Popis projektu

Predkladaný projekt rieši prestavbu objektu viacúčelovej administratívnej budovy a obnovu obalových konštrukcií tejto budovy (zníženie energetickej náročnosti). Riešený objekt tvorí západnú časť v súčasnosti nevyužívanej administratívnej stavby, pozostávajúcej z troch objektov vzájomne prepojených spojovacími chodbami. Objekt bude po realizácii opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti budovy plniť funkciu obecného úradu, obecného klubu mládeže a obradnej miestnosti.

V rámci projektu plánujeme realizovať:

- zateplenie obvodového plášťa,

- zateplenie strešného plášťa,

- výmenu otvorových konštrukcií,

- rekonštrukciu vykurovacej sústavy,

- rekonštrukciu osvetlenia,

- vybudovanie systému rekuperácie.

Po zrealizovaní plánovaných opatrení dôjde k zníženiu potreby tepla na vykurovanie z 270 kWh/m2.a na 50 kWh/m2 a budova do energetickej triedy A1 podľa globálneho ukazovateľa.

Realizácie projektu priaznivo ovplyvní životnosť stavby, prispeje k ochrane životného prostredia, zhodnotí objekt a prispeje k zatraktívneniu obce Pohorelá. Projekt rieši vstup bezbariérovou úpravou, ktorá sprístupní výsledky projektu aj hendikepovaným obyvateľov obce.

Viac
Subjekt
Obec Pohorelá
Miesta realizácie
Pohorelá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.04.2020
Celková suma
360,146 €
Vlastné zdroje
18,007 €
Vyčerpané z projektu
316,163 €
Nezrovnalosti
65,281 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti viacúč…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
17.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
21.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
04.05.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
26.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,756 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,018 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,347 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,983 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
558,95 (m2)
Cieľ
558,95 (m2)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
17,3118 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
133,16 (MWh/rok)
Cieľ
133,1357 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
115823,8987 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
176398,45 (kWh/rok)
Cieľ
168882,112 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120940,9261 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 190109

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
1,258 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 190109

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
1,258 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61190064

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,626 €
Schválené na preplatenie
54,626 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61190064

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,626 €
Schválené na preplatenie
54,626 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61190113

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,222 €
Schválené na preplatenie
235,222 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61190113

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,222 €
Schválené na preplatenie
235,222 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 180157

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
5,410 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 180157

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
5,410 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 6190135

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
19,648 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 6190135

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
19,648 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 61190137

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 190199

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2019
Názov

projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 33/2020

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 65/2019

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 56/2019

Vlastník dokladu
Obec Pohorelá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
32,641 €
Vrátená suma
30,950 €
Suma na vymáhanie
30,950 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Pohorelá

Suma celkom
32,641 €
Vrátená suma
30,950 €
Suma na vymáhanie
30,950 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
INPRO POPRAD, s.r. o.
IČO
36501476
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Ing. Sylvia Slavkovská
IČO
44035934
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.