Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie programu starostlivosti o Národný park (ďalej aj “NP”) Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, v rámci ktorého sa nachádza 13 území európskeho významu (SKUEV0284, SKUEV0340, SKUEV0341, SKUEV0343, SKUEV0345, SKUEV0346, SKUEV0347, SKUEV0348, SKUEV0353, SKUEV0356, SKUEV0737, SKUEV0920, SKUEV0922), programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť (ďalej aj “CHKO”) Strážovské vrchy, ktorá je zároveň aj územím európskeho významu SKUEV0256 a SKUEV1256 Strážovské vrchy a programov starostlivosti o Chránený areál (ďalej aj “CHA”) Galmus (SKUEV0287) a Prírodnú rezerváciu (ďalej aj “PR”) Drienčanský kras (SKEV0366 a SKEV2366). Tieto dokumenty budú zároveň aj dokumentmi starostlivosti – programami starostlivosti o územia európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v rámci nich.

Podkladom pre vytvorenie dokumentov starostlivosti bude zmapovanie výskytu predmetov ochrany (biotopov a druhov), analýza socioekonomických pomerov, súčasných vplyvov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy. Vytvorením rámcov, zásad starostlivosti a návrhom konkrétnych opatrení dosiahneme zadefinované dlhodobé a operatívne ciele, na zabezpečenie zlepšenia stavu alebo udržania priaznivého stavu predmetov ochrany.

Cieľom projektu bude vypracovanie a predrokovanie dokumentácie ochrany prírody podľa osnovy v prílohe č. 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zohľadnením požiadaviek predmetov ochrany území európskeho významu, ktoré sa vyskytujú v rámci týchto území. Dokumentácia bude podkladom pre schválenie zásad starostlivosti v 18 územiach európskeho významu vyskytujúcich sa v rámci dotknutej oblasti.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Partneri
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves, Ardovo, Bôrka, Brzotín, Debraď, Dlhá Ves, Drienovec, Drnava, Dvorníky-Včeláre, Gemerská Hôrka, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hačava, Háj, Honce, Hrhov, Hrušov, Hucín, Jablonov nad Turňou, Jasov, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Medzev, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Beluša, Bodiná, Bytča, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Dolný Hričov, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Horná Poruba, Hričovské Podhradie, Jablonové, Kľačno, Kostolec, Košecké Podhradie, Ladce, Lietava, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Malé Lednice, Maršová-Rašov, Mojtín, Paština Závada, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podskalie, Považská Bystrica, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov-Hradná, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čierna, Vrchteplá, Záskalie, Zbyňov, Zliechov, Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo, Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Rybník, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Krompachy, Olcnava, Poráč, Slovinky, Spišské Vlachy, Vítkovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2023
Celková suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
04.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vypracovanie programov starostlivosti o…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
03.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

cestovné náhrady 01-06/2018

cestovné náhrady 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdové výdavky PA 01/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavky PA 02/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky PA 03/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky PA 04/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA 06/2018

mzdové výdavky PA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavka HA 01/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
795 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavka HA 02/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
1,614 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
952 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018

mzdové výdavky HA 01-06/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

cestovné náhrady 07-12/2018

cestovné náhrady 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 12/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky PA 11/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky PA 10/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky PA 09/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky PA 08/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky PA 07/2018

mzdové výdavky PA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky HA 12/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

mzdové výdavky HA 11/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
631 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

mzdové výdavky HA 10/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky HA 09/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

mzdové výdavky HA 08/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

mzdové výdavky HA 07/2018

mzdové výdavky HA 07-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky PA 06/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky PA 04/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky PA 02/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky PA 01/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky PA 03/2019

mzdové výdavky PA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky HA 04/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky HA 01/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 02/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
1,970 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky HA 03/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
1,504 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019

mzdové výdavky HA 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
1,453 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

toner (xerox toner black)

toner do tlačiarne P660

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

cestovné náhrady 01-06/2019

cestovné náhrady 01-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

PC zostava / desktop - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Externý HDD 3,5

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

UPS desktop typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

LCD Monitor - typ 1

Osobné počítače a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

kopírovací papier A3

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

kopírovací papier A4

kopírovací papier

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 07-12/2019

Cestovné náhrady 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2019

Mzdové výdavky PA 07-10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
856 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2019

Mzdové výdavky HA 07-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Kapitola "Základné údaje", kapitola "Predmet ochrany" plus mapy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Kapitola "Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie", kapitola "Financovanie a vyhodnocovanie opatrení", kapitola "Použité podklady a zdroje informácií" plus mapy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Kapitola "Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie", kapitola "Financovanie a vyhodnocovanie opatrení", kapitola "Použité podklady a zdroje informácií" plus mapy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapitola "Základné údaje", kapitola "Predmet ochrany" plus mapy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapitola "Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie", kapitola "Financovanie a vyhodnocovanie opatrení", kapitola "Použité podklady a zdroje informácií", plus mapy

Vypracovanie PS o PR Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Kapitola "Základné údaje", kapitola "Predmet ochrany" plus mapy

Vypracovanie PS o PR Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Kapitola "Základné údaje", kapitola "Predmet ochrany" plus mapy

Vypracovanie PS o PR Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapitola "Ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie", kapitola "Financovanie a vyhodnocovanie opatrení", kapitola "Použité podklady a zdroje informácií", plus mapy

Vypracovanie PS o PR Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2022

Mzdové výdavky HA 04-09/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2022

