Popis projektu

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IMPLEA“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020.

je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov užívateľom národného projektu, a to za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov z Ukrajiny.

Zámerom národného projektu je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré boli doposiaľ financované výhradne z vlastných zdrojov samosprávnych subjektov, ktoré dokázali rýchlo zareagovať na migračnú krízu a poskytli odídencom z Ukrajiny nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zložitou životnou situáciou bezprostredne po ich vstupe na územie SR a následne pri ich sociálnom začlenení do spoločnosti na Slovensku. Samosprávne subjekty aj dnes zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní humanitárnej pomoci a pri integrácii detí a dospelých prichádzajúcich z vojnou skúšanej Ukrajiny.

Národný projekt bude implementovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity pod názvom “Poskytovanie finančných príspevkov užívateľom zabezpečujúcim pomoc a podporu osobám z Ukrajiny po ich vstupe na územie Slovenskej republiky”.

  1. Zabezpečenie pomoci a podpory štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny bezprostredne po ich príchode na územie SR.
  2. Zabezpečenie podpory pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny do spoločnosti na Slovensku.

Do realizácie národného projektu sa budú môcť zapojiť užívateľia na základe dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do NP “, ktorý bude zverejnený na webovom sidle žiadateľa.

Cieľovou skupinou sú

Oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia 

Viac
Subjekt
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
12,993,685 €
Vlastné zdroje
302,500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačné, poradenské a asistenčné čin…
Typ
Informačné, poraden…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Informačné, poradenské a asistenčné čin…
Typ
Informačné, poraden…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba_03_05_2023

PS.03-05_2023.DCD2_MVSR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_RP 02,03/2023

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_RP 02,03/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

903-paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu RP_04,05,06/2023

903-paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_RP 04,05,06/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Dobrovoľník - PP 001

Transfery NP UKRAJINA PP 001

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 001

Transfery NP UKRAJINA PP 001

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 001

Transfery NP UKRAJINA PP 001

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 001

Transfery NP UKRAJINA PP 001

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 002

Transfery NP UKRAJINA - PP 002

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 002

Transfery NP UKRAJINA - PP 002

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 002

Transfery NP UKRAJINA - PP 002

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 003

Transfery NP UKRAJINA - PP 003

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec/brigádnik - PP 003

Transfery NP UKRAJINA - PP 003

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 003

Transfery NP UKRAJINA - PP 003

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 003

Transfery NP UKRAJINA - PP 003

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Koordinátor MNO_odborník senior

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Koordinátor MNO-monitoring

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Medzisketorový koordinátor_odborník senior

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Medzisektorový koordinátor_asistent

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 03 2023_Regionálny koordinátor_supervízor

Rekapitulácia miezd za 03 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Medzisektorový koordinátor_asistent

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Koordinátor MNO-odborník senior

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Regionálny koordinátor-supervízor

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Medzisektorový koordinátor - odborník senior

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 04 2023_Koordinátor MNO - monitoring

Rekapitulácia miezd za 04 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy a dohody 07/2023 NP KSS MRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a dohody 07/2023 NP KSS VRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a dohody za 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a dohody 07/2023 NP PKSD

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy za 07/2023 - NP TOS

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy za 07/2023 - NP TOS

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

mzdy za 072023 BOKKÚ VRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

mzdy za 072023 BOKKÚ MRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Projektový manažér 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Asistent projektového manažéra 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Koordinátor metodik 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Hlavný finančný manažér 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Finančný manažér - FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 - 07/2023

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 07/2023 MRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 07/2023 VRR

Mzdy za 07/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy a dohody za 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy a dohody 8/2023 NP PKSD

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy za 08/2023 - NP TOS

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy za 08/2023 - NP TOS

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

mzdy za 08/2023 BOKKÚ VRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

mzdy za 08/2023 BOKKÚ MRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Finančný manažér - FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 - 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Hlavný finančný manažér 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Koordinátor metodik 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Asistent projektového manažéra 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Projektový manažér 08/2023

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 08/2023 VRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 08/2023 MRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy a dohody 08/2023_NP KSS_VRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy a dohody 08/2023_NP KSS_MRR

Mzdy za 08/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 004

Transfery NP UKRAJINA - PP 004

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 004

Transfery NP UKRAJINA - PP 004

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 004

Transfery NP UKRAJINA - PP 004

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 09/2023 VRR

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy a Dohody DI PTT 09/2023 MRR

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy a dohody NP KSS 09/23 MRR

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy a dohody NP KSS 09/23 VRR

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy a dohody 9/2023 NP PKSD

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Projektový manažér 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Hlavný finančný manažér 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Finančný manažér - FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 - 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Asistent projektového manažéra 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Koordinátor metodik 09/2023

Mzdy za 09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

903-paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu RP_07,08,09/2023

903-paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu_RP 07,08,09/2023

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Medzisektorový koordinátor - asistent

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Koordinátor MNO - monitoring

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Koordinátor MNO_odborník senior

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Regionálny kordinátor_supervízor

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Rekapitulácia miezd za 05 2023_Medzisektorový koordinátor - odborník senior

Rekapitulácia miezd za 05 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 005

Transfery NP UKRAJINA - PP 005

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
292,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 005

Transfery NP UKRAJINA - PP 005

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - brigádnik - PP 005

Transfery NP UKRAJINA - PP 005

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 005

Transfery NP UKRAJINA - PP 005

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 006

Transfery NP UKRAJINA - PP 006

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 006

Transfery NP UKRAJINA - PP 006

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 006

Transfery NP UKRAJINA - PP 006

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 007

Transfery NP UKRAJINA - PP 007

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 007

Transfery NP UKRAJINA - PP 007

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Dobrovoľník - PP 007

Transfery NP UKRAJINA - PP 007

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - brigádnik - PP 007

Transfery NP UKRAJINA - PP 007

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 007

Transfery NP UKRAJINA - PP 007

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Dobrovoľník - PP 008

Transfery NP UKRAJINA - PP 008

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Paušálna sadzba - PP 008

Transfery NP UKRAJINA - PP 008

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Kvalifikovaný zamestnanec - PP 008

Transfery NP UKRAJINA - PP 008

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - brigádnik - PP 008

Transfery NP UKRAJINA - PP 008

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Nekvalifikovaný/pomocný zamestnanec - PP 008

Transfery NP UKRAJINA - PP 008

Vlastník dokladu
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 09 2023_Regionálny koordinátor- supervízor

Rekapitulácie miezd za 09 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Koordinátor MNO-odborník senior

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Medzisektorový koordinátor-asistent

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Regionálny koordinátor-supervízor

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Koordinátor MNO-monitoring

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Medzisektorový koordinátor-odborník senior

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 07 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácie miezd za 07 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Medzisektorový koordinátor - asistent

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Regionálny koordinátor-supervízor

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Koordinátor MNO-odborník senior

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Koordinátor MNO - monitoring

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 08 2023_Medzisektorový koordinátor - odborník senior

Rekapitulácie miezd za 08 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

PS.06-09_2023.DCD2_MVSR

PS.06-09_2023.DCD2_MVSR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023_Regionálny koordinátor -supervízor

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023_Medzisektorový koordinátor-asistent

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023_Medzisektorový koordinátor-odborník senior

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023_Koordinátor MNO-monitoring

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023 _ Koordinátor MNO -odborník senior

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Rekapitulácie miezd za 06 2023_Regionálny koordinátor

Rekapitulácia miezd za 06 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.