Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
27
Projekty
41
Úspešnosť žiadostí
88%
Celková suma
120,162,124 €
Nezrovnalosti
1,623,995 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný projekt terénna sociálna práca a komunitn…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
250,729,078 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej mater…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,525,556 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej p…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,258,000 €
Suma
35,609,136 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPVSR SR 2015-2018

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,310,947 €
Suma
26,001,649 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,752,083 €
Suma
25,404,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,277,627 €
Suma
25,238,649 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kvality sociálneho dialógu

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,518,385 €
Suma
19,843,620 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sektorovo riadenýmými inováciami k efektívnemu tr…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,783,469 €
Vyčerpané z projektu
4,085,035 €
Suma
19,799,176 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,384,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v o…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,989,689 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc REACT-EU

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,621,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrác…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,993,690 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,917,640 €
Suma
11,575,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inštitút sociálnej ekonomiky

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,466,880 €
Suma
10,371,454 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,293,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Každé dieťa sa počíta

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,148,504 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupi…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,000 €
Suma
5,855,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,000 €
Suma
5,757,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republ…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,818,466 €
Vyčerpané z projektu
3,322,593 €
Suma
5,116,284 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzk…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,777,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalita sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
680,542 €
Suma
3,795,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,454,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
370,212 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,329,284 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,273,663 €
Suma
1,477,522 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,389,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rodová rovnosť na pracovisku

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
866,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mim…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
769,927 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
608,955 €
Suma
630,232 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND III.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
185 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
619,411 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND IV.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
536,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačného systému Dokument manage…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
479,633 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
435,942 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj a zvýšenie informačnej a kybernetickej bez…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,776 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND VI.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND V.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,751 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK Gestora HP RMŽ a ND VII.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita op…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,842 €
Suma
78,349 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP II

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,683 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP IV.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,410 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP III.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pracovné stretnutia GHP

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,897 €
Suma
4,235 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
99,446,957 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,289,044 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
346,494 €
Vyčerpané z projektu
47,221,942 €
Suma
49,892,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej p…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,258,000 €
Suma
35,609,136 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,001 €
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPVSR SR 2015-2018

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,310,947 €
Suma
26,001,649 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,752,083 €
Suma
25,404,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,962 €
Vyčerpané z projektu
13,040,983 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kvality sociálneho dialógu

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,518,385 €
Suma
19,843,620 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sektorovo riadenýmými inováciami k efektívnemu tr…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,783,469 €
Vyčerpané z projektu
4,085,035 €
Suma
19,799,176 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc REACT-EU

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,621,841 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrác…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,993,690 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,917,640 €
Suma
11,575,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,293,569 €
Suma
8,587,490 €
Vlastné zdroje
226,669 €
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupi…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,000 €
Suma
5,855,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,000 €
Suma
5,757,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republ…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,818,466 €
Vyčerpané z projektu
3,322,593 €
Suma
5,116,284 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalita sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
680,542 €
Suma
3,795,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,454,700 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
370,212 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,329,284 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,273,663 €
Suma
1,477,522 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu prá…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,389,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rodová rovnosť na pracovisku

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
866,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mim…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
769,927 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
608,955 €
Suma
630,232 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND III.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
185 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
619,411 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND IV.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
536,379 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj a zvýšenie informačnej a kybernetickej bez…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,776 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND VI.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
134,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK Gestora HP RMŽ a ND VII.

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Biely …

Obec Biely Kostol

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,320 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.