Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie základnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia (informačnými a komunikačnými technológiami) a vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh gestora HP RMŽ a ND.  Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok pre plnenie agendy gestora HP RMŽ a ND v oblastiach, ktoré priamo spadajú do gescie gestora HP RMŽ a ND.

Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v oblasti materiálno-technického vybavenia pre podporu komplexného fungovania gestora HP RMŽ a ND, čo prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností.

Jednou z povinných úloh Gestora HP RMŽ a ND vyplývajúcich z Partnerskej dohody SR na roky    2014 – 2020 a zo Systému riadenia EŠIF na roky 2014 – 2020 je aj účasť na kontrolách na mieste počas implementácie projektov. Táto aktivita v rámci projektu ( zabezpečenie mobility pracovníkov GHP ) obsahuje náklady spojené s cestovnými náhradami, ktoré majú zabezpečiť mobilitu oprávnených zamestnancov gestora HP RMŽ a ND, t. j. tuzemské pracovné cesty pre pracovníkov GHP, ktoré sú súčasťou účinnej a efektívnej implementácie plnenia cieľov horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a nediskriminácie.

Viac
Subjekt
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2018
Celková suma
78,349 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
29,842 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodávka IKT, nábytku a mobilita oprávne…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
16.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
42,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárska skriňa na kartotéky

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Kontajner pod pracovný stôl

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,061 €
Schválené na preplatenie
3,807 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Stôl rohový s kovovou konštrukciou - zostava pre riaditeľskú kanceláriu

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Pracovný stôl rohový s kovovou konštrukciou

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,141 €
Schválené na preplatenie
5,141 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Stojací vešiak

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Skriňa vysoká s dverami

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
2,770 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Šatníkova skriňa

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
2,531 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Skriňa s dverami nízka

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
3,596 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Policová skriňa vysoká / dvere + knižnica /

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
5,695 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Rokovací stôl s kovovou konštrukciou - školiaca miestnosť

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
1,594 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Rokovací stôl s kovovou konštrukciou pre zostavu riaditeľky

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Pracovný stôl

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Knižnica

Faktúra DAVID interier design - Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre gestora HP RMŽ a ND

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
24.05.2018
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.