Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Slovenská č. 11, Markušovce formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Inštalácia zariadenia OZE má prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, a to s dôrazom na ochranu životného prostredia.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Markušovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
144,924 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
3,708 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
09.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,2175 (Kg/rok)
Cieľ
0,2995 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
4,2406 (Kg/rok)
Cieľ
5,8398 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0261 (Kg/rok)
Cieľ
0,0359 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
45,0398 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
67,589 (MWh/rok)
Cieľ
49,7805 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
123,1497 (MWh/rok)
Cieľ
123,1497 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
55560,7 (kWh/rok)
Cieľ
73369,1309 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,9923 (MWh/rok)
Cieľ
0,9923 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
390,2 (m2)
Cieľ
390,52 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
39534,5683 (kWh/rok)
Cieľ
37734,2771 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
65762,0223 (kWh/rok)
Cieľ
90698,5716 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
3,708 €
Vrátená suma
3,708 €
Suma na vymáhanie
3,708 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
BRAAND GROUP, s.r.o.
IČO
45262357
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.