Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
31.05.2016
Dátum uzavretia
28.09.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
3,000,000 €
Prijaté žiadosti
16
Suma schválených žiadostí
1,171,257 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Úrad vládneho auditu 3,81% 114,242 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie administratív…

Úrad pre verejné obstarávanie

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
113,801 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,389 €
Suma
367,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úra…

Úrad vládneho auditu

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,242 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 - 2018

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,057 €
Suma
148,500 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zame…

Ministerstvo životného prostr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Suma
118,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilita zamestnancov orgánu auditu

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
96,520 €
Suma
105,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita op…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,842 €
Suma
78,349 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technické vybavenie na zabezpečenie činností zame…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,208 €
Suma
30,193 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad Slove…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,474 €
Suma
20,850 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
257 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.