Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00151866
IČ DPH
SK2020571520
Vznik subjektu
1. máj 1988 0:00
Zisk
68,944,316 € (+3249%)
Tržby
4,401,153 € (-6%)
Počet žiadostí
120
Projekty
100
Úspešnosť žiadostí
83%
Celková suma
365,845,339 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s vyu…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,644,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na reg…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,920,000 €
Suma
42,727,527 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,147,595 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálne komponenty správneho konania vo verejne…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,378,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Datacentrum Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,891,829 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,430,273 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
13,396,668 €
Suma
26,511,131 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému včasného varovania

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,898,405 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,623,362 €
Suma
19,965,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministe…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,438,675 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,955,495 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosť…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,789,871 €
Suma
18,688,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,661,925 €
Suma
18,156,113 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,387,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému pripravenosti dobrovoľných hasi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,310,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,249 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,845,811 €
Suma
11,124,537 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby informačných systémov MV SR n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,781,149 €
Suma
10,781,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Suma
8,576,642 €
Vlastné zdroje
13,716 €
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,728,261 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,494,789 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MUSAR - Pátracie a záchranárske činnosti strednéh…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,059,597 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenske…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,710,472 €
Suma
3,710,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
717,362 €
Suma
3,106,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovanýc…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,039,864 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,800,263 €
Suma
2,105,413 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,936,206 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,508,667 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,267,859 €
Suma
1,462,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,251,683 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a public…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,232,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,071,159 €
Suma
1,149,583 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lep…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
174,000 €
Suma
967,982 €
Vlastné zdroje
10,165 €
Projekt

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fá…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
822,395 €
Suma
822,395 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
704,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
522,183 €
Suma
676,201 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
675,089 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
672,244 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
581,114 €
Suma
617,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Publicita a informovanie v rámci projektov realiz…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,909 €
Suma
603,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementácie …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
587,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
550,800 €
Suma
550,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
536,942 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
513,929 €
Suma
536,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
532,439 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
385,748 €
Suma
523,054 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
509,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
425,256 €
Suma
486,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
457,377 €
Suma
482,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
445,326 €
Suma
476,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
469,020 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
406,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
385,986 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
346,016 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
284,967 €
Suma
315,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
264,047 €
Suma
291,798 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,721 €
Suma
283,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
279,326 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
262,443 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
211,032 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
219,423 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,877 €
Suma
211,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
175,403 €
Suma
206,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
176,090 €
Suma
204,977 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,414 €
Suma
194,266 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
169,344 €
Suma
192,945 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,784 €
Suma
188,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,838 €
Suma
185,778 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,029 €
Vyčerpané z projektu
157,572 €
Suma
181,064 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,335 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
98,642 €
Suma
173,049 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,402 €
Suma
168,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
131,417 €
Suma
166,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
144,989 €
Suma
160,723 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,403 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
132,347 €
Suma
150,903 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,664 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,856 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,826 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
251 €
Vyčerpané z projektu
121,186 €
Suma
125,263 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
112,911 €
Suma
118,380 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
104,611 €
Suma
109,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,425 €
Suma
104,917 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,348 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,106 €
Suma
98,625 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,538 €
Suma
96,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
91,517 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,868 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,991 €
Suma
72,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
257 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
324,353 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
384,136 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních s…

Krajské ředitelství policie J…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,574 €
Vlastné zdroje
40,575 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,986 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s vyu…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,644,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,147,595 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,430,273 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
13,396,668 €
Suma
26,511,131 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,623,362 €
Suma
19,965,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosť…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,789,871 €
Suma
18,688,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,249 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,728,261 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,494,789 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
717,362 €
Suma
3,106,720 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovanýc…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,039,864 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
384,136 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,800,263 €
Suma
2,105,413 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a public…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,232,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementácie …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
587,652 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO S…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
211,032 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,348 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
257 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.