Popis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne VNsP Levoča zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych indikátorov a a zlepšenie finančnej situácie. Projekt bude realizovaný v meste Levoča, v okrese Levoča v Prešovskom kraji. Dĺžka realizácie projektu je nastavená na 23 mesiacov.

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia

Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

Viac
Subjekt
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2022
Celková suma
4,361,075 €
Vlastné zdroje
436,108 €
Vyčerpané z projektu
345,186 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiá…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
15.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšeni…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
10.03.2021
Názov
Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotnícke…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
15.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
19.07.2021
Názov
Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
10.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
11.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
131227,0067 (kWh/rok)
Cieľ
129378,74 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1461,61 (m2)
Cieľ
1461,61 (m2)
Naposledy aktualizované
15.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,362 €
Schválené na preplatenie
100,362 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,362 €
Schválené na preplatenie
100,362 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,072 €
Schválené na preplatenie
20,072 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,717 €
Schválené na preplatenie
3,717 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
2,036 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
1,858 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,141 €
Schválené na preplatenie
217,141 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,141 €
Schválené na preplatenie
217,141 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
100,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyhodnocovacia stanica

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
20,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
100,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Vyhodnocovacia stanica

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
20,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídané dodatočné výdavky na stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídané dodatočné výdavky na stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídané dodatočné výdavky na stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
682,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
682,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilný RTG prístroj s C - ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilný RTG prístroj s C - ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný ventilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anestéziologický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Vypracovanie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Injekčný dávkovač

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Infúzna pumpa

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo mobilné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo stropné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Lôžko nemocničné mobilné, elektricky polohovateľné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie ležadlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Parný sterilizátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačný prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačný prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor s externým kardiostimulátorom

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor s externým kardiostimulátorom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov IČO
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Ing. Ivan Fejedelem
IČO
50763385
Názov
Winks s. r. o.
IČO
45243956
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
K&M MEDIA s. r. o.
IČO
44879806
Názov
Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO
31439446
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.