Popis projektu

Obec Hlinné týmto projektom reaguje na dlhodobo nevyhovujúci stav obecného úradu v obci, ktorá má vysokú energetickú náročnosť spôsobenú zlým technickým stavom najmä obalových konštrukcií. Budova je využívaná ako Obecný úrad s priestormi na zasadanie, kanceláriami, chodbami a sociálno-hygienickými zariadeniami, priestormi komunitného centra. V rámci projektu sa plánuje zateplenie fasády, stropu, výplňových konštrukcií a modernizácia technickej a technologickej časti budovy. Nakoľko sa jedná o obecnú administratívnu-kultúrno-správnu budovu, cieľovou skupinou pre tento projekt sú prioritne obyvatelia obce Hlinné, ale aj návštevníci a obchodní partneri, ktorí využívajú služby verejnej správy poskytované obcou. Hlavným cieľom v rámci tohto projektu je znížiť spotrebu energie pri prevádzke Obecného úradu v obci Hlinné. 

Viac
Subjekt
Obec Hlinné
Miesta realizácie
Hlinné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2017 - 01.10.2019
Celková suma
230,233 €
Vlastné zdroje
11,512 €
Vyčerpané z projektu
215,686 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
21.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
30.03.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
15.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
965,83 (m2)
Cieľ
965,83 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,5754 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
55,608 (MWh/rok)
Cieľ
55,608 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
39032,6317 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MW)
Cieľ
0,0024 (MW)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MWt)
Cieľ
0,0024 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,436 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,858 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0192 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,12 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
150670,61 (kWh/rok)
Cieľ
141012,31 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
48304,2089 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,320 €
Schválené na preplatenie
92,077 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,077 €
Schválené na preplatenie
92,077 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výkon stavebného dozora

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,668 €
Schválené na preplatenie
72,668 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,668 €
Schválené na preplatenie
72,668 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
1,510 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
1,510 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,451 €
Schválené na preplatenie
48,451 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,451 €
Schválené na preplatenie
48,451 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Energetický audit

Faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2018
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
M.A.Company s.r.o.
IČO
44220316
Názov
FREEBEX s.r.o.
IČO
44617666
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.