Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00151866
IČ DPH
SK2020571520
Vznik subjektu
1. máj 1988 0:00
Tržby
-4%
Počet žiadostí
120
Projekty
91
Úspešnosť žiadostí
83%
Celková suma
365,845,339 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s v...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,544,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na r...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,288,700 €
Suma
42,727,527 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úrado...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,522,568 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Datacentrum Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,891,829 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,977,303 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciac...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
153 €
Vyčerpané z projektu
10,666,899 €
Suma
26,511,131 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému včasného varovania

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,898,405 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margi...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,613,909 €
Suma
19,965,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a z...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
8,661,925 €
Suma
19,510,115 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomno...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,444,871 €
Suma
18,688,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému pripravenosti dobrovoľných ha...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,310,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s vyu...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,845,811 €
Suma
11,124,537 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby informačných systémov MV SR...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
10,781,149 €
Suma
10,781,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,563,183 €
Suma
8,576,642 €
Vlastné zdroje
13,716 €
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb vere...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,083,548 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,623,626 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k slu...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby ministerstva vnútra Slovens...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,710,472 €
Suma
3,710,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
351,640 €
Suma
3,106,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovan...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partici...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,014,344 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za o...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,249,626 €
Suma
2,105,413 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,936,206 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,508,667 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
377,795 €
Suma
1,462,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za o...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,251,683 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publ...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,232,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
427,728 €
Suma
1,149,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zame...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2....

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
822,395 €
Suma
822,395 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
704,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
437,259 €
Suma
676,201 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
675,089 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
672,244 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
647,012 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
581,114 €
Suma
617,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Publicita a informovanie v rámci projektov real...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
12,909 €
Suma
603,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementáci...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
587,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
575,898 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie projektu Elektronické služby informa...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
550,800 €
Suma
550,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
536,942 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
467,271 €
Suma
536,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
523,054 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
425,256 €
Suma
486,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
388,599 €
Suma
482,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
445,326 €
Suma
476,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
385,986 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,016 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
284,967 €
Suma
315,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
264,047 €
Suma
291,798 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
270,721 €
Suma
283,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
279,326 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úrad...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
163,660 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
232,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
224,346 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
175,403 €
Suma
206,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
175,010 €
Suma
204,977 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
178,414 €
Suma
194,266 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
169,344 €
Suma
192,945 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
158,784 €
Suma
188,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
97,838 €
Suma
185,778 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
135,857 €
Suma
181,064 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,224 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
98,642 €
Suma
173,049 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
102,402 €
Suma
168,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
52,503 €
Suma
166,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
165,851 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
144,989 €
Suma
160,723 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,403 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
132,347 €
Suma
150,903 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,856 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,826 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
251 €
Vyčerpané z projektu
121,186 €
Suma
125,263 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
112,911 €
Suma
118,380 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
104,611 €
Suma
109,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
95,425 €
Suma
104,917 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
50,106 €
Suma
98,625 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
81,538 €
Suma
96,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,868 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
66,991 €
Suma
72,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budo...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné ce...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga...

Úrad pre normalizáciu, metr...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních...

Krajské ředitelství policie...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,574 €
Vlastné zdroje
40,575 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do i...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s v...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,544,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úrado...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,522,568 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,977,303 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciac...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
153 €
Vyčerpané z projektu
10,666,899 €
Suma
26,511,131 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margi...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,613,909 €
Suma
19,965,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomno...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,444,871 €
Suma
18,688,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb vere...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,083,548 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,623,626 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k slu...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
351,640 €
Suma
3,106,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovan...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partici...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,014,344 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za o...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,249,626 €
Suma
2,105,413 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za o...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publ...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,232,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zame...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementáci...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
587,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO...

Slovenská agentúra životnéh...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úrad...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
163,660 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné ce...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.