Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP ĽZ  prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdy zamestnancov a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP ĽZ v programovom období 2014-2020. Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru účtovníctva (platobná jednotka) vrátane zamestnancov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinné projektové merateľné ukazovatele na sledovanie cieľa projektu sú: počet zamestnancov RO/SORO platených z prostriedkov TP a počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.08.2021
Celková suma
698,374 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
Personálna oblasť -…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2022
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
97,333 (počet)
Cieľ
102,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu - 625007

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových výdavkov za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 06-08/2021

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 06-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.