Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia, podporu mobility a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO. Podpora administratívnych kapacít CKO vrátane podpory ich mobility a adekvátneho materiálno-technického zabezpečenia pre programové obdobie 2014 - 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie pomoci z fondov EÚ a plnenie záväzkov v oblasti kohéznej politiky voči EÚ. Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblastiach koordinácie a riadenia EŠIF. Výstupy projektu a ich využitie sú určené pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014-2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického vybavenia, zabezpečenie adekvátneho vybavenia priestorov žiadateľa nábytkom a zabezpečenie mobility subjektov vykonávajúcich agendu v oblasti EŠIF pre podporu komplexného fungovania CKO v dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
367,587 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie hardvérového a softvérovéh…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
09.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Zabezpečenie technického, materiálneho …
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
09.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podpora mobility subjektov zapojených d…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie knižného fondu CKO
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
22.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
84,0 (počet)
Cieľ
98,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
306,0 (počet)
Cieľ
316,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Skrinka nízka

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
5,280 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka nízka

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Stôl GR

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa vysoká

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa uzatvárateľná

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa policová

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa uzatvárateľná

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Kontajner zásuvkový

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka zavesená

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa vysoká

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Stolík ku kreslu (okrúhly)

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
2,599 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa vysoká

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
4,968 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
1,915 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Vešiak

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
2,412 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Prídavný stolík

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka nízka

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
1,241 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Kontajner zásuvkový

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,006 €
Schválené na preplatenie
6,006 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
3,696 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka nízka

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,072 €
Schválené na preplatenie
10,072 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovný stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,578 €
Schválené na preplatenie
5,578 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Rokovacia stolička

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,676 €
Schválené na preplatenie
5,676 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Pracovná stolička

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,316 €
Schválené na preplatenie
17,316 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Regál

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
2,016 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka pod tlačiarne

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka pod tlačiarne

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skrinka pod tlačiarne

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Regál

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Rokovací stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Rokovací stôl

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Rokovací stôl (okrúhly)

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Rokovací stôl (okrúhly)

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Skriňa vysoká vešiaková

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Prídavný stolík

Faktúra ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

CISCO SPA500S Expansion Module

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2016
Názov

CISCO 4 Line IP Phone With Display, PoE and PC Port

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2016
Názov

CISCO SPA500S Expansion Module

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2016
Názov

CISCO 4 Line IP Phone With Display, PoE and PC Port

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2016
Názov

CISCO 4 Line IP Phone With Display, PoE and PC Port

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,949 €
Schválené na preplatenie
9,949 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

CISCO SPA500S Expansion Module

Faktúra Autocont CISCO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2016
Názov

Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Password

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

MYSQL Profesionálne

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektivita vo verejnej správe

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Bezdôvodné obohatenia

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektívní systém rízení strategie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Kontrola v obecnej samospráve

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Krízový manažment vo verejnej správe

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Logika pre každého

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Právo EU po Lisabonské smlouve

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Project cycle management

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Projektový manažment

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Správne právo

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Správne právo procesné. Všeobecná časť 2.vydanie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Tieňová ekonomika a verejný sektor

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Verejná správe v členských štátoch Európskej únie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Zákon o ochrane osobných údajov, komentár

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Všeobecné správne konanie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Bezdôvodné obohatenia

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Zákon o ochrane osobných údajov, komentár

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Všeobecné správne konanie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Verejná správe v členských štátoch Európskej únie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Tieňová ekonomika a verejný sektor

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Správne právo procesné. Všeobecná časť 2.vydanie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Správne právo

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Projektový manažment

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Project cycle management

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Právo EU po Lisabonské smlouve

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Password

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

MYSQL Profesionálne

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Manažment verejnej správa

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Logika pre každého

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Krízový manažment vo verejnej správe

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Kontrola v obecnej samospráve

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektívní systém rízení strategie

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Efektivita vo verejnej správe

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2017
Názov

Manažment verejnej správa

Faktúra Kyberos Group

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Public Administration

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

How to write effective Business English

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

English Grammar

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

How to write effective Business English

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2017
Názov

Public Administration: Understanding Man

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2017
Názov

English Grammar in Use

Faktúra Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2017
Názov

Notebook a príslušenstvo HP EliteBook 840g3

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

Notebook mini + príslušenstvo HP Prodesk 600g3dm

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

Výkonný Notebook pre grafické práce a príslušenstvom HP EliteBook 104g3

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

Notebook a príslušenstvo HP EliteBook 840g3

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,670 €
Schválené na preplatenie
4,670 €
Realizácia
18.07.2017
Názov

