Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Počet žiadostí
193
Projekty
155
Úspešnosť žiadostí
79%
Celková suma
606,552,113 €
Nezrovnalosti
3,226,409 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,138 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,288,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora najexponovanejších odborov okresných úrad…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,999,834 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s vyu…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,679,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na reg…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,724,000 €
Suma
42,726,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,020,277 €
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
107,782 €
Vyčerpané z projektu
31,058,610 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrálne komponenty správneho konania vo verejne…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,378,946 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Datacentrum Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,891,829 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Ko…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,052,261 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému včasného varovania

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,745 €
Suma
24,825,563 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému včasného varovania 2

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,918,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministe…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,438,675 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpeče…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,252,721 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,082,789 €
Suma
17,972,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,387,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému pripravenosti dobrovoľných hasi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,310,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrovan…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
328 €
Vyčerpané z projektu
5,155,623 €
Suma
15,569,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,184 €
Vyčerpané z projektu
10,542,665 €
Suma
14,855,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,007,771 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre K…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,351,648 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie materiálneho vybavenia Ministerstva vnú…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,089,796 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačných systémov

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,468,669 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,045,811 €
Suma
11,119,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby informačných systémov MV SR n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,781,149 €
Suma
10,781,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora odborných a koordinačných kapacít strešný…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,296,454 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného zá…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,741,767 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
394 €
Vyčerpané z projektu
354,000 €
Suma
7,976,751 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Suma
7,903,492 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - II.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,493 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,526,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,392,431 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Register zbraní a streliva

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,247,751 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Krízová mobilná komunikácia

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,143,868 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,336,079 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - II.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,261,961 €
Suma
6,313,057 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičs…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,582,078 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,812 €
Vyčerpané z projektu
1,319,728 €
Suma
5,433,186 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilná komunikácia HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,314,512 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment síl a prostriedkov HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,957,514 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronický register mimovládnych neziskových or…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,560,154 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,206,445 €
Vlastné zdroje
59,354 €
Projekt

MUSAR - Pátracie a záchranárske činnosti strednéh…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,059,597 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Informačný systém - Živnostenský register

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,913,299 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenske…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,710,472 €
Suma
3,710,472 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,459,527 €
Suma
3,628,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovanýc…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,354 €
Suma
2,372,313 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,009,021 €
Suma
2,019,780 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,815,290 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,970 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,640,176 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
870 €
Vyčerpané z projektu
1,388,794 €
Suma
1,462,285 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,308,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,297,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,284,137 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,219,279 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných p…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,196,549 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,165,842 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,787 €
Vyčerpané z projektu
1,071,159 €
Suma
1,149,583 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,047,268 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
991,420 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO OP ĽZ – REACT EU

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
981,180 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lep…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
327,763 €
Suma
967,970 €
Vlastné zdroje
10,165 €
Projekt

Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autent…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
915,516 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a public…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
862,594 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
824,227 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fá…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
822,395 €
Suma
822,395 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,569 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
794,330 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,668 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
704,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
698,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
522,183 €
Suma
672,245 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
657,931 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
634,484 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autent…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
623,038 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
581,114 €
Suma
617,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
323 €
Vyčerpané z projektu
125,073 €
Suma
611,362 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Publicita a informovanie v rámci projektov realiz…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,829 €
Suma
603,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Jednotná digitálna brána – služby MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
594,077 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
579,669 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
7,952 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
578,859 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementácie …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
556,657 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
553,877 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
550,800 €
Suma
550,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
514,607 €
Suma
536,070 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
129,991 €
Suma
528,725 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP – IV.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
523,384 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
385,748 €
Suma
523,054 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
202,370 €
Suma
509,464 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
150,307 €
Suma
492,616 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
425,256 €
Suma
486,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
458,004 €
Suma
482,421 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
445,326 €
Suma
476,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
469,020 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,363 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
463,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
456,633 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
429,828 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
190,302 €
Suma
406,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
397,234 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
385,986 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,248 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
352,310 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,891 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
284,967 €
Suma
315,546 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
302,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie odmien zamestnancom mimopracovného p…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
295,136 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
294,183 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
264,047 €
Suma
291,798 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
270,721 €
Suma
283,760 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
258,604 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
247,389 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
241,612 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
211,032 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
217,927 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
213,255 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
186,645 €
Suma
211,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
193,770 €
Suma
206,429 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,791 €
Vyčerpané z projektu
196,090 €
Suma
204,977 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
178,679 €
Suma
194,266 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,931 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
169,344 €
Suma
192,945 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
180,578 €
Suma
188,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,838 €
Suma
185,778 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,029 €
Vyčerpané z projektu
173,081 €
Suma
181,064 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
175,120 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
98,642 €
Suma
173,049 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,402 €
Suma
168,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,154 €
Suma
166,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,906 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,189 €
Suma
160,723 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,250 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,812 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
154,250 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,465 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
132,347 €
Suma
150,903 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
311 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,220 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,708 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,924 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,719 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,661 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,604 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
251 €
Vyčerpané z projektu
121,186 €
Suma
125,263 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
123,002 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,995 €
Suma
118,380 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,383 €
Suma
109,712 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,994 €
Suma
104,917 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,441 €
Suma
104,348 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,596 €
Suma
98,625 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,538 €
Suma
96,695 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,907 €
Suma
91,517 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,620 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,991 €
Suma
72,958 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,480 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,726 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
257 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,098,056 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrác…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,993,690 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních s…

