Popis projektu

Budova Materskej školy, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je budova školského zariadenia vo
vlastníctve obce Soľ a nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení
zameraných na úsporu energie. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - Zvýšenie energetickej
efektívnosti budovy MŠ v obci Soľ, ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude
realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a stropu suterénu
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 2 563 ob. budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:
P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0,00
P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 41,4
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2  11,852
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove počet 3
P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet 1
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek m2 787,77
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 118,703
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 177,869
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách kWh/rok  59 166
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách kWh/rok 136 891
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok 9,36
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok 0,48
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok 0,06
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách kWh/rok 202 613
P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0,00
P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,038
P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,038
 

Viac
Subjekt
Obec Soľ
Miesta realizácie
Soľ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.04.2019
Celková suma
435,001 €
Vlastné zdroje
21,750 €
Vyčerpané z projektu
430,117 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
10.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
19.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
10.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
80,43 (MWh/rok)
Cieľ
80,43 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MW)
Cieľ
0,0766 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MWt)
Cieľ
0,0766 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
19,0626 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,852 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
15,0553 (Kg/rok)
Cieľ
9,36 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0934 (Kg/rok)
Cieľ
0,0575 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
823,68 (m2)
Cieľ
787,77 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
66,8003 (MWh/rok)
Cieľ
30,9109 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
177,0173 (MWh/rok)
Cieľ
177,0173 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
110216,96 (kWh/rok)
Cieľ
146106,3933 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
176531,9949 (kWh/rok)
Cieľ
179698,2147 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
117279,7402 (kWh/rok)
Cieľ
161998,9428 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
3,024 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
3,024 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,120 €
Schválené na preplatenie
146,120 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,120 €
Schválené na preplatenie
146,120 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,000 €
Schválené na preplatenie
195,000 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,394 €
Schválené na preplatenie
195,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,227 €
Schválené na preplatenie
60,227 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,227 €
Schválené na preplatenie
60,227 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,745 €
Schválené na preplatenie
3,745 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,745 €
Schválené na preplatenie
3,745 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,631 €
Schválené na preplatenie
1,631 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Vypracovanie EA pred obnovou budovy

Faktúra za vypracovanie EA pred obnovou budovy

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
1,429 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Externé riadenie projektu_1

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,016 €
Schválené na preplatenie
5,016 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Externé riadenie projektu_2

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,984 €
Schválené na preplatenie
6,984 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Vypracovanie PD pre SP

Faktúra za vypracovanie PD pre stavebné povolenie

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,820 €
Schválené na preplatenie
5,820 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Vypracovanie EC

Faktúra za vypracovanie EC

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
18.04.2019
Názov IČO
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
Ing. Ján Kačala
IČO
30648904
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.