Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Trenčianska cesta 46, Bánovce nad Bebravou formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bánovce nad Bebravou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.09.2017
Celková suma
283,760 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
270,721 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
24.03.2016
Plánovaný koniec
01.09.2017
Skutočný koniec
27.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
91,86 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,4951 (Kg/rok)
Cieľ
0,4213 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0594 (Kg/rok)
Cieľ
0,0506 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,6536 (Kg/rok)
Cieľ
8,215 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
907,0 (m2)
Cieľ
907,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
53,91 (MWh/rok)
Cieľ
69,8138 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
142,663 (MWh/rok)
Cieľ
142,663 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
88753,0 (kWh/rok)
Cieľ
72849,1915 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
72560,0 (kWh/rok)
Cieľ
65304,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
101388,0927 (kWh/rok)
Cieľ
92274,8061 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,389 €
Schválené na preplatenie
69,389 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

stavebné práce

Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,281 €
Schválené na preplatenie
113,281 €
Realizácia
21.11.2016
Názov

Stavebné práce

Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,485 €
Schválené na preplatenie
35,485 €
Realizácia
05.09.2016
Názov

Stavebné práce

Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 46

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,566 €
Schválené na preplatenie
52,566 €
Realizácia
18.08.2016
Názov IČO
Názov
TOPRECO s.r.o.
IČO
34098674
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.