Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie programu starostlivosti o Národný park (ďalej aj “NP”) Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, v rámci ktorého sa nachádza 13 území európskeho významu (SKUEV0284, SKUEV0340, SKUEV0341, SKUEV0343, SKUEV0345, SKUEV0346, SKUEV0347, SKUEV0348, SKUEV0353, SKUEV0356, SKUEV0737, SKUEV0920, SKUEV0922), programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť (ďalej aj “CHKO”) Strážovské vrchy, ktorá je zároveň aj územím európskeho významu SKUEV0256 a SKUEV1256 Strážovské vrchy a programov starostlivosti o Chránený areál (ďalej aj “CHA”) Galmus (SKUEV0287) a Prírodnú rezerváciu (ďalej aj “PR”) Drienčanský kras (SKEV0366 a SKEV2366). Tieto dokumenty budú zároveň aj dokumentmi starostlivosti – programami starostlivosti o územia európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v rámci nich.

Podkladom pre vytvorenie dokumentov starostlivosti bude zmapovanie výskytu predmetov ochrany (biotopov a druhov), analýza socioekonomických pomerov, súčasných vplyvov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy. Vytvorením rámcov, zásad starostlivosti a návrhom konkrétnych opatrení dosiahneme zadefinované dlhodobé a operatívne ciele, na zabezpečenie zlepšenia stavu alebo udržania priaznivého stavu predmetov ochrany.

Cieľom projektu bude vypracovanie a predrokovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto území. Dokumentácia bude podkladom pre schválenie zásad starostlivosti v 18 územiach európskeho významu vyskytujúcich sa v rámci dotknutej oblasti.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Ardovo, Bôrka, Brzotín, Debraď, Dlhá Ves, Drienovec, Drnava, Dvorníky-Včeláre, Gemerská Hôrka, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hačava, Háj, Honce, Hrhov, Hrušov, Hucín, Jablonov nad Turňou, Jasov, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Medzev, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Beluša, Bodiná, Bytča, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Dolný Hričov, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Horná Poruba, Hričovské Podhradie, Jablonové, Kľačno, Kostolec, Košecké Podhradie, Ladce, Lietava, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Malé Lednice, Maršová-Rašov, Mojtín, Paština Závada, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podskalie, Považská Bystrica, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov-Hradná, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čierna, Vrchteplá, Záskalie, Zbyňov, Zliechov, Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo, Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Rybník, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Krompachy, Olcnava, Poráč, Slovinky, Spišské Vlachy, Vítkovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2021
Celková suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
04.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
03.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

cestovné náhrady 01-06/2018

cestovné náhrady 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdové výdavky PA 01/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavky PA 02/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky PA 03/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky PA 04/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA 06/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavka HA 01/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
795 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavka HA 02/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
1,614 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
952 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

cestovné náhrady 07-12/2018

cestovné náhrady 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 12/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 11/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky PA 10/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky PA 09/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky PA 08/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA 07/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA 12/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky HA 11/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky HA 10/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky HA 09/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky HA 08/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky HA 07/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky PA 06/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky PA 04/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky PA 02/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky PA 01/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky PA 03/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky HA 04/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky HA 01/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 02/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
1,970 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky HA 03/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
1,504 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
1,453 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

toner (xerox toner black)

toner do tlačiarne P660

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

cestovné náhrady 01-06/2019

cestovné náhrady 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

kopírovací papier A3

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

kopírovací papier A4

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 07-12/2019

Cestovné náhrady 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
10.01.2020
Názov IČO
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.