vyčerpané z projektu
93,340 €
Suma
338,040 €
Vlastné zdroje
16,902 €
Projekt

Obecné Komunitné centrum v obci Žehňa

Obec Žehňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
336,572 €
Vlastné zdroje
16,829 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Štátny veterinárny a potravin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
326,745 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment údajov ŠVPÚ

Štátny veterinárny a potravin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,057 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obecné komunitné centrum v obci Slovenská Volová

Obec Slovenská Volová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
313,872 €
Vlastné zdroje
15,694 €
Projekt

Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie

Obec Šarišské Jastrabie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
282,316 €
Suma
313,662 €
Vlastné zdroje
15,683 €
Projekt

Obecné komunitné centrum v obci Holumnica

Obec Holumnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
271,215 €
Suma
311,973 €
Vlastné zdroje
15,599 €
Projekt

Komunitné centrum Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
311,387 €
Vlastné zdroje
15,569 €
Projekt

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformác…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
120 €
Vyčerpané z projektu
306,585 €
Suma
311,020 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
306,691 €
Vlastné zdroje
15,335 €
Projekt

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo Východoslov…

Východoslovenský ústav srdcov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,059 €
Vlastné zdroje
29,906 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Mesto Snina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
271,548 €
Vlastné zdroje
13,577 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,753 €
Vlastné zdroje
13,088 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,344 €
Vlastné zdroje
12,417 €
Projekt

Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča

Mesto Levoča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
243,971 €
Vlastné zdroje
12,199 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ

Štátny veterinárny a potravin…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
230,903 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho …

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
226,077 €
Vlastné zdroje
11,304 €
Projekt

Manažment údajov mesta Zvolen

Mesto Zvolen

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
219,326 €
Vlastné zdroje
10,966 €
Projekt

Podpora modelovania vplyvu nových zdrojov a opatr…

Slovenský hydrometeorologický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
211,030 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba

Obec Veľká Ida

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,961 €
Suma
207,538 €
Vlastné zdroje
10,377 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Detská fakultná nemocnica Koš…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,338 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

eGov služby v meste Vráble

Mesto Vráble

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,475 €
Vlastné zdroje
9,774 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,576 €
Suma
191,727 €
Vlastné zdroje
9,586 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Obec Oščadnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
162,258 €
Suma
184,600 €
Vlastné zdroje
9,230 €
Projekt

Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca - zle…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,040 €
Vlastné zdroje
9,102 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Obchodná akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Suma
178,156 €
Vlastné zdroje
8,908 €
Projekt

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Detskej faku…

Detská fakultná nemocnica s p…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,141 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb Mesta Bytča

Mesto Bytča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,207 €
Vlastné zdroje
8,710 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavs…

Obec Lietavská Lúčka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,095 €
Vlastné zdroje
8,455 €
Projekt

Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

Obec Pruské

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,901 €
Vlastné zdroje
8,195 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,239 €
Vlastné zdroje
8,062 €
Projekt

Riadenie a implementácia prvkov informačnej a kyb…

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,041 €
Vlastné zdroje
6,290 €
Projekt

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej …

Obec Oravské Veselé

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
158,450 €
Vlastné zdroje
7,922 €
Projekt

Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica

Obec Brezovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,473 €
Suma
158,256 €
Vlastné zdroje
7,913 €
Projekt

Administratívna budova (technicko hospodárska) Zo…

Národná zoologická záhrada Bo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,936 €
Suma
158,228 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,999 €
Suma
156,124 €
Vlastné zdroje
7,806 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Detská fakultná nemocnica s p…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,619 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Me…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,169 €
Vlastné zdroje
7,408 €
Projekt

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu…

Základná škola v Handlovej

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,531 €
Suma
146,903 €
Vlastné zdroje
7,345 €
Projekt

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, K…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
146,433 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Modernizácia interiérového vybavenia odborných uč…

Mesto Rajec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,648 €
Suma
146,334 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Projekt

Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Part…

Partnerstvo BACHUREŇ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,079 €
Vyčerpané z projektu
127,559 €
Suma
145,944 €
Vlastné zdroje
7,297 €
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,788 €
Vlastné zdroje
7,139 €
Projekt

Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie …

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,772 €
Vlastné zdroje
7,039 €
Projekt

Základná škola Podzávoz 2739, Čadca - zlepšenie…

Mesto Čadca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,530 €
Vlastné zdroje
6,976 €
Projekt

OP KŽP - MTZ a publicita III.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,784 €
Vyčerpané z projektu
129,649 €
Suma
138,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,876 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,209 €
Suma
137,243 €
Vlastné zdroje
6,862 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,875 €
Vlastné zdroje
6,544 €
Projekt

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou n…

Škola umeleckého priemyslu, J…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,856 €
Vlastné zdroje
6,543 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania na Súkromnom Gymnáz…

Súkromné Gymnázium DSA Komens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,100 €
Suma
122,779 €
Vlastné zdroje
12,278 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,449 €
Vlastné zdroje
6,022 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,148 €
Vlastné zdroje
5,957 €
Projekt

Aktivity spojené so zabezpečovaním chodu MAS STRÁ…

Miestna akčná skupina STRÁŽE

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,122 €
Vyčerpané z projektu
77,134 €
Suma
116,149 €
Vlastné zdroje
5,807 €
Projekt

Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žilne za účel…

Mestská knižnica Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,341 €
Vlastné zdroje
5,617 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Implementácia, vyladenie, testovanie a nasadenie …

Fakultná nemocnica Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,335 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej uče…

Mesto Nová Dubnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
103,089 €
Vlastné zdroje
5,154 €
Projekt

Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združe…

Občianske združenie "Partners…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,235 €
Vyčerpané z projektu
59,707 €
Suma
101,032 €
Vlastné zdroje
5,052 €
Projekt

Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú g…

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,755 €
Suma
100,018 €
Vlastné zdroje
5,001 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,987 €
Vlastné zdroje
4,699 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Fakultná nemocnica s poliklin…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,419 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,106 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,720 €
Vlastné zdroje
3,786 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,405 €
Vlastné zdroje
3,620 €
Projekt

Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,895 €
Vlastné zdroje
3,545 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,870 €
Vlastné zdroje
3,543 €
Projekt

Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia u…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,611 €
Vlastné zdroje
2,531 €
Projekt

FVE ESYS

ELEKTROSYSTEM, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,007 €
Vlastné zdroje
7,351 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Ma…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,517 €
Vlastné zdroje
2,276 €
Projekt

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,684 €
Vlastné zdroje
2,234 €
Projekt

Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctv…

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,250 €
Vlastné zdroje
2,012 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,309 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Technické vybavenie na zabezpečenie činností zame…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Suma
30,193 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,701 €
Vlastné zdroje
1,485 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Ži…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,857 €
Vlastné zdroje
493 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.