Popis projektu
Subjekt
Mesto Stará Ľubovňa
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.05.2022
Celková suma
124,238 €
Vlastné zdroje
6,212 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie IKT učební v ZŠ Levočská 6 v…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
27.05.2022
Názov
Obstaranie polytechnických učební v ZŠ …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
02.12.2021
Názov
Obstaranie prírodovedných učební fyziky…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
27.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
27.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
341,0 (osoby)
Cieľ
341,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.