Mzdové výdavky PA 04-05/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2022

Mzdové výdavky PA 04-05/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Cestovné náhrady 5009

Cestovné náhrady 5009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

nelesné biotopy

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

netopiere

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

lesné biotopy

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

hlodavce

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

ryby

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

chrobáky

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

obojživelníky

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

motýle

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

vážky

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

mäkkýše

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

vtáky

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

rovnokrídlovce

Vypracovanie PS o Prírodnú rezerváciu Drienčanský kras

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

netopiere

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

nelesné biotopy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

lesné biotopy

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

obojživelníky

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

rastliny

Vypracovanie PS o CHA Galmus

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

nelesné biotopy (skupiny Sk, Kr, Br, Vo podľa katalógu biotopu)

Vypracovanie PS o NP Slovenský kras a jeho ochranné pásmo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Ornitologická sieť 14x14, 12m

Ornitologické siete

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Ornitologická sieť 14x14, 9m

Ornitologické siete

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Ornitologická sieť 14x14, 6m

Ornitologické siete

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Cestovné náhrady 2020

Cestovné náhrady 2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2020

Mzdové výdavky PA 05-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020

Mzdové výdavky HA 01-12/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2021

Mzdové výdavky HA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2021

Mzdové výdavky PA 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Cestovné náhrady 2021

Cestovné náhrady 2021

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2022

Mzdové výdavky HA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2022

Mzdové výdavky HA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2022

Mzdové výdavky HA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2022

Mzdové výdavky PA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2022

Mzdové výdavky PA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2022

Mzdové výdavky PA 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Cestovné náhrady 01-03/2022

Cestovné náhrady 01-03/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2022

Mzdové výdavky HA 10-12.2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2022

Mzdové výdavky HA 10-12.2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2022

Mzdové výdavky HA 10-12.2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Cestovné náhrady 10/2022

Cestovné náhrady 10/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Cestovné náhrady 11/2022

Cestovné náhrady 11/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Cestovné náhrady 12/2022

Cestovné náhrady 12/2022

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Položka rovnokridlovce

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka ryby

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka rovnokridlovce

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Položka ryby

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2023

Mzdové výdavky HA 01-02/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2023

Mzdové výdavky HA 01-02/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Čelová lampa

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Led svietidlo s príslušenstvom

Zimná a turistická výstroj

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Príslušenstvo k fotoaparátu s ultrazoomom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Digitálny fotoaparát s vysokým ultrazoomom

Fototechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 10/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 12/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 11/2023

Mzdové výdavky HA 10-12/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Položka netopiere

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka chrobáky

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka mäkkýše

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka motýle

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka netopiere

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka chrobáky

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka mäkkýše

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka motýle

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka hlodavce

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka mäkkýše

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka obojživelníky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka vtáky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka chrobáky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka hlodavce

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka chrobáky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka mäkkýše

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka obojživelníky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Položka vtáky

Vypracovanie programov starostlivosti o chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2023

Mzdové výdavky HA 01-04/2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2023

Mzdové výdavky HA 01-04/2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2023

Mzdové výdavky HA 01-04/2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Žiadaná suma
4,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2023

Mzdové výdavky HA 01-04/2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Žiadaná suma
4,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2023

Mzdové výdavky 03-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2023

Mzdové výdavky 03-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2023

Mzdové výdavky 03-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2023

Mzdové výdavky 03-06/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Položka motýle

Vypracovanie PS o NP Slovenský kras a jeho OP + PS o Chránený areál Čierna Moldava

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Položka motýle

Vypracovanie PS o NP Slovenský kras a jeho OP + PS o Chránený areál Čierna Moldava

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka lesné biotopy

Vypracovanie PS o NP Slovenský kras a jeho OP + PS o Chránený areál Čierna Moldava

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položka lesné biotopy

Vypracovanie PS o NP Slovenský kras a jeho OP + PS o Chránený areál Čierna Moldava

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Kancelárska technika a potreby

Kancelárska technika a potreby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 8/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 7/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdové výdavky HA 9/2023

Mzdové výdavky HA 7-9/2023

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Nelesné biotopy

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rastliny

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lesné biotopy

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nelesné biotopy

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Rastliny

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Lesné biotopy

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

mzdové výdavky 05 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
6,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

mzdové výdavky 07 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

mzdové výdavky 02 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
7,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

mzdové výdavky 06 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
6,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

mzdové výdavky 03 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
7,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

mzdové výdavky 04 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
7,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

mzdové výdavky 01 2023

mzdové výdavky 01-07 2023

Vlastník dokladu
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Dodávateľ
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Žiadaná suma
6,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Kapitoly ciele ochrany, financovanie , mapy

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapitoly Základné údaje, predmet ochrany a mapy

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kapitoly ciele ochrany, financovanie , mapy

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Kapitoly Základné údaje, predmet ochrany a mapy

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

PS o NP Slovenský kras a jeho chránené pásmo+ PS Chránený areál Čierna Moldava

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS o NP Slovenský kras a jeho chránené pásmo+ PS Chránený areál Čierna Moldava

Vypracovanie PS

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
IČO
54435463
Názov
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
IČO
54435412
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
PRO. Laika spol. s r.o
IČO
31355218
Názov
BAT-MAN, s.r.o.
IČO
47113618
Názov
EuroForest, s.r.o.
IČO
36627453
Názov
Zelená Dolina, s. r. o.
IČO
48221074
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.