Krajské ředitelství policie J…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,683 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,574 €
Vlastné zdroje
40,575 €
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
329,229 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do pro…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
259,974 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,715 €
Suma
249,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do imp…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Suma
150,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej …

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,098,056 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,138 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,288,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora najexponovanejších odborov okresných úrad…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,999,834 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s vyu…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,679,513 €
Suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na reg…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,724,000 €
Suma
42,726,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cloud Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,020,277 €
Vyčerpané z projektu
42,151,069 €
Suma
41,182,644 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
107,782 €
Vyčerpané z projektu
31,058,610 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,893 €
Vyčerpané z projektu
3,970,000 €
Suma
31,658,135 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpeče…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,252,721 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosť…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,611 €
Vyčerpané z projektu
1,900,000 €
Suma
18,955,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,801 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,570,631 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,082,789 €
Suma
17,972,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrovan…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
328 €
Vyčerpané z projektu
5,155,623 €
Suma
15,569,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,184 €
Vyčerpané z projektu
10,542,665 €
Suma
14,855,337 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
568 €
Vyčerpané z projektu
14,569,747 €
Suma
14,034,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrác…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,993,690 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia informačných systémov

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,468,669 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využi…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,045,811 €
Suma
11,119,170 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,137,774 €
Suma
10,955,955 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného zá…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,741,767 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
394 €
Vyčerpané z projektu
354,000 €
Suma
7,976,751 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,423,183 €
Suma
7,903,492 €
Vlastné zdroje
12,050 €
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - II.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,493 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,526,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,392,431 €
Suma
7,450,365 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosť…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
711 €
Vyčerpané z projektu
6,482,986 €
Suma
6,785,744 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,336,079 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - II.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,261,961 €
Suma
6,313,057 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora činností zameraných na riešenie nepriazni…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,698,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,812 €
Vyčerpané z projektu
1,319,728 €
Suma
5,433,186 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilná komunikácia HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,314,512 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment síl a prostriedkov HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,957,514 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,206,445 €
Vlastné zdroje
59,354 €
Projekt

MUSAR - Pátracie a záchranárske činnosti strednéh…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,059,597 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,459,527 €
Suma
3,628,373 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
47,769 €
Vyčerpané z projektu
957,483 €
Suma
2,118,526 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,009,021 €
Suma
2,019,780 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
988,034 €
Suma
1,565,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obd…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,297,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Určenie kritických hodnôt zápalnosti prírodných p…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,196,549 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
991,420 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Suma
983,359 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO OP ĽZ – REACT EU

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
981,180 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lep…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
327,763 €
Suma
967,970 €
Vlastné zdroje
10,165 €
Projekt

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a public…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
862,594 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
560 €
Vyčerpané z projektu
549,109 €
Suma
754,617 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd SO pre OP ĽZ - III.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
698,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komunikácia a informovanie v rámci implementácie …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,720 €
Suma
556,657 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP – IV.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
523,384 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie AK zapojených do…

Úrad vlády Slovenskej republi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,022 €
Suma
422,587 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzková podpora a zabezpečenie publicity SO S…

Slovenská agentúra životného …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
318,736 €
Suma
333,918 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie odmien zamestnancom mimopracovného p…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
295,136 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
211,032 €
Suma
235,900 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,604 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,441 €
Suma
104,348 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
72,480 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Pokračovanie miestnych občianskych poriadkových s…

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,920 €
Vlastné zdroje
3,396 €
Projekt

Materiálno-technické zabezpečenie a služobné cest…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
257 €
Suma
4,929 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.