Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ Stará Ľubovňa. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie obvodového plášťa, stropu, ostení okien a balkónových dverí, parapetov okien, výmena okien a dverí, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií, odstránia poruchy vyvolané tepelnými mostami, ako aj zlepší celková estetizácia budovy. Okrem týchto stavebných úprav sa na základe výsledku energetického auditu uskutoční aj modernizácia osvetlenia a vykurovacieho systému.

Po ukončení realizácie projektu bude budova ZUŠ Stará Ľubovňa spĺňať hornú hranicu energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie). Z hľadiska naplnenia globálneho ukazovateľa bude budova zatriedená do energetickej triedy A1. Realizáciou všetkých navrhovaných opatrení je možné dosiahnuť celkovú úsporu 81,57 % ročnej potreby energie.

Viac
Subjekt
Mesto Stará Ľubovňa
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.11.2019
Celková suma
247,252 €
Vlastné zdroje
12,363 €
Vyčerpané z projektu
209,337 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
25.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
21.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
09.06.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,046 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
35,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1052,8 (m2)
Cieľ
1021,41 (m2)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
39,9308 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
185,27 (MWh/rok)
Cieľ
196,0123 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
156081,4946 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
270992,84 (kWh/rok)
Cieľ
258273,7326 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
176747,9168 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,036 (MW)
Cieľ
0,0355 (MW)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,036 (MWt)
Cieľ
0,0355 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,275 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,674 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,88 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 158094

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,673 €
Schválené na preplatenie
123,673 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 158094

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,673 €
Schválené na preplatenie
123,673 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159063

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,664 €
Schválené na preplatenie
85,663 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159063

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,663 €
Schválené na preplatenie
85,663 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Energetický certifikát - faktúra č. 292019

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019057

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Externé riadenie - faktúra č. 2019045

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 20190021

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 20190014

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebný dozor - faktúra č. 20180040

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159098

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Stavebné práce - faktúra č. 159091

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
Martin Harčarik - TMS
IČO
41876776
Názov
Ing. Tibor Petrík - A-P-U, ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ PROJEKCIA
IČO
34312536
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.