Popis projektu

Slovenská republika je vo veľkej miere závislá od dovozu primárnych zdrojov energie z okolitých regiónov. Takýmto spôsobom sa energetické hospodárstvo krajiny stáva závislé od trhu s energiami, pričom nie je schopné žiadnym spôsobom obmedzovať rast ich cien. Realizácia projektu „Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ umožní vďaka svojej hlavnej aktivite s názvom „Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“ vytvoriť v obci Modrany dva nezávislé zdroje energie, ktoré budú pre jej získavanie využívať obnoviteľný zdroj vo forme geotermálnej energie. Tieto zdroje budú využívané pre potreby vykurovania objektov materskej školy, kultúrneho domu a športovej haly. Realizácia projektu umožní naplniť jeho hlavný cieľ, ktorým je „Podpora zavádzania obnoviteľných zdrojov energií pre potreby prevádzky verejných budov v obci Modrany“. Úspešnosť projektu bude merateľná vďaka jeho monitorovacím ukazovateľom, ktorými sú:

  • P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 0 podnikov
  • P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 143,991 MW
  • P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 143,991 MWt
  • P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,00 MWe
  • P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 143,991 MWh/rok
  • P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 0,00 MWh/rok
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 34,28 t ekviv. CO2
  • P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: 0,553 kg/rok
  • P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: 0,04 kg/rok
  • P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: 21 kg/rok
Viac
Subjekt
Obec Modrany
Miesta realizácie
Modrany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.05.2021
Celková suma
372,583 €
Vlastné zdroje
18,629 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie aeroterm…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
23.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
19.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
06.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,363 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,02 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1492 (MW)
Cieľ
0,1491 (MW)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1492 (MWt)
Cieľ
0,1491 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,1492 (MWh/rok)
Cieľ
230,016 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
205,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
77,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
205,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
77,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
37,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
19,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
AMAZON s.r.o.
Žiadaná suma
9,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Riadenie projektu-externé

Riadenie projektu-externé

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
STUDNICA, n.o.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov IČO
Názov
STUDNICA, n.o.
IČO
42053064
Názov
AMAZON s.r.o.
IČO
36866903
Názov
HajPo, s.r.o.
IČO
47067390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.