Popis projektu

Projekt s označením „Výskumné centrum Žilinskej univerzity – II. fáza“ predstavuje plynulú vecnú nadväznosť k zavŕšenej I. fáze riešenia, ktorého myšlienka je koncipovaná formou jasného cieľa pomenovateľného ako „Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúryŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe“.
V širšom zmysle sa realizáciou projektu sleduje skvalitnenie aktivít výskumu a vývoja za podpory obnovy infraštruktúry ŽU, ktoré smerujú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky žilinského kraja a SR, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku inovatívnych firiem typu start-up a spin-off,zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu, zvýšeniu miery zapojenia do medzinárodného výskumného priestoru ako aj tvorbe nových pracovných miest vo výskume s dôrazom na vytváranie optimálnych podmienok pre mladých výskumníkov a postdoktorandov.
Dosiahnuté výsledky projektu sú v plnom súlade so znením dôležitých strategických dokumentov ako napr. OP Výskum a vývoj, OP Výskum a inovácie, RIS3 SK, stratégia Europa 2020, ako aj vlastných rozvojových dokumentov ŽU.
Projekt je realizovaný v rámci oprávneného územia pri určení relevantných merateľných  ukazovateľoch zabezpečujúcich hodnotiteľnosť mieru dosiahnutia stanovených cieľov.

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina, Vysoké Tatry
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.12.2017
Celková suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Nezrovnalosti
247 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3.4 Vytvorenie a prevádzka Reg…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3.3 VaV v oblasti navrhovania,…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3.2 Výskum progresívnych mater…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 3.1 Výskum a vývoj v oblasti m…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 2.1 Vytvorenie platformy pre v…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Aktivita 1.3. Nákup a sprevádzkovanie p…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporné služby expertov na duševné vlastníctvo a transfer technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet UVP/VC zapojených do budovania a prevádzky centier transferu technológií a inkubátorov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
6,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Košútová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Riska 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hudecová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
903 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Škultéty 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Pijaková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Lalinská 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Holešová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,354 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Takáč 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
2,678 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing.01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
871 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Libor Trško, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,882 €
Schválené na preplatenie
7,882 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23,268 €
Schválené na preplatenie
23,268 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,589 €
Schválené na preplatenie
7,589 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Fabo, RNDr. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 34 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič Mgr. Ph.D 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 01/2016

Zúčtovanie miezd 01/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
84,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
42,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hudecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Riska 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Takáč 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Pijaková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Lalinská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.C.1.1 Odborný pracovník 17 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Škultéty 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
1,093 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Fabo, RNDr. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD.02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,158 €
Schválené na preplatenie
9,069 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,982 €
Schválené na preplatenie
30,973 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,884 €
Schválené na preplatenie
11,884 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,516 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,613 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
2,678 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
1,599 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,887 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,711 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Pijaková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Riska 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Takáč 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
1,235 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,483 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.C.1.1 Odborný pracovník 17 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
8,790 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,985 €
Schválené na preplatenie
21,957 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.4.16. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy

Faktúra č. 3165000027

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 v prípade potreby

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

2.F.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.D.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Mešková

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Pepucha

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Benčat

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.4.15. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy Nikolič

Faktúra 4461300520

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Vysoké učení technické v Brně
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

2.G.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 v prípade potreby letenka Kolková, Matušov

Faktúra č. 110600952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

2.E.2.5. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby letenka Benčat

Faktúra č. 110600717

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 v prípade potreby Závodská

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Hadzima

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

2.E.2.3.Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Ďuriš

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Závodská

Faktúra č. 15000241/2016/200

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
74,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
1,792 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
1,397 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.20. Odborný pracovník 97, Straka 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
1,785 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
1,594 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
1,568 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,906 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,818 €
Schválené na preplatenie
9,818 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,508 €
Schválené na preplatenie
32,435 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,087 €
Schválené na preplatenie
9,087 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
1,114 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
1,382 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.D.1.2 odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.C.1.4 Odborný pracovník 20 Anna Závodská, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.29 Odborný pracovník 155 Stanislava Fintová, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
4,329 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Nikolič

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Mešková

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Pepucha

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Anna Závodská, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
2,050 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
1,409 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Michal Janovčík, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,451 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
2,139 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,906 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
1,949 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
1,949 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
1,949 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
752 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
855 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,286 €
Schválené na preplatenie
8,286 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,801 €
Schválené na preplatenie
7,801 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

Mzdy 08/2016

Zúčtovanie miezd 08/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,972 €
Schválené na preplatenie
13,972 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

2.G.4.11. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy Matušov

Faktúra č.1000006805

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

2.E.4.16. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy Nikolič

Faktúra č. 3160001669

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
01.07.2016
Názov

2.E.2.5. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Pepucha

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

2.E.2.3.Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Ďuriš

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.2.3. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6 Mokrý

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.2.5. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Pepucha

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby Mešková

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)6v prípade potreby letenka Mešková

Faktúra č.16VF/0673

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2.E.4.16. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy Nikolič

Faktúra 3160001376

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
21.06.2016
Názov

2.E.4.16. Vložné na konferencie, semináre, sympóziá, workshopy, školenia, veľtrhy Šedivý

Faktúra 8112160400251

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
896 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD.09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič Mgr. Ph.D. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič Mgr. Ph.D. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,103 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.47 Odborný pracovník 159 Maroš Ďuratný 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Michal Janovčík, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Zuzana Florková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.1 Odborný pracovník 101 Branislav Hadzima, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Ladislav Kais, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Anna Závodská, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,116 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €