Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, Elokované pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča – znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

Mesto Levoča

Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici G. Haina 36 v Levoči. Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke objektu materskej školy G. Haina, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni nízkoenergetickej budovy. Hlavné aktivity projektu:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ G. Haina SO 01- I. stupeň.

- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ G. Haina SO 03- II. stupeň.

V rámci uvedených aktivít sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií, vyregulovaním vykurovacej sústavy, zriadením rekuperácie, modernizáciou vnútorného osvetlenia a zavedením OZE pri výrobe tepla.

Projektom sa dosiahne zníženie skleníkových plynov, zníži sa konečná spotreba a potreba energie v objektoch MŠ, zníži sa produkcia NOx, PM 10, SO2 a zabezpečí sa zníženie ročnej spotreby primárnej energie, objekty budú zaradené z hľadiska potreby tepla do energetickej triedy A1. 
 

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.05.2018
Celková suma
595,292 €
Vlastné zdroje
29,765 €
Vyčerpané z projektu
435,823 €
Nezrovnalosti
589,980 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
27,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
48,81 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,956 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
32,6102 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,6102 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,37 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWt)
Cieľ
0,005 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
749,74 (m2)
Cieľ
747,54 (m2)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
24,4307 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
170,8633 (MWh/rok)
Cieľ
170,8633 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
146432,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
184640,3526 (kWh/rok)
Cieľ
190135,82 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
206048,5995 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61170075

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,049 €
Schválené na preplatenie
70,049 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61170075

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,907 €
Schválené na preplatenie
93,907 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61170075

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,049 €
Schválené na preplatenie
70,049 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61170075

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,907 €
Schválené na preplatenie
93,907 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. ARR2017-103

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. ARR2017-103

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 16/17

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 16/17

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 16/17

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 16/17

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
13,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
13,800 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,319 €
Schválené na preplatenie
130,319 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,620 €
Schválené na preplatenie
106,620 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,319 €
Schválené na preplatenie
130,319 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,620 €
Schválené na preplatenie
106,620 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Stavebná dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

Stavebná dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,680 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
2,680 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Počiatočné preverov…
Subjekt
-
Suma celkom
23,815 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
23,815 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
589,980 €
Vrátená suma
435,823 €
Suma na vymáhanie
435,823 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.