INPRO POPRAD, s.r. o.

Poprad

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozší…

Obec Branč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
209,045 €
Vyčerpané z projektu
6,805,183 €
Suma
6,877,566 €
Vlastné zdroje
343,878 €
Projekt

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L…

Obec Liptovská Teplička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,453,980 €
Suma
2,507,440 €
Vlastné zdroje
125,372 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových…

Obec Hranovnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,370,691 €
Suma
1,372,370 €
Vlastné zdroje
68,618 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v…

Obec Švábovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
749,736 €
Vlastné zdroje
37,487 €
Projekt

Materská škola Hniezdne

Obec Hniezdne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
678,697 €
Vlastné zdroje
33,935 €
Projekt

Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe

Obec Štrba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
670,334 €
Vlastné zdroje
33,517 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok

Mesto Kežmarok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,309 €
Vyčerpané z projektu
9,530 €
Suma
520,090 €
Vlastné zdroje
26,004 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany

Obec Ihľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
148 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
512,118 €
Vlastné zdroje
25,606 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infračtruktúry v obci Ge…

Obec Geča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
473,789 €
Vlastné zdroje
23,689 €
Projekt

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica

Obec Plavnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,817 €
Vlastné zdroje
23,641 €
Projekt

Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obc…

Obec Číž

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
448,936 €
Suma
454,341 €
Vlastné zdroje
22,717 €
Projekt

VODOVOD JÁNOVCE - ČENČICE

Obec Jánovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
451,463 €
Vlastné zdroje
22,573 €
Projekt

Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v ob…

Obec Gemerská Hôrka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
380,114 €
Suma
419,213 €
Vlastné zdroje
20,961 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Obec Smižany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
399,663 €
Vlastné zdroje
19,983 €
Projekt

Zberný dvor v obci Smižany

Obec Smižany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
390,802 €
Vlastné zdroje
19,540 €
Projekt

ZBERNÝ DVOR V OBCI PLAVEČ

Obec Plaveč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
373,962 €
Vlastné zdroje
18,698 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Smižany

Obec Smižany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,479 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,147 €
Vlastné zdroje
18,157 €
Projekt

PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, O…

Obec Pohorelá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
65,281 €
Vyčerpané z projektu
316,163 €
Suma
360,146 €
Vlastné zdroje
18,007 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v obci Štrba

Obec Štrba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
238 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
358,175 €
Vlastné zdroje
17,909 €
Projekt

Zlepšenie podmienok MRK v obci Štrba dobudovaním …

Obec Štrba

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
326,917 €
Vlastné zdroje
16,346 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
760 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
323,913 €
Vlastné zdroje
16,196 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ž…

Obec Ždiar

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
279,268 €
Suma
299,496 €
Vlastné zdroje
14,975 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia obce Plaveč

Obec Plaveč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
255,986 €
Vlastné zdroje
12,799 €
Projekt

Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves…

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,918 €
Vlastné zdroje
12,446 €
Projekt

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vy…

Obec Vyšná Hutka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
207,198 €
Suma
220,894 €
Vlastné zdroje
11,045 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia objektu OcÚ Podbrezo…

Obec Podbrezová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,874 €
Suma
164,053 €
Vlastné zdroje
8,203 €
Projekt

Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osad…

Obec Švábovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
157,503 €
Suma
159,926 €
Vlastné zdroje
7,996 €
Projekt

Regenerácia centra obce Tvarožná-II.etapa, SO 07 …

Obec Tvarožná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,543 €
Suma
151,883 €
Vlastné zdroje
7,594 €
Projekt

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hniezd…

Obec Hniezdne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,453 €
Vlastné zdroje
7,273 €
Projekt

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kom…

Obec Pohorelá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,017 €
Suma
141,675 €
Vlastné zdroje
7,084 €
Projekt

Dobudovanie miestnych komunikácii v obci Huncovce

Obec Huncovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,567 €
Vlastné zdroje
6,978 €
Projekt

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce

Obec Letanovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
379 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,011 €
Vlastné zdroje
5,851 €
Projekt

Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč

Obec Plaveč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,260 €
Suma
104,730 €
Vlastné zdroje
5,237 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stoja…

Obec Stráne pod Tatrami

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,704 €
Vlastné zdroje
5,035 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stoja…

Obec Huncovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
68,000 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Projekt

Rekonštrukcia ČOV - Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
61,752 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.