State Aid Uncovered - Critical Analysis of Develoments In State Aid 2016

Faktúra UniKnihy.sk č.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

State Aid Uncovered - Critical Analysis of Develoments In State Aid 2016

Faktúra UniKnihy.sk č.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2017
Názov

Merení ve znalestním managementu - aplikace metody Cost benefit analysis

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Multinational financial management

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Guide to the Projekct Management Body of Knowledge

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Merení ve znalestním managementu - aplikace metody Cost benefit analysis

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Multinational financial management

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Guide to the Projekct Management Body of Knowledge

Faktúra UniKnihy.sk č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Project Management (Eleventh edition)

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Managing the Public Sector

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Public Administration

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Politics in the European Union

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

PubIic Management Reforms in Central and Eastern Europe

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

lnternational financial statement analysis

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Risk and Crisis Management in the Public Sector

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Pŕehled organizace verejné správy v České republice

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

ConditionaI Leadership: The European Commission and European Regional Policy, Paperback

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

EU Cohesion Policy: reassessing performance and direction

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

EU Cohesion Policy in Practice: What Does it Achieve?

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2017

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov, Návody na vypracovanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Oxford Wordpower Dictionary 4th Edition

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Slovník dipolomacie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Erfolgreich in der Geschaflichen Korrespodnedenz

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

How to write Better Business Letters

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Organizace státní správy - vývojové tendence

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Chránené oznamovanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný živoť

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Ochrana zamestnanca súčastnosť a budúcnosť pracovného práva

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Pracovné právo, 3 prepracované vydanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Ústava Slovenskej republiky

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Handbook on Cohesion Policy in the EU

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Cohesion Policy in the EU

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Sma

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Project Management (Eleventh edition)

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Managing the Public Sector

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Public Administration

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Politics in the European Union

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

PubIic Management Reforms in Central and Eastern Europe

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

lnternational financial statement analysis

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Risk and Crisis Management in the Public Sector

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Pŕehled organizace verejné správy v České republice

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

ConditionaI Leadership: The European Commission and European Regional Policy, Paperback

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Oracle Database, Kompletní prúvodce

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

EU Cohesion Policy: reassessing performance and direction

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

EU Cohesion Policy in Practice: What Does it Achieve?

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Sma

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Cohesion Policy in the EU

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Handbook on Cohesion Policy in the EU

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Ústava Slovenskej republiky

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Pracovné právo, 3 prepracované vydanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Ochrana zamestnanca súčastnosť a budúcnosť pracovného práva

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný živoť

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Chránené oznamovanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Organizace státní správy - vývojové tendence

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

How to write Better Business Letters

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Erfolgreich in der Geschaflichen Korrespodnedenz

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Slovník dipolomacie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Oxford Wordpower Dictionary 4th Edition

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov, Návody na vypracovanie

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2017

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Oracle Database, Kompletní prúvodce

Faktúra UniKnihy.sk č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Regionálna ekonómia a politiky

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Slobodný prístup k informáciám v samospráve

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Zákon o finančnej kontrole a audite - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkon.

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Katastrálny zákon - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správny súdny poriadok - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Finančné účtovníctvo a riad. s aplikáciou FRS prak

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stratégia a strategický manažment 3 vyd.

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Základy verejnej správy

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Základy metódy projektového riadenia Prince2

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Teorie a praxe verejné ekonomiky

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správa a vymáhanie pohľadávok

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Riadenie ľudských zdrojov v organ. pôs. na Slvoensku

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Obchodný zákonník - veľký komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Medzinárodné právo verejné - 2 vydanie

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Katastrálny zákon - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Finančné účtovníctvo a riad. s aplikáciou FRS prak

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správny súdny poriadok - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správne právo hmotné - osobitná časť

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkon.

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Zákon o finančnej kontrole a audite - komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Slobodný prístup k informáciám v samospráve

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Regionálna ekonómia a politiky

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správne právo hmotné - osobitná časť

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Medzinárodné právo verejné - 2 vydanie

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Obchodný zákonník - veľký komentár

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Riadenie ľudských zdrojov v organ. pôs. na Slvoensku

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správa a vymáhanie pohľadávok

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stratégia a strategický manažment 3 vyd.

