Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „ , tak aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť zohľadňujúc spádovosť regiónu, a zároveň sa vytvoril priestor pre poskytovanie pomoci ľudom v nepriaznivej sociálnej či inej životnej situácií. Stanovený cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít na úrovni žiadateľa.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít , ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a výsledkov projektu. Modernizácia a rekonštrukcia zdravotného strediska sa bude realizovať v jestvujúcom objekte zdravotného strediska, ktoré má výhodnú strategickú polohu v rámci mestskej infraštruktúry.

Projekt je realizovaný za účelom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti.

Miestom realizácie projektu je mesto Spišská Stará Ves, ktoré svojou polohou spadá do oprávnenej spádovej oblasti. Projekt bude realizovaný počas doby 24 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR a predovšetkým obyvatelia regiónu.

Výsledkom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste v rozsahu všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých zabezpečená dvomi lekármi, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast zabezpečená dvomi lekármi, špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť zabezpečená dvomi lekármi, špecializovaná chirurgická ambulancia, špecializovaná interná ambulancia, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, dopravná zdravotná služba a poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí na jednom mieste.

Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavným aktivitám projektu a podmienkam IROP.

Viac
Subjekt
Mesto Spišská Stará Ves
Miesta realizácie
Spišská Stará Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.11.2021
Celková suma
823,508 €
Vlastné zdroje
41,175 €
Vyčerpané z projektu
17,880 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA2: Opatrenie na zvýšenie energetickej…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
11.10.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
03.11.2021
Názov
HA1: Modernizácia a rekonštrukcia exist…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
09.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
16.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,1463 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
116730,86 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1317,57 (m2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia (faktúra č. 16/218)

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia (faktúra č.11/2018)

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
7,080 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Stavebné práce (Faktúra č. 1520028)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Stavebné práce (Faktúra č. 1520028)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA 1520042)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Stavebné práce (FA 1520042)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA1520054)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA1520054)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce (FA1520073)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA1520073)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

Stavebné práce (FA 1521006)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA 1521006)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Stavebné práce (FA1521021)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Stavebné práce (FA1521021)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA1521037)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA1521037)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Stavebné práce (FA 1521043)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (FA 1521043)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Energetický posudok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Stará Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
DELWAY s.r.o.
IČO
47993669
Názov
Ing. Štefan Vilga
IČO
43417663
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.