Popis projektu

Hlavným cieľom projektu pod názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar" je realizácii nasledovných opatrení:

1. zateplenie obvodového plášťa,

2. zateplenie strešného plášťa,

3. výmena otvorových konštrukcií,

4. modernizácia osvetlenia,

5. výmena vykurovacieho systému vrátane prípravy teplej vody,

6. inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou,

7. inštalácia fotovoltaickej elektrárne na využívanie OZE.

Vybudovanie bezbariérového prístupu pre imobilných.

parcela č. 537/1 v katastrálnom území Ždiar

množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (1,79 MWh/rok), množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (12,13 MWh/rok), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (17,7 t ekviv. CO2), podlahová plocha budov obnovených nad rámes minimálnych požiadaviek (419,80 m2), spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (17,72 MWh/rok), spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti ( 98,76 MWh/rok), zníženie potreby energie vo verejných budovách ( 98 836,00 kWh/rok), zvýšená kapacita výroby elektriny z OZ (0,0040 MWe)

Viac
Subjekt
Obec Ždiar
Miesta realizácie
Ždiar
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.07.2019
Celková suma
299,496 €
Vlastné zdroje
14,975 €
Vyčerpané z projektu
279,268 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
03.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
26.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
18.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0042 (MWe)
Cieľ
0,0042 (MWe)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
24,675 (MWh/rok)
Cieľ
23,52 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
4,16 (MWh/rok)
Cieľ
4,16 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
9,4652 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,699 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,5347 (Kg/rok)
Cieľ
2,25 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
8,4784 (Kg/rok)
Cieľ
15,26 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0277 (MW)
Cieľ
0,0266 (MW)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
440,8 (m2)
Cieľ
419,8 (m2)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
63,348 (MWh/rok)
Cieľ
13,3379 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0235 (MWt)
Cieľ
0,0224 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
49722,7 (kWh/rok)
Cieľ
99732,7868 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
113,0707 (MWh/rok)
Cieľ
113,0707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
139180,022 (kWh/rok)
Cieľ
141036,008 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
43851,9037 (kWh/rok)
Cieľ
137253,5289 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra61190043

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,302 €
Schválené na preplatenie
139,302 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra61190043

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,302 €
Schválené na preplatenie
139,302 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra

Faktúra61190082

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,966 €
Schválené na preplatenie
139,966 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Faktúra

Faktúra61190082

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,966 €
Schválené na preplatenie
139,966 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

FaktúraARR2019-028

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Externý manažment

FaktúraARR2019-028

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra190130

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra190130

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra190085

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra190085

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Energetický audit

FaktúraO-2017/025

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2017
Názov

Energetický audit

FaktúraO-2017/025

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2017
Názov

Publicita_článok

Faktúra9115900164

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Mesto Vysoké Tatry
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Publicita_článok

Faktúra9115900164

Vlastník dokladu
Obec Ždiar
Dodávateľ
Mesto Vysoké Tatry
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Vysoké Tatry
IČO
00326585
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
INPRO POPRAD, s.r. o.
IČO
36501476
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.