PEhAES, a.s.

Ľubotice

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Základná škola Seňa - zvýšenie energetickej účinn…

Obec Seňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
977,977 €
Vlastné zdroje
48,899 €
Projekt

Implementácia stratégie CLLD pre MAS Pro Tatry, o…

Pro Tatry, o. z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
977,716 €
Vlastné zdroje
48,886 €
Projekt

Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
862,164 €
Vlastné zdroje
43,108 €
Projekt

Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej pri…

Stredná priemyselná škola tec…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
853,002 €
Vlastné zdroje
42,650 €
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej …

Mesto Spišská Stará Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
17,880 €
Suma
823,508 €
Vlastné zdroje
41,175 €
Projekt

Chminianske Jakubovany -Materská škola

Obec Chminianske Jakubovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
804,000 €
Suma
804,000 €
Vlastné zdroje
40,200 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského…

Mesto Strážske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
746,971 €
Vlastné zdroje
37,349 €
Projekt

MsÚ Stropkov - zníženie energetickej náročnosti b…

Mesto Stropkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,401 €
Suma
732,261 €
Vlastné zdroje
36,613 €
Projekt

Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove

Mesto Bardejov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,081 €
Vlastné zdroje
35,754 €
Projekt

Materská škola Hniezdne

Obec Hniezdne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
678,697 €
Vlastné zdroje
33,935 €
Projekt

Kompostáreň na zhodnocovanie BRO v meste Lipany

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
667,775 €
Vlastné zdroje
33,389 €
Projekt

Materská škola v obci Chmiňany

Obec Chmiňany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
647,080 €
Vlastné zdroje
32,354 €
Projekt

OcU a KD Valaliky parcela č. 390/4

Obec Valaliky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
264,265 €
Suma
619,140 €
Vlastné zdroje
30,957 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej…

Obec Horovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
574,787 €
Vlastné zdroje
28,739 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 1…

Stredná odborná škola lesníck…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
566,062 €
Vlastné zdroje
28,303 €
Projekt

Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na prakt…

Hotelová akadémia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
532,760 €
Vlastné zdroje
26,638 €
Projekt

Nadstavba objektu Materskej školy Kendice na účel…

Obec Kendice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
514,933 €
Vlastné zdroje
25,747 €
Projekt

Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov

Obec Malý Slavkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
40,575 €
Vyčerpané z projektu
405,750 €
Suma
473,612 €
Vlastné zdroje
23,681 €
Projekt

Lipany – MŠ Centrum

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
452,524 €
Vlastné zdroje
22,626 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v…

Obec Kamienka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
428,056 €
Vlastné zdroje
21,403 €
Projekt

Dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce

Obec Varhaňovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
354,559 €
Suma
361,443 €
Vlastné zdroje
18,072 €
Projekt

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpad…

Obec Zborov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
29,081 €
Vyčerpané z projektu
33,642 €
Suma
358,837 €
Vlastné zdroje
17,942 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce

Obec Petrovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
216,986 €
Suma
335,379 €
Vlastné zdroje
16,769 €
Projekt

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Obec Okrúhle

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
321,850 €
Suma
328,570 €
Vlastné zdroje
16,428 €
Projekt

Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej nároč…

Stredná odborná škola lesníck…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
255,458 €
Suma
324,270 €
Vlastné zdroje
16,213 €
Projekt

Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v Medzilabo…

Mesto Medzilaborce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
73,135 €
Vyčerpané z projektu
146,270 €
Suma
255,663 €
Vlastné zdroje
12,783 €
Projekt

Vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobel…

Lobelka, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
245,546 €
Suma
251,014 €
Vlastné zdroje
25,101 €
Projekt

Lipany - Komunitné centrum

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
236,000 €
Suma
250,990 €
Vlastné zdroje
12,550 €
Projekt

Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
209,337 €
Suma
247,252 €
Vlastné zdroje
12,363 €
Projekt

Zvýšenie a skvalitnenie úrovne zaškolenosti detí …

Mesto Medzilaborce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
237,173 €
Vlastné zdroje
11,859 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ L…

Obec Lipníky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
519 €
Vyčerpané z projektu
190,764 €
Suma
206,213 €
Vlastné zdroje
10,311 €
Projekt

Zberný dvor v obci Hlinné

Obec Hlinné

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,767 €
Suma
205,923 €
Vlastné zdroje
10,296 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materske…

Obec Dargov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
188,477 €
Suma
203,492 €
Vlastné zdroje
10,175 €
Projekt

Podpora dobudovania základnej technickej infraštr…

Obec Boliarov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
201,030 €
Vlastné zdroje
10,051 €
Projekt

Materská škola - prístavba

Obec Dravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,121 €
Suma
163,228 €
Vlastné zdroje
8,161 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
156,337 €
Vlastné zdroje
7,817 €
Projekt

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hniezd…

Obec Hniezdne

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,813 €
Vlastné zdroje
7,441 €
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chm…

Obec Chminianska Nová Ves

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,165 €
Vlastné zdroje
5,808 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Víťaz

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,083 €
Suma
105,963 €
Vlastné zdroje
5,298 €
Projekt

Obnova mestskej knižnice v Lipanoch

Mesto Lipany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,703 €
Vlastné zdroje
4,885 €
Projekt

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy …

Obec Lúčka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
97,193 €
Vlastné zdroje
4,860 €
Projekt

Šikovné ruky - lepšia budúcnosť

Rímskokatolícka cirkev Biskup…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,019 €
Vlastné zdroje
3,251 €
Projekt

Skvalitnenie sociálnych služieb v charitnom dome …

Arcidiecézna charita Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,689 €
Vlastné zdroje
3,234 €
Projekt

Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce

Obec Varhaňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,940 €
Vlastné zdroje
2,847 €
Projekt

ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,846 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Projekt

ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,121 €
Vlastné zdroje
2,606 €
Projekt

Sanácia nelegálnej skládky v obci Krivany

Obec Krivany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,072 €
Vlastné zdroje
2,604 €
Projekt

Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Malý S…

Obec Malý Slavkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,414 €
Vlastné zdroje
2,271 €
Projekt

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v o…

Obec Šumiac

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,414 €
Vlastné zdroje
1,971 €
Projekt

Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce

Obec Kračúnovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,428 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kaln…

Obec Kalnište

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,048 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Kuk…

Obec Kuková

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Viacúčelové športovisko v obci Chmeľov

Obec Chmeľov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,940 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie sociálnych služieb v charitnom dome …

Arcidiecézna charita Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,944 €
Vlastné zdroje
447 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.