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Teorie a praxe verejné ekonomiky

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Základy metódy projektového riadenia Prince2

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Základy verejnej správy

Faktúra Wolters Kluwer

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Europská verejna sprava

Faktúra Sprinton č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europská verejna sprava

Faktúra Sprinton č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Obchodne pravo 1,2 zv

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Marketing management 14 vydaní

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Lidské zdroje a fondy EU

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europeizácia a transnacionalizácia prac.

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy správneho práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Neočekávané chováni. Príbeh behaviorálni

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europske spravni pravo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europska verejsná sprava

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Financovaní mest,obci a regionu

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Bezpečný rozvoj reionu - Zakladni konce

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Výkonost a její merení ve verejnem sek

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Vykladnový slovník pre verejnú spravu

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Strategické plánovaní ve verejnej sprave

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Destrukce české statni správy

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Jud. vo veciach slobodného pristupu k informaciam

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Kontrolny system a jeho subsystemy vo ve

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Posudek znalce a podnik

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Programováni v Excelu 2010 a 2013

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Pr.judik ve vecech prava na informace

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Rozvoj a vzdeláni manažeru

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Správanie sa ľudí v organizáciách

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Teória práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Trestný poriadok - Komentár 3 vyd.

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Uzda na projekt - Prirúčka

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa 7-8/2014

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa a spravne pravo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Zamestnanecké diela

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obc

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Medzinárodná a europská ochrana ĽP

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Meeting in English

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europské správni právo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Wirtschaftsdeutsch aktuell

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Businees English Handbook Advanced

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy regioálnich ved a verejné správy

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europske spravni právo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Manažérske metody ve ver. sektoru 2.v

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Konflikt zaujmov vo verejnej sprave

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Možnosti zvysovani efektivnosti verejneho

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa a lidská práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Economics of the Public Sector

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europské správni právo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Meeting in English

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Medzinárodná a europská ochrana ĽP

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Economics of the Public Sector

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa a lidská práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Projektový managment - systemový pristup

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obc

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Zamestnanecké diela

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa a spravne pravo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Verejná správa 7-8/2014

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Uzda na projekt - Prirúčka

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Trestný poriadok - Komentár 3 vyd.

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Teória práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Správanie sa ľudí v organizáciách

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Rozvoj a vzdeláni manažeru

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Pr.judik ve vecech prava na informace

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Programováni v Excelu 2010 a 2013

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Posudek znalce a podnik

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Obchodne pravo 1,2 zv

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Marketing management 14 vydaní

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Lidské zdroje a fondy EU

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Kontrolny system a jeho subsystemy vo ve

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Jud. vo veciach slobodného pristupu k informaciam

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europeizácia a transnacionalizácia prac.

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Destrukce české statni správy

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Business grammar and practice

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Strategické plánovaní ve verejnej sprave

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Výkladový slovník pre verejnú spravu

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy správneho práva

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Výkonost a její merení ve verejnem sek

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Bezpečný rozvoj reionu - Zakladni konce

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Financovaní mest,obci a regionu

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europska verejsná sprava

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europske spravni pravo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Možnosti zvysovani efektivnosti verejneho

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Konflikt zaujmov vo verejnej sprave

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Manažérske metody ve ver. sektoru 2.v

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Europske spravni právo

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy organizace verejné správy 2

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy regioálnich ved a verejné správy

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Businees English Handbook Advanced

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Wirtschaftsdeutsch aktuell

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Neočekávané chováni. Príbeh behaviorálni

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Projektový managment - systemový pristup

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Business grammar and practice

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Základy organizace verejné správy 2

Faktúra Sprinton č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

HP EliteBook 745 G4 príslušenstvo

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

HP Elite Display E243m

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

HP EliteBook 745 G4 príslušenstvo

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
10,080 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

HP Zbook 15 G4 studio príslušenstvo

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
2,756 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

HP Zbook 16 G4 príslušenstvo

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,392 €
Schválené na preplatenie
5,392 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Výkonný Notebook pre grafické práce a príslušenstvo HP EB 1040g3

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
2,155 €
Realizácia
-
Názov

Notebook a príslušenstvo HP EB 840g3

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,592 €
Schválené na preplatenie
3,592 €
Realizácia
-
Názov

