41.VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP - Výstavba zariadení na: využitie aeroterm., hydroterm. alebo geoterm. energie s použitím tepel. čerpadla; využitie geoterm. energie priamym využitím na výrobu tepla; výrobu a energet. využívanie skládk. plynu a plynu z ČOV

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia
31.05.2018
Dátum uzavretia
30.08.2019
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
19,156,500 €
Prijaté žiadosti
74
Suma schválených žiadostí
16,430,220 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Trnavský samosprávny kraj 9
Obec Torysa 2
Obec Terňa 2
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

ČOV Michalovce - Plynojem, Kogeneračná jednotka

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
297,800 €
Vlastné zdroje
119,120 €
Projekt

Vybudovanie moderného energeticky efektívneho sys…

JFcon, s. r. o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,245 €
Vlastné zdroje
82,498 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelnéh…

Mesto Sládkovičovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,195,981 €
Vlastné zdroje
59,799 €
Projekt

VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE AEROTERMÁLNEJ ENER…

Obec Raslavice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
767,833 €
Vlastné zdroje
38,392 €
Projekt

Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovens…

Slovenské liečebné kúpele Tur…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,960 €
Vlastné zdroje
286,384 €
Projekt

Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany

Obec Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
548,098 €
Vlastné zdroje
27,405 €
Projekt

Vykurovanie objektov ZŠ Malcov pomocou OZE

Obec Malcov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
539,865 €
Vlastné zdroje
26,993 €
Projekt

Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE

Centrum sociálnych služieb Sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
512,674 €
Vlastné zdroje
25,634 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Obec Lemešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
505,670 €
Vlastné zdroje
25,284 €
Projekt

Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy a Materskej…

Obec Banská Belá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
497,897 €
Vlastné zdroje
24,895 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
452,129 €
Vlastné zdroje
22,606 €
Projekt

Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných…

Obec Brezovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
449,021 €
Vlastné zdroje
22,451 €
Projekt

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelnéh…

Obec Modrany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
372,583 €
Vlastné zdroje
18,629 €
Projekt

Využitie aerotermálnej energie v ZŠ Sedlice

Obec Sedlice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
321,956 €
Vlastné zdroje
16,098 €
Projekt

OZE - DSS Košúty

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,598 €
Vlastné zdroje
15,230 €
Projekt

OZE - Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
285,933 €
Vlastné zdroje
14,297 €
Projekt

Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s …

Obec Slovenská Kajňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
248,327 €
Vlastné zdroje
12,416 €
Projekt

Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE

COOP - TATRY, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,010 €
Vlastné zdroje
94,404 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla MŠ …

Mesto Turany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
218,810 €
Vlastné zdroje
10,941 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a KD

Obec Terňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
216,676 €
Vlastné zdroje
10,834 €
Projekt

Rekonštrukcia kúrenia Materskej školy v obci Podh…

Obec Podhorie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,364 €
Vlastné zdroje
9,218 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla špo…

Mesto Veľký Šariš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
177,119 €
Vlastné zdroje
8,856 €
Projekt

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelnéh…

AMAZON s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,528 €
Vlastné zdroje
68,611 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla obe…

Obec Majerovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
169,810 €
Vlastné zdroje
8,491 €
Projekt

OZE - DSS Galanta

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
145,837 €
Vlastné zdroje
7,292 €
Projekt

OZE - Záhorska knižnica v Senici

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,293 €
Vlastné zdroje
6,865 €
Projekt

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelnéh…

Obec Moča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,085 €
Vlastné zdroje
6,104 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2.…

Obec Krížová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
714,425 €
Vlastné zdroje
35,721 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Mo…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
656,554 €
Vlastné zdroje
32,828 €
Projekt

Energetické zefektívnenie prevádzky Agroareálu v …

ZERA s. r. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
421,418 €
Vlastné zdroje
210,709 €
Projekt

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelnéh…

Obec Búč

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
401,822 €
Vlastné zdroje
20,091 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálne…

Obec Drienov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
356,575 €
Vlastné zdroje
17,829 €
Projekt

OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
306,677 €
Vlastné zdroje
15,334 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov ZŠ a MŠ Terňa

Obec Terňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,110 €
Vlastné zdroje
13,156 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálne…

Obec Čierne nad Topľou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
221,158 €
Vlastné zdroje
11,058 €
Projekt

OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľk…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,348 €
Vlastné zdroje
10,417 €
Projekt

Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ

Obec Ruská Nová Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,276 €
Vlastné zdroje
8,964 €
Projekt

OZE - Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Š…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,118 €
Vlastné zdroje
8,506 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla MŠ …

Obec Torysa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,958 €
Vlastné zdroje
7,798 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Obec Torysa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
155,675 €
Vlastné zdroje
7,784 €
Projekt

OZE - Záhorské múzeum Skalica

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,425 €
Vlastné zdroje
7,671 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.