Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove  Hlavná č. 2282, Kráľovský Chlmec formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Kráľovský Chlmec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.11.2018
Celková suma
168,477 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
102,402 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3756 (Kg/rok)
Cieľ
0,5447 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0451 (Kg/rok)
Cieľ
0,0654 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
41,4517 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,3249 (Kg/rok)
Cieľ
10,622 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MW)
Cieľ
0,0026 (MW)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MWt)
Cieľ
0,0026 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,916 (MWh/rok)
Cieľ
2,592 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
67302,33 (kWh/rok)
Cieľ
67251,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
48529,6397 (kWh/rok)
Cieľ
62778,2705 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
79221,1711 (kWh/rok)
Cieľ
97125,2913 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
960,13 (m2)
Cieľ
961,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
115,7063 (MWh/rok)
Cieľ
115,7063 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
67,1767 (MWh/rok)
Cieľ
52,9281 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,402 €
Schválené na preplatenie
102,402 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,779 €
Schválené na preplatenie
102,402 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61180009

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov IČO
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
REALINVEST, spol. s.r.o. Trebišov
IČO
36171298
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.