Ing. Karol Petz

Prešov

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČ…

Obec Sečovská Polianka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
756,733 €
Suma
799,847 €
Vlastné zdroje
39,992 €
Projekt

Novostavba MŠ v obci Svinia

Obec Svinia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
698,434 €
Suma
751,629 €
Vlastné zdroje
37,581 €
Projekt

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v ob…

Obec Jarovnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
630,496 €
Suma
642,668 €
Vlastné zdroje
32,133 €
Projekt

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-tech…

Obec Podhoroď

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
539,508 €
Suma
539,508 €
Vlastné zdroje
26,975 €
Projekt

Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE

Centrum sociálnych služieb Sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
512,674 €
Vlastné zdroje
25,634 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Obec Lemešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
505,670 €
Vlastné zdroje
25,284 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Obec Muráň

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
470,743 €
Vlastné zdroje
23,537 €
Projekt

Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných…

Obec Brezovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
449,021 €
Vlastné zdroje
22,451 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Soľ

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
430,117 €
Suma
435,001 €
Vlastné zdroje
21,750 €
Projekt

Zberný dvor v obci Tovarné

Obec Tovarné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,745 €
Vlastné zdroje
18,587 €
Projekt

Rozšírenie kapacity materskej školy Varhaňovce

Obec Varhaňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
340,362 €
Suma
340,362 €
Vlastné zdroje
17,018 €
Projekt

Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na…

Obec Pečovská Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
320,802 €
Suma
324,629 €
Vlastné zdroje
16,231 €
Projekt

Využitie aerotermálnej energie v ZŠ Sedlice

Obec Sedlice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,956 €
Vlastné zdroje
16,098 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu P…

Obec Poloma

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
317,099 €
Suma
318,809 €
Vlastné zdroje
15,940 €
Projekt

Komunitné centrum - novostavba, Chmiňany

Obec Chmiňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,963 €
Suma
314,953 €
Vlastné zdroje
15,748 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Kurov

Obec Kurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,917 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,915 €
Vlastné zdroje
15,096 €
Projekt

Komunitné centrum Hermanovce

Obec Hermanovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,138 €
Vyčerpané z projektu
293,162 €
Suma
300,593 €
Vlastné zdroje
15,030 €
Projekt

Komunitné centrum Kojatice

Obec Kojatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
300,527 €
Vlastné zdroje
15,026 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ

Obec Rokycany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
284,304 €
Vlastné zdroje
14,215 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budovy Nižný Slavkov

Obec Nižný Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
280,707 €
Suma
282,073 €
Vlastné zdroje
14,104 €
Projekt

Zmena vykurovania objektu ZŠ s MŠ Malý Lipník

Obec Malý Lipník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
275,856 €
Vlastné zdroje
13,793 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov ZŠ a MŠ Terňa

Obec Terňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,110 €
Vlastné zdroje
13,156 €
Projekt

Komunitné centrum v obci Košické Oľšany

Obec Košické Oľšany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,766 €
Suma
249,054 €
Vlastné zdroje
12,453 €
Projekt

Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE

COOP - TATRY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,010 €
Vlastné zdroje
94,404 €
Projekt

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcU a kult…

Obec Hlinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
215,686 €
Suma
230,233 €
Vlastné zdroje
11,512 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálne…

Obec Čierne nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
221,158 €
Vlastné zdroje
11,058 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla MŠ …

Mesto Turany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
218,810 €
Vlastné zdroje
10,941 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a KD

Obec Terňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,676 €
Vlastné zdroje
10,834 €
Projekt

Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s…

Mesto Turany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
214,571 €
Vlastné zdroje
10,729 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ L…

Obec Lipníky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
519 €
Vyčerpané z projektu
190,764 €
Suma
206,213 €
Vlastné zdroje
10,311 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Soľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,366 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
202,689 €
Vlastné zdroje
10,134 €
Projekt

Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce…

Obec Vyšná Šebastová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
183,004 €
Suma
182,784 €
Vlastné zdroje
9,139 €
Projekt

Rekonštrukcia s rozšírením kapacít MŠ Chmeľov

Obec Chmeľov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,433 €
Suma
182,171 €
Vlastné zdroje
9,109 €
Projekt

Prístavba MŠ Kurov

Obec Kurov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,746 €
Vyčerpané z projektu
177,942 €
Suma
177,942 €
Vlastné zdroje
8,897 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla obe…

Obec Majerovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,810 €
Vlastné zdroje
8,491 €
Projekt

Zberný dvor v obci Kurov

Obec Kurov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,602 €
Suma
169,037 €
Vlastné zdroje
8,452 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla OÚ …

Obec Veľké Ozorovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,013 €
Vlastné zdroje
8,451 €
Projekt

Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budo…

Obec Nová Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,434 €
Vlastné zdroje
8,322 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania OcÚ Župčany

Obec Župčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,917 €
Vlastné zdroje
8,096 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Zdr…

Mesto Turany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,720 €
Vlastné zdroje
8,086 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Varhaňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
141,598 €
Suma
143,478 €
Vlastné zdroje
7,174 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu…

Obec Lascov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,688 €
Suma
48,727 €
Vlastné zdroje
2,436 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.