Monitor HP EliteDisplay E240

Faktúra Flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
1,162 €
Realizácia
-
Názov

USB klávesnica kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
3,429 €
Realizácia
-
Názov

LCD monitor Lenovo ThinkVision T24-10 + záruka NBD onsite

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,310 €
Schválené na preplatenie
15,310 €
Realizácia
-
Názov

NB Lenovo ThinkPad T480, + záruka NBD onsite

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,160 €
Schválené na preplatenie
77,160 €
Realizácia
-
Názov

Dokovacia stanica s funkciou nabíjania kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,991 €
Schválené na preplatenie
14,991 €
Realizácia
-
Názov

NB Lenovo ThinkPad T480, + záruka NBD onsite

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,160 €
Schválené na preplatenie
77,160 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

USB myš kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

USB klávesnica kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
3,429 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Dokovacia stanica s funkciou nabíjania kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,991 €
Schválené na preplatenie
14,991 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

LCD monitor Lenovo ThinkVision T24-10 + záruka NBD onsite

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,310 €
Schválené na preplatenie
15,310 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

USB myš kompatibilná s prenosným počítačom

Faktúra č. 2018028

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenie pre načítanie textu pred objektívom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,760 €
Realizácia
-
Názov

Panasonic tašku ku videokamere

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

Panasonic 4K videokamera s príslušenstvom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
4,651 €
Realizácia
-
Názov

Mikrofón s príslušenstvom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
3,875 €
Realizácia
-
Názov

Panel

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

Rôzne príslušenstvo

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
-
Názov

Panasonic tašku ku videokamere

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mikrofón s príslušenstvom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
3,875 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Panasonic 4K videokamera s príslušenstvom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
4,651 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Zariadenie pre načítanie textu pred objektívom

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,760 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Rôzne príslušenstvo

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Panel

Nákup technických zariadení potrebných na prezentovanie výstupov počas slovenského predsedníctva vo V4 a ďalších konferenicií a podujatí, organizovaných v gescii CKO a ich pracovných skupín.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Pouzdro s funkcí stojánku spigen Smart

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

iPad Wi-Fi Cellular 128GB - Space Grey MRZ22F

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apple Pencil MK0C2ZM/A

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

iPad Pro 10,5" Smart Keyboard - SK MPTL2SL/A

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

iPad Pro 10,5" Wi-Fi Cell 256 GB - Space Grey MF

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pouzdro s funkcí stojánku spigen Smart

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
-
Názov

iPad Wi-Fi Cellular 128GB - Space Grey MRZ22F

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
4,806 €
Realizácia
-
Názov

Apple Pencil MK0C2ZM/A

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
-
Názov

iPad Pro 10,5" Smart Keyboard - SK MPTL2SL/A

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
-
Názov

iPad Pro 10,5" Wi-Fi Cell 256 GB - Space Grey MF

Nákup 18 ks tabletových počítačov, príslušenstva, 30 ks setov externých klávesníc a myší, 5ks externých DVDRW mechaník a 200 ks sieťovej kabeláže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
3,456 €
Realizácia
-
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Eurobooks

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Eurobooks

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Bohemian Venture č.4

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Bohemian Ventures č.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Springton

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Springton

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľ Uniknihy č.2

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa UniKnihy č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Bohemian Ventures č.2

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Bohemian Ventures č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľ Bohemian Venture č.3

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Bohemian Ventures č.3

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Tabuľa Professional 120x240 cm

Biala tabuľa Professional s keramickým povrchom

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa UniKnihy č.1

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa UniKnihy č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Bohemian Ventures č.5

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Bohemian Ventures č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Odborné knihy od dodávateľa Bohemian Ventures

Zabezpečenie odbornej knižnice pre CKO od Dodávateľa Bohemian Ventures č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
06.12.2018
Názov IČO
Názov
Walters Kluwer s.r.o.
IČO
31348262
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Lamitec, spol. s r. o.
IČO
35710691
Názov
ITSK, s.r.o.
IČO
36556050
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Názov
Sprinton s.r.o.
IČO
44396368
Názov
Eurobooks s.r.o.
IČO
36657701
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
KYBEROS Group, s.r.o.
IČO
44792042
Názov
MediaTech Central Europe, a. s.
IČO
35772581
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.