Popis projektu

Žiadateľ má eminentný záujem dospieť k nákupu vybavenia pre efektívne a bezpečnejšie zdolávanie lesných požiarov a riešiť tak problém leteckého hasenia požiarov a monitoring rizikových oblastí s využitím helikoptér. Hlavný cieľ projektu je vybudovanie Modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér, ktorý môže byť použitý na národnej úrovni alebo podľa potreby aj v iných členských krajinách Európskej únie.

Hlavným zámerom je teda zabezpečenie vhodnej leteckej techniky určenej na zdolávanie a likvidáciu požiarov v lesnom prostredí s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky súvisiace s prebiehajúcou zmenou klímy. Naplnenie predmetného cieľa projektu zabezpečí základné predpoklady pre účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia a taktiež prispeje k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek a efektívnejšiemu a rýchlejšiemu zdolávaniu lesných požiarov.

Projekt bude realizovaný na území SR a to predovšetkým na regionálnej a národnej úrovni. Konečnými užívateľmi Modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér bude Hasičský a záchranný zbor (ďalej len ako HaZZ) a Letecký útvar (ďalej len ako LÚ MV SR) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Hlavné aktivity projektu sú: obstaranie leteckej techniky a podporných zariadení na letecké hasenie požiarov, školenie a výcvik členov zaradených do Modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér, organizácia taktického cvičenia zameraného na hasenie lesných požiarov a súčinnosť vybudovaného Modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér s Modulom pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel.

 Merateľným výstupom projektu bude vytvorený Modul leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér, ktorý bude zaregistrovaný v rámci Spoločného komunikačného a informačného systému pre prípady mimoriadnych udalostí (ďalej len ako CECIS). Súčasťou vytvoreného modulu je obstaranie 4 kusov helikoptér s príslušenstvom a jednej leteckej platformy na nepretržitý vzdušný monitoring, ktoré priamo prispejú k minimalizácii rizík súvisiacich so zmenou klímy a sú tak ďalším merateľným ukazovateľom v projekte.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2022
Celková suma
46,728,795 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,679,513 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie modulu leteckého hasenia po…
Typ
B. Vybudovanie tech…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.9 - FORD Ranger 6FPPXXMJ2PHA84933

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,995 €
Schválené na preplatenie
59,995 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17 - Evakuačná sieť do podvesu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,998 €
Schválené na preplatenie
148,998 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.9 - FORD Ranger 6FPPXXMJ2PHA84934

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,995 €
Schválené na preplatenie
59,995 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 1 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 2 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 3 - 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 1 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 2 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 3 - 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 1 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 3 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 3 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 3 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 1 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný koordinátor 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 2 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Rezervný fond

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Hrubá mzda

Expert špecialista 2 - 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Úrazové poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Invalidné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Starobné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Hrubá mzda

Odborný technický pracovník 1 - 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zdravotné poistenie do VšZP

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie do ostatných ZP

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
1,670 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

Hrubá mzda

Súhrnný účtovný doklad - dohody

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,932 €
Schválené na preplatenie
11,932 €
Realizácia
-
Názov

1.20 - Transportný vak do podvesu o objeme 2 m3

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,320 €
Schválené na preplatenie
88,320 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.11 - Evakuačný podves pod vrtuľník - gurtne

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.12 - Podvesový vak na hasenie - 1000 litrov

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,845 €
Schválené na preplatenie
72,845 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.13 - Vozík na manipuláciu s bambivakom na zemi

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
3,984 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.14 - Podvesová sieť na prepravu materiálu

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,268 €
Schválené na preplatenie
17,268 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.15 - Evakuačné nosidlá pod vrtuľník - pevné

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
5,720 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.16 - Evakuačné nosidlá pod vrtuľník - skladacie

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,146 €
Schválené na preplatenie
7,146 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.24 - Prúdnica na plnenie podvesových vakov na hasenie

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.19 - Prenosná samonosná vodná nádrž na plnenie podvesových zariadení na hasenie požiarov o objeme 36 m3

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,930 €
Schválené na preplatenie
103,930 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.18 - Prenosná samonosná vodná nádrž na plnenie podvesových zariadení na hasenie požiarov o objeme 50 m3

3MON 20180042

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,954 €
Schválené na preplatenie
124,954 €
Realizácia
11.12.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
AUTOPOLIS, s. r. o.
IČO
35728311
Názov
PYRA, spol. s r.o.
IČO
31396623
Názov
3MON, s. r. o.
IČO
46031391
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.