Popis projektu

Projekt „“ rieši vybudovanie 8 v intraviláne mesta Nováky, a to na verejných priestranstvách, ktoré sú frekventovane využívané obyvateľmi obce. Vybudované vodozádržné opatrenia budú zabezpečovať zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody s cieľom jej ďalšieho využitia pre zavlažovanie verejnej zelene a zároveň likvidáciu prebytočnej vody prostredníctvom vsakovacích objektov. Realizáciou  sa naplní . Projekt rieši výmenu resp. vybudovanie deviatich vodozádržných opaterení: 1) výmenu nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou 2) budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody nádrž. č.1, 3) budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody nádrž č.2, 4) budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody nádrž č.3, 5) budovaním zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody nádrž č.4, 6) výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, 7) budovanie bioretenčných systémov na zachytávanie zrážkovej vody, 8) výmenu nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou „Kúria“.

Realizácia projektu je naplánovaná na dobu 16 mesiacov. Po realizácii projektu sa v meste Nováky vyriešia problémy súvisiace so zmenou klímy, pričom sa výrazne zvýši komfort obyvateľov a kvalita životného prostredia. Mesto projektom nasleduje vyspelé krajiny Európskej únie v naplnení cieľov Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Realizáciou projektu budú naplnené : a) Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia (P0121): 8.690,00 m2 a b) Počet realizovaných vodozádržných opatrení (P0368): 8.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.08.2023
Celková suma
515,953 €
Vlastné zdroje
25,798 €
Vyčerpané z projektu
204,538 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C. Vodozádržné opat…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
25.07.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
15.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
16.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2023
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
8690,0 (m2)
Cieľ
8690,0 (m2)
Naposledy aktualizované
22.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

1. Riadenie projektu

Faktúra č. 22011 - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Riadenie projektu

Faktúra č. 22011 - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prvky drobnej architektúry

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Prvky drobnej architektúry

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,178 €
Schválené na preplatenie
201,178 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prvky drobnej architektúry

Faktúra - Mobiliár

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov IČO
Názov
ArchArt, s.r.o.
IČO
47834099
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
NoPe PLUS s. r. o.
IČO
45668124
Názov
Grant Consulting, s.r.o.
IČO
54123372
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.