Tibor Varga TSV PAPIER

Lučenec

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvali…

Štátny inštitút odborného vzd…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
112,080 €
Vyčerpané z projektu
21,899,342 €
Suma
31,711,258 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
121 €
Vyčerpané z projektu
14,119,904 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Regenerácia použitých batérií z elektromobilov

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,394,878 €
Vlastné zdroje
6,454,835 €
Projekt

Úložiská energie z batérií druhej životnosti

ENERGO - AQUA a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,164,513 €
Vlastné zdroje
4,957,446 €
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,792,452 €
Suma
17,093,082 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľ…

Národné poľnohospodárske a po…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,075,321 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,570,579 €
Vlastné zdroje
656,738 €
Projekt

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inov…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,910 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Suma
7,999,927 €
Vlastné zdroje
518,982 €
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänov…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,888,371 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,546,288 €
Suma
7,401,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervenci…

Biomedicínske centrum Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,985 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,245,273 €
Vlastné zdroje
483,291 €
Projekt

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných env…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,454,780 €
Suma
6,238,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
593,903 €
Vyčerpané z projektu
3,258,195 €
Suma
6,160,223 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
534,483 €
Vyčerpané z projektu
2,212,868 €
Suma
5,663,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
579,101 €
Vyčerpané z projektu
2,473,649 €
Suma
5,650,596 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
576,876 €
Vyčerpané z projektu
2,637,064 €
Suma
4,763,398 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slov…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
636,925 €
Vyčerpané z projektu
1,529,729 €
Suma
3,926,658 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťa…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,005 €
Vyčerpané z projektu
2,599,371 €
Suma
3,903,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
373,535 €
Vyčerpané z projektu
716,070 €
Suma
3,852,762 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné a…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
639 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Suma
3,750,950 €
Vlastné zdroje
187,548 €
Projekt

Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaný…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,531,180 €
Vlastné zdroje
97,610 €
Projekt

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slo…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,483 €
Vyčerpané z projektu
2,238,047 €
Suma
3,528,826 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
567,941 €
Vyčerpané z projektu
1,412,270 €
Suma
3,350,532 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologick…

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,280 €
Vyčerpané z projektu
486,299 €
Suma
3,072,811 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring svahových deformácií

Štátny geologický ústav Dioný…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
861 €
Vyčerpané z projektu
152,269 €
Suma
2,524,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
256,320 €
Vyčerpané z projektu
335,974 €
Suma
2,400,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Sloven…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
227,515 €
Vyčerpané z projektu
2,173,142 €
Suma
2,247,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie …

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,961,226 €
Vlastné zdroje
98,061 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú …

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,696 €
Suma
1,327,007 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o Národný p…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,162 €
Suma
1,277,276 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
75 €
Vyčerpané z projektu
645,704 €
Suma
668,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané c…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
546,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatran…

Mesto Poprad

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
134,935 €
Suma
509,362 €
Vlastné zdroje
25,468 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a impl…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
415,458 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro z…

MORAVOSEED CZ a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,259 €
Vlastné zdroje
40,856 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama P…

Gymnázium Viliama Paulínyho -…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,900 €
Suma
315,676 €
Vlastné zdroje
15,784 €
Projekt

Financovanie výdavkov na materiálno-technické vyb…

Slovenská inovačná a energeti…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,950 €
Vyčerpané z projektu
152,999 €
Suma
299,989 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme …

Stredná priemyselná škola sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,682 €
Vlastné zdroje
14,984 €
Projekt

Učme efektívnejšie pre prax

Stredná priemyselná škola inf…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
288,683 €
Vlastné zdroje
14,434 €
Projekt

Príprava nových kapacít pre EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,812 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Projekt

Škola pre život

Základná škola s materskou šk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,000 €
Suma
201,956 €
Vlastné zdroje
10,098 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná odborná škola dopravná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,100 €
Suma
186,686 €
Vlastné zdroje
9,334 €
Projekt

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy…

Stredná priemyselná škola sta…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,549 €
Vlastné zdroje
8,877 €
Projekt

Buď gramotný, buď in!

Stredná športová škola, Rosin…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,000 €
Suma
153,173 €
Vlastné zdroje
7,659 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt

MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Suma
145,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Odbornosťou držíme krok s budúcnosťou

Obchodná akadémia v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,842 €
Vlastné zdroje
6,942 €
Projekt

OP KŽP - MTZ a publicita III.

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,784 €
Vyčerpané z projektu
129,649 €
Suma
138,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,586 €
Suma
135,118 €
Vlastné zdroje
6,756 €
Projekt

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,129 €
Suma
117,276 €
Vlastné zdroje
5,864 €
Projekt

GRAMAČIP

Základná škola s Materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,000 €
Suma
112,350 €
Vlastné zdroje
5,617 €
Projekt

Kvalitným vzdelávaním k úspešnému poznaniu.

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,000 €
Suma
95,439 €
Vlastné zdroje
4,772 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v ro…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie gramotnosti na ZŠ Slobody

Základná škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,547 €
Suma
54,441 €
Vlastné zdroje
2,722 €
Projekt

MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP

Slovenská agentúra životného …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,610 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov Ko…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,740 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.