Lamitec, spol. s r. o.

Bratislava - mestská časť Ružinov

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národná infraštruktúra pre podporu transferu tech…

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
485,725 €
Suma
20,564,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a be…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,813 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,534,646 €
Vlastné zdroje
2,502,594 €
Projekt

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION p…

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
58,832 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza

Slovenská technická univerzit…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,318,438 €
Suma
3,464,232 €
Vlastné zdroje
173,212 €
Projekt

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandém…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,640 €
Suma
3,210,732 €
Vlastné zdroje
160,537 €
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Ž…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,352 €
Vyčerpané z projektu
1,794,832 €
Suma
2,056,662 €
Vlastné zdroje
102,833 €
Projekt

Výskumné centrum Žilinskej univerzity - II.fáza

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
247 €
Vyčerpané z projektu
1,502,001 €
Suma
1,578,152 €
Vlastné zdroje
78,908 €
Projekt

Financovanie materiálno-technického vybavenia, od…

Výskumná agentúra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
15,869 €
Vyčerpané z projektu
1,145,943 €
Suma
1,330,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a e…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,012 €
Suma
446,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípra…

Hotelová akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
343,924 €
Vlastné zdroje
17,196 €
Projekt

AKROS - Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti

Biblická škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
142,163 €
Suma
169,128 €
Vlastné zdroje
8,456 €
Projekt

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochr…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,326 €
Suma
152,270 €
Vlastné zdroje
7,614 €
Projekt

Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žilne za účel…

Mestská knižnica Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,341 €
Vlastné zdroje
5,617 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.