Popis projektu

Predmetom projektu je obnova a revitalizácia parku Pánska záhrada v Prešove miestnej časti Nižná Šebastová.

Zabezpečenie prírodného prostredia pre obyvateľov mesta Prešov, posilnenie ekologicko-stabilizačných funkcií a vytvorenie predpokladov na efektívne a trvalo udržateľné využívanie záujmového územia parku Pánska záhrada v Prešove, časť Nižná Šebastová.

1. Zlepšenie kvality ovzdušia a sídelného prostredia pre obyvateľov mesta.

2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia parku.

  realizácia mestských prvkov, zelených parkov, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie- verejné priestranstvo - park Pánska záhrada.

parcelné čísla C č.1026,  C č. 3343,  KNC 1026, 3343, 3344, 1032. k. ú. Nižná Šebastová.

  • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mest. oblastiach - 17 153,00 m2,
  • Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 1.
Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
887,382 €
Vlastné zdroje
44,369 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posilnenie ekologicko-stabilizačných fu…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
31.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
30.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
17153,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Riadenie projektov - Mzdy 09/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 07/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 10/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 08/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 03/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 06/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 02/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 05/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 04/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu - Mzdy 11/2023_302041BDL8

Mzdy 02-11_2023_302041BDL8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.