ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Poprad

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozší…

Obec Branč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
209,045 €
Vyčerpané z projektu
6,805,183 €
Suma
6,877,566 €
Vlastné zdroje
343,878 €
Projekt

Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu VNsP Le…

Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
345,186 €
Suma
4,361,075 €
Vlastné zdroje
436,108 €
Projekt

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L…

Obec Liptovská Teplička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,453,980 €
Suma
2,507,440 €
Vlastné zdroje
125,372 €
Projekt

Projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážo…

Vojenské lesy a majetky SR - …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,470,084 €
Vlastné zdroje
247,008 €
Projekt

ČOV a kanalizácia - I. a II. etapa

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,149,895 €
Vlastné zdroje
107,495 €
Projekt

Projekt protipovodňových opatrení v povodí toku M…

Vojenské lesy a majetky SR - …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,664,402 €
Vlastné zdroje
166,440 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových…

Obec Hranovnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,370,691 €
Suma
1,372,370 €
Vlastné zdroje
68,618 €
Projekt

Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,303,588 €
Vlastné zdroje
65,179 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ, ul. …

Mesto Kráľovský Chlmec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,017,158 €
Vlastné zdroje
50,858 €
Projekt

Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
855,208 €
Suma
941,220 €
Vlastné zdroje
47,061 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnickeho a…

Mesto Svit

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,692 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
829,745 €
Vlastné zdroje
41,487 €
Projekt

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v ob…

Obec Veľká Lomnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,804 €
Suma
821,700 €
Vlastné zdroje
41,085 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiako Strednej odbornej školy v Po…

Stredná odborná škola remesie…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
509,577 €
Suma
769,737 €
Vlastné zdroje
38,487 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I . Etapa – vetva A, …

Obec Dúbrava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,532 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,367 €
Vlastné zdroje
34,868 €
Projekt

Zelená infraštruktúra Železničnej ulice

Obec Veľká Lomnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
663,765 €
Vlastné zdroje
33,188 €
Projekt

Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, …

Mesto Levoča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
589,980 €
Vyčerpané z projektu
435,823 €
Suma
595,292 €
Vlastné zdroje
29,765 €
Projekt

Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vy…

Mesto Levoča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
566,704 €
Vlastné zdroje
28,335 €
Projekt

Kompostáreň Spišská Stará Ves

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
535,744 €
Vlastné zdroje
26,787 €
Projekt

Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osad…

Obec Ľubotín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
527,357 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Nováky

Mesto Nováky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
204,538 €
Suma
515,953 €
Vlastné zdroje
25,798 €
Projekt

Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín

Obec Ľubotín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
491,173 €
Vlastné zdroje
24,559 €
Projekt

Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie

Obec Kluknava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
488,567 €
Vlastné zdroje
24,428 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy …

Obec Spišský Štvrtok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
402,484 €
Suma
431,236 €
Vlastné zdroje
21,562 €
Projekt

Vodojem Ždiar

Podtatranská vodárenská spolo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
376,995 €
Vlastné zdroje
37,700 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vod…

Obec Nové Sady

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,470 €
Suma
363,641 €
Vlastné zdroje
18,182 €
Projekt

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, O…

Obec Pohorelá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
65,281 €
Vyčerpané z projektu
316,163 €
Suma
360,146 €
Vlastné zdroje
18,007 €
Projekt

Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevád…

Obec Jarabina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,914 €
Suma
344,952 €
Vlastné zdroje
17,248 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Hlinné

Obec Hlinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
30,663 €
Vyčerpané z projektu
294,870 €
Suma
325,000 €
Vlastné zdroje
16,250 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej…

Mesto Vysoké Tatry

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
305,913 €
Vlastné zdroje
15,296 €
Projekt

Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná

Obec Nová Lesná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
283,260 €
Suma
302,022 €
Vlastné zdroje
15,101 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ž…

Obec Ždiar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
279,268 €
Suma
299,496 €
Vlastné zdroje
14,975 €
Projekt

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obci Fričov…

Obec Fričovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
297,406 €
Vlastné zdroje
14,870 €
Projekt

Zateplenie budovy materskej školy

Obec Jakubovany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
294,053 €
Vlastné zdroje
14,703 €
Projekt

Zberný dvor Spišské Podhradie

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
368 €
Vyčerpané z projektu
288,256 €
Suma
288,256 €
Vlastné zdroje
14,413 €
Projekt

Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzť…

Obec Krásnohorské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
282,944 €
Vlastné zdroje
14,147 €
Projekt

Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v obci Slovinky

Obec Slovinky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
252,702 €
Suma
271,527 €
Vlastné zdroje
13,576 €
Projekt

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v …

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
267,240 €
Vlastné zdroje
13,362 €
Projekt

Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy…

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
258,750 €
Vlastné zdroje
12,938 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci D…

Obec Drienov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,707 €
Suma
253,254 €
Vlastné zdroje
12,663 €
Projekt

Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecn…

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
247,933 €
Suma
247,933 €
Vlastné zdroje
12,397 €
Projekt

KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ

Obec Pohorelá

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
238,650 €
Vlastné zdroje
11,932 €
Projekt

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti …

MiF, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
231,441 €
Vlastné zdroje
34,716 €
Projekt

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcU a kult…

Obec Hlinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
215,686 €
Suma
230,233 €
Vlastné zdroje
11,512 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II

Obec Pohorelá

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,840 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
180,578 €
Suma
188,544 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betla…

Obec Betlanovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
185,275 €
Vlastné zdroje
9,264 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,402 €
Suma
168,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnickeho a…

Mesto Svit

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
141,202 €
Vlastné zdroje
7,060 €
Projekt

Obec Podhorany - infraštruktúra - prístup k pitne…

Obec Podhorany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,637 €
Vlastné zdroje
6,432 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
8,068 €
Vyčerpané z projektu
100,923 €
Suma
101,061 €
Vlastné zdroje
5,053 €
Projekt

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Š…

Obec Šuňava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,187 €
Suma
92,089 €
Vlastné zdroje
4,604 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stoja…

Obec Huncovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
68,000 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Projekt

Animačné náklady MAS HORNOHRAD v súvislosti s oži…

MAS HORNOHRAD

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,910 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy…

Mesto Spišské Vlachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,550 €
Vlastné zdroje
2,078 €
Projekt

Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality …

Obec Spišský Štvrtok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,071 €
Suma
36,350 €
Vlastné zdroje
1,817 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.