Mesto Prešov

Prešov

IČO
00327646
DIČ
2021225679
Vznik subjektu
16. marec 1986 0:00
Tržby
+4%
Počet žiadostí
45
Projekty
35
Úspešnosť žiadostí
77%
Celková suma
13,481,125 €
Nezrovnalosti
167,024 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
108,107 €
Vyčerpané z projektu
1,795,954 €
Suma
1,909,633 €
Vlastné zdroje
95,482 €
Projekt

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,103,509 €
Suma
1,225,095 €
Vlastné zdroje
61,255 €
Projekt

MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej nár…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,211,077 €
Vlastné zdroje
60,554 €
Projekt

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
868,888 €
Suma
911,635 €
Vlastné zdroje
45,582 €
Projekt

MŠ Bratislavská 3, Prešov- zníženie energetickej …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
884,085 €
Vlastné zdroje
44,204 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva - park medz…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
776,820 €
Vlastné zdroje
38,841 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Preš…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
690,406 €
Suma
704,430 €
Vlastné zdroje
35,221 €
Projekt

MŠVažecká 18, Prešov – zníženie energetickej náro…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
572,406 €
Suma
640,831 €
Vlastné zdroje
32,042 €
Projekt

MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
534,294 €
Suma
621,189 €
Vlastné zdroje
31,059 €
Projekt

MŠ Čapajevova 17, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
468,229 €
Suma
558,124 €
Vlastné zdroje
27,906 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,321 €
Suma
499,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energeticke…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
354,169 €
Suma
374,925 €
Vlastné zdroje
18,746 €
Projekt

MŠ Važecká 18, Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,077 €
Suma
360,859 €
Vlastné zdroje
18,043 €
Projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev - ulica Sl…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
354,529 €
Vlastné zdroje
17,726 €
Projekt

Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste P…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
24,488 €
Vyčerpané z projektu
244,636 €
Suma
293,178 €
Vlastné zdroje
14,659 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Št…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,347 €
Vlastné zdroje
10,417 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M.…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,976 €
Vlastné zdroje
8,349 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
160,763 €
Vlastné zdroje
8,038 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,806 €
Vlastné zdroje
7,540 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,919 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
122,321 €
Suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17 Novembra 126-130

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,453 €
Vlastné zdroje
4,623 €
Projekt

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského p…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
270 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Projekt

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po ar…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,221 €
Suma
78,039 €
Vlastné zdroje
3,902 €
Projekt

ZŠ Májové námestie- zriadenie špecializovaných uč…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,969 €
Vlastné zdroje
3,898 €
Projekt

ZŠ Bajkalská- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,970 €
Vlastné zdroje
3,199 €
Projekt

Energetický manažment mesta Prešov- I. etapa

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
62,724 €
Vlastné zdroje
3,136 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,913 €
Suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

ZŠ Československej armády- zriadenie špecializova…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,995 €
Vlastné zdroje
3,000 €
Projekt

ZŠ Važecká- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,964 €
Vlastné zdroje
2,998 €
Projekt

ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných učební.

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,941 €
Vlastné zdroje
2,997 €
Projekt

ZŠ Mirka Nešpora- zriadenie špecializovaných učeb…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,907 €
Vlastné zdroje
2,945 €
Projekt

Refundácia nákladov spojených s výkonom činností …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,959 €
Vlastné zdroje
348 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na …

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
108,107 €
Vyčerpané z projektu
1,795,954 €
Suma
1,909,633 €
Vlastné zdroje
95,482 €
Projekt

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
868,888 €
Suma
911,635 €
Vlastné zdroje
45,582 €
Projekt

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Preš…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
690,406 €
Suma
704,430 €
Vlastné zdroje
35,221 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,321 €
Suma
499,980 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energeticke…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
354,169 €
Suma
374,925 €
Vlastné zdroje
18,746 €
Projekt

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho …

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
224,878 €
Suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Projekt

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Projekt

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
77,454 €
Suma
160,763 €
Vlastné zdroje
8,038 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
150,806 €
Vlastné zdroje
7,540 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,919 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
122,321 €
Suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Projekt

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského p…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
270 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Projekt

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po ar…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,221 €
Suma
78,039 €
Vlastné zdroje
3,902 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,913 €
Suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.