Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Družstevná č. 27, Dvory nad Žitavou formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dvory nad Žitavou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.03.2019
Celková suma
109,712 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
105,383 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
06.06.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,056 (Kg/rok)
Cieľ
0,0514 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,0975 (Kg/rok)
Cieľ
8,3538 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
670,05 (m2)
Cieľ
672,0 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,4665 (Kg/rok)
Cieľ
0,4284 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
41,4583 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
56,994 (MWh/rok)
Cieľ
59,1796 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
121,6173 (MWh/rok)
Cieľ
121,6173 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
64623,3 (kWh/rok)
Cieľ
62437,7762 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
48164,4 (kWh/rok)
Cieľ
48807,42 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
71328,407 (kWh/rok)
Cieľ
73371,9057 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,852 €
Schválené na preplatenie
22,852 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,852 €
Schválené na preplatenie
22,852 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra-daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,971 €
Schválené na preplatenie
66,971 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,462 €
Schválené na preplatenie
14,171 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,171 €
Schválené na preplatenie
14,171 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
13.07.2018
Názov IČO
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Názov
Pavel Čeliga – STAVDOZ
IČO
40492133
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.