Popis projektu

Cieľom projektu materiálno - technické zabezpečenie administratívnych kapacít ÚVO je zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre oprávnené administratívne kapacity ÚVO. Projekt bude zabezpečovaný postupnou obmenou materiálno-technického vybavenia – tzn. obmenou počítačového vybavenia, úhradou nákladov súvisiacich s používaním telekomunikačných služieb, úhradou nákladov súvisiacich s obstaraním nábytku, spotrebného a kancelárskeho materiálu, poštovného a ostatných nákladov technickej podpory administratívnych kapacít. Realizáciou projektu sa pre oprávnených zamestnancov zabezpečí vytvorenie adekvátnych pracovných podmienok v oblasti materiálno-technického zabezpečenia a tým aj skvalitnenie a zefektívnenie výkonu činnosti. Projekt bude zabezpečovaný prostredníctvom aktivity č. 1 – Zabezpečenie materiálno - technického vybavenia administratívnych kapacít ÚVO. Aktivita projektu bude realizovaná podľa potrieb vyplývajúcich z reálneho stavu administratívnych kapacít a to prostredníctvom obstarania vybavenia v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.12.2018
Celková suma
113,801 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie materiálno - technického v…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.01.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2018
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
198,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.