Mesto Prešov

Prešov

Počet žiadostí
58
Projekty
54
Úspešnosť žiadostí
81%
Celková suma
20,783,096 €
Nezrovnalosti
167,153 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora integračných opatrení v meste Prešov v s…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,815,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
108,107 €
Vyčerpané z projektu
1,795,954 €
Suma
1,909,633 €
Vlastné zdroje
95,482 €
Projekt

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,103,509 €
Suma
1,225,095 €
Vlastné zdroje
61,255 €
Projekt

Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových trat…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,203,410 €
Vlastné zdroje
60,170 €
Projekt

MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej nár…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,202,400 €
Vlastné zdroje
60,120 €
Projekt

Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí –…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,105,820 €
Vlastné zdroje
55,291 €
Projekt

Lesík delostrelcov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,050,602 €
Vlastné zdroje
52,530 €
Projekt

ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov - zníženie energeticke…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,035,464 €
Vlastné zdroje
51,773 €
Projekt

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
868,888 €
Suma
911,635 €
Vlastné zdroje
45,582 €
Projekt

Zavádzanie moderných technológií do regulácie dop…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
911,174 €
Vlastné zdroje
45,559 €
Projekt

Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
887,382 €
Vlastné zdroje
44,369 €
Projekt

MŠ Bratislavská 3, Prešov- zníženie energetickej …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
876,680 €
Vlastné zdroje
43,834 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva - park medz…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
758,487 €
Vlastné zdroje
37,924 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Preš…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
690,406 €
Suma
704,430 €
Vlastné zdroje
35,221 €
Projekt

Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičov…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
687,140 €
Vlastné zdroje
34,357 €
Projekt

MŠVažecká 18, Prešov – zníženie energetickej náro…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
572,406 €
Suma
640,831 €
Vlastné zdroje
32,042 €
Projekt

MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
534,294 €
Suma
621,189 €
Vlastné zdroje
31,059 €
Projekt

Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej i…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,837 €
Vlastné zdroje
29,542 €
Projekt

MŠ Čapajevova 17, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
468,229 €
Suma
558,124 €
Vlastné zdroje
27,906 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
188,321 €
Suma
499,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energeticke…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
354,169 €
Suma
374,925 €
Vlastné zdroje
18,746 €
Projekt

MŠ Važecká 18, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,077 €
Suma
360,859 €
Vlastné zdroje
18,043 €
Projekt

Zastávkové niky na Sídlisku III

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
343,548 €
Vlastné zdroje
17,177 €
Projekt

Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste P…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
24,488 €
Vyčerpané z projektu
244,636 €
Suma
275,931 €
Vlastné zdroje
13,797 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev - ulica Sl…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
251,170 €
Vlastné zdroje
12,558 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M.…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,976 €
Vlastné zdroje
8,349 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Št…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,371 €
Vlastné zdroje
8,019 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
155,421 €
Vlastné zdroje
7,771 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,806 €
Vlastné zdroje
7,540 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
35,919 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove II

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,619 €
Vlastné zdroje
6,481 €
Projekt

Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/V…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,972 €
Vlastné zdroje
6,399 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
122,321 €
Suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17 Novembra 126-130

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,453 €
Vlastné zdroje
4,623 €
Projekt

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského p…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
270 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Projekt

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po ar…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,221 €
Suma
72,583 €
Vlastné zdroje
3,629 €
Projekt

ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných uč…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,639 €
Vlastné zdroje
3,532 €
Projekt

Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej i…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,435 €
Vlastné zdroje
3,172 €
Projekt

Energetický manažment mesta Prešov- I. etapa

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
129 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,724 €
Vlastné zdroje
3,136 €
Projekt

Most nad riekou Torysa na ul. Jána Pavla II. v Pr…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,368 €
Vlastné zdroje
3,118 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,913 €
Suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

ZŠ Československej armády- zriadenie špecializova…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,995 €
Vlastné zdroje
3,000 €
Projekt

ZŠ Mirka Nešpora- zriadenie špecializovaných učeb…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,853 €
Vlastné zdroje
2,893 €
Projekt

ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,846 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Projekt

ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,121 €
Vlastné zdroje
2,606 €
Projekt

ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,753 €
Vlastné zdroje
2,438 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,471 €
Vlastné zdroje
2,374 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
46,016 €
Vlastné zdroje
2,301 €
Projekt

Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove – projektová …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,864 €
Vlastné zdroje
1,643 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Prešov

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,959 €
Vlastné zdroje
348 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora integračných opatrení v meste Prešov v s…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,815,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
108,107 €
Vyčerpané z projektu
1,795,954 €
Suma
1,909,633 €
Vlastné zdroje
95,482 €
Projekt

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
868,888 €
Suma
911,635 €
Vlastné zdroje
45,582 €
Projekt

Zavádzanie moderných technológií do regulácie dop…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
911,174 €
Vlastné zdroje
45,559 €
Projekt

Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
887,382 €
Vlastné zdroje
44,369 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva - park medz…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
758,487 €
Vlastné zdroje
37,924 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Preš…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
690,406 €
Suma
704,430 €
Vlastné zdroje
35,221 €
Projekt

Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičov…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
687,140 €
Vlastné zdroje
34,357 €
Projekt

Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej i…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
590,837 €
Vlastné zdroje
29,542 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
188,321 €
Suma
499,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,200 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energeticke…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
354,169 €
Suma
374,925 €
Vlastné zdroje
18,746 €
Projekt

Zastávkové niky na Sídlisku III

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
343,548 €
Vlastné zdroje
17,177 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Št…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
160,371 €
Vlastné zdroje
8,019 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
155,421 €
Vlastné zdroje
7,771 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,806 €
Vlastné zdroje
7,540 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
35,919 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove II

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,619 €
Vlastné zdroje
6,481 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
122,321 €
Suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17 Novembra 126-130

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,453 €
Vlastné zdroje
4,623 €
Projekt

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského p…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
270 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Projekt

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po ar…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,221 €
Suma
72,583 €
Vlastné zdroje
3,629 €
Projekt

Energetický manažment mesta Prešov- I. etapa

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
129 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,724 €
Vlastné zdroje
3,136 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,913 €
Suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,471 €
Vlastné zdroje
2,374 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
46,016 €
Vlastné zdroje
2,301 €
Projekt

Most na ulici Pod Hrádkom v Prešove – projektová …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,864 €
Vlastné zdroje
1,643 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.