AUTOCONT s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO
36396222
DIČ
2020105428
IČ DPH
SK2020105428
Vznik subjektu
15. január 2001 0:00
Zisk
1,167,098 € (+20%)
Tržby
42,836,669 € (+10%)
Projekty
0
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Karel Komárek
Osoby v ORSR
Mario Háronik, Ondřej Matuštík, Ing. Milan Futák
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora internacionalizácie MSP

Slovenská agentúra pre rozvoj…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
456 €
Vyčerpané z projektu
10,346,262 €
Suma
35,577,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,710,412 €
Suma
20,915,217 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,622,274 €
Suma
9,127,294 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktú…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,320 €
Vyčerpané z projektu
2,862,238 €
Suma
6,990,351 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
5,273,137 €
Vlastné zdroje
263,657 €
Projekt

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťa…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
126 €
Vyčerpané z projektu
2,599,371 €
Suma
3,970,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovačné aktivity spoločnosti TECHNOV, s.r.o.

TECHNOV, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,969,043 €
Suma
3,969,043 €
Vlastné zdroje
2,579,878 €
Projekt

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slo…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,238,047 €
Suma
3,529,146 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologick…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Suma
3,522,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie inovatívnych technológií pre zvárané ko…

TOMARK, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,877,625 €
Suma
2,877,625 €
Vlastné zdroje
1,582,694 €
Projekt

Monitoring svahových deformácií

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
152,269 €
Suma
2,624,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Energetika Sereď, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,115,642 €
Suma
2,279,423 €
Vlastné zdroje
341,913 €
Projekt

Inteligentné riešenie procesov v spoločnosti TOMA…

TOMARK, s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
444,400 €
Suma
2,021,203 €
Vlastné zdroje
1,111,662 €
Projekt

Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizác…

Teplo GGE s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,265,570 €
Suma
1,416,502 €
Vlastné zdroje
212,475 €
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú …

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Suma
1,327,007 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Národný p…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,194,323 €
Vlastné zdroje
57,493 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
592,401 €
Suma
646,749 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
159,699 €
Suma
470,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Par…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
310,357 €
Suma
435,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformác…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,585 €
Suma
311,020 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie MŠ Veľká Ida - Prestavba

Obec Veľká Ida

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,961 €
Suma
252,400 €
Vlastné zdroje
12,620 €
Projekt

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odbor…

Obec Oščadnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
162,258 €
Suma
193,056 €
Vlastné zdroje
9,230 €
Projekt

Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

Obec Pruské

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,901 €
Vlastné zdroje
8,195 €
Projekt

Administratívna budova (technicko hospodárska) Zo…

Národná zoologická záhrada Bo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,936 €
Suma
158,228 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia interiérového vybavenia odborných uč…

Mesto Rajec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,648 €
Suma
147,658 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Projekt

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu…

Základná škola v Handlovej

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,531 €
Suma
146,903 €
Vlastné zdroje
7,345 €
Projekt

Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Part…

Partnerstvo BACHUREŇ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,079 €
Vyčerpané z projektu
127,559 €
Suma
145,965 €
Vlastné zdroje
7,297 €
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

OP KŽP - MTZ a publicita III.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,784 €
Vyčerpané z projektu
129,649 €
Suma
138,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivity spojené so zabezpečovaním chodu MAS STRÁ…

Miestna akčná skupina STRÁŽE

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,122 €
Vyčerpané z projektu
77,134 €
Suma
116,550 €
Vlastné zdroje
5,807 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú g…

Obec Balog nad Ipľom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,755 €
Suma
102,560 €
Vlastné zdroje
5,128 €
Projekt

Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združe…

Občianske združenie "Partners…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,707 €
Suma
101,052 €
Vlastné zdroje
5,053 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,361 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
71,915 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

FVE ESYS

ELEKTROSYSTEM, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,862 €
Vlastné zdroje
7,351 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,134 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Technické vybavenie na zabezpečenie činností zame…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Suma
30,193 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.