Mesto Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Počet žiadostí
28
Projekty
22
Úspešnosť žiadostí
78%
Celková suma
5,799,158 €
Nezrovnalosti
1,330 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými ú…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,546,609 €
Vlastné zdroje
77,330 €
Projekt

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste St…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
657,429 €
Vlastné zdroje
32,871 €
Projekt

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry p…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
580,188 €
Vlastné zdroje
29,009 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídli…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,253 €
Vlastné zdroje
25,813 €
Projekt

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
488,601 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
452,129 €
Vlastné zdroje
22,606 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Sta…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
379,097 €
Vlastné zdroje
18,955 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, St…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,154 €
Vlastné zdroje
13,058 €
Projekt

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej sta…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,330 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
257,493 €
Vlastné zdroje
12,875 €
Projekt

Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
209,337 €
Suma
247,252 €
Vlastné zdroje
12,363 €
Projekt

Riešenie migračnách výziev v meste Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
247,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,160 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,516 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komensk…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,565 €
Vlastné zdroje
8,378 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,337 €
Vlastné zdroje
7,817 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,615 €
Vlastné zdroje
6,481 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Stará Ľubovňa…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,064 €
Vlastné zdroje
6,403 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelania ZŠ Levočská …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,238 €
Vlastné zdroje
6,212 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,906 €
Suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Projekt

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsade…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,057 €
Vlastné zdroje
4,053 €
Projekt

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,160 €
Vlastné zdroje
858 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
488,601 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračnách výziev v meste Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
247,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,160 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubo…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,516 €
Suma
197,526 €
Vlastné zdroje
9,876 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba Stará Ľubovňa…

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
128,064 €
Vlastné zdroje
6,403 €
Projekt

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby …

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,906 €
Suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.