Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Lemešany využitím aerotermálnej energie

Obec Lemešany

Popis projektu

Projekt je realizovaný v obci Lemešany, ktorá patrí do Prešovského okresu.  

Hlavným zámerom projektu je vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektov základnej a materskej školy v obci, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív pri výrobe tepla.

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje 7000 m3/rok.

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
505,670 €
Vlastné zdroje
25,284 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na: výr. biomet.,vyu…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
07.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
18.02.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
20.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2478 (MW)
Cieľ
0,2478 (MW)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2478 (MWt)
Cieľ
0,2478 (MWt)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
66,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,298 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0672 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,92 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Čiastočné plnenie dodávok a prác

Faktúra č. 1 - stavebné práce ZŠ a MŠ Lemešany do 20.11.2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiastočné plnenie dodávok a prác

Faktúra č. 1 - stavebné práce ZŠ a MŠ Lemešany do 20.11.2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra č. 1 - externé riadenie - ZŠ a MŠ Lemešany

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra č. 1 - externé riadenie - ZŠ a MŠ Lemešany

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Čiastočné plnenie dodávok a prác

Faktúra - stavebné práce do 7.12.2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiastočné plnenie dodávok a prác

Faktúra - stavebné práce do 7.12.2020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie ZŠ a MŠ záverečná

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor - ZŠ a MŠ Lemešany

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

čiastočné plnenie dodávok a prác

Stavebné práce - záverečná

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov IČO
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.