Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy na ulici Čapajevova 17 v Prešove, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni ultranízkoenergetickej budovy (A1). 

Špecifické ciele projektu: 

1. Zlepšenie stavebno-technického stavu konštrukcie strechy, obvodového plášťa a okenných a dverných výplní.

2. Uskutočnenie ostatných opatrení na zníženie energetickej náročnosti bobjektu MŠ- nútené vetranie s rekuperáciou, rekonštrukcia osvetlenia, rekontrukcia vykurovacieho systému s hydraulickým vyregulovaním a prispôsobenie doby cirkulácie teplej úžitkovej vody.

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ Čapajevova 17, Prešov.

Dĺžka realizácie aktivity: 9 mesiacov.

Miesto realizácie projektu: ulica Čapajevova 17, 080 01 Prešov. 

Dosiahnuté merateľné ukazovatele: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (45,72 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (1 987,05 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (74,98 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(279,01 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (204 035 kWh/rok), Zníženie potreby energie (299 281 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (20,59 kg/rok), PM10 (-0,96 kg/rok), SO2 (-13,81 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (413 861 kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (0,017 MW).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.11.2019
Celková suma
621,189 €
Vlastné zdroje
31,059 €
Vyčerpané z projektu
534,294 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
23.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
22.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
216524,6562 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
472719,195 (kWh/rok)
Cieľ
413867,7157 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
253024,1964 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
279,0133 (MWh/rok)
Cieľ
279,0133 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1987,05 (m2)
Cieľ
1987,05 (m2)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
62,4887 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
39,166 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,771 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,5156 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0332 (MW)
Cieľ
0,017 (MW)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,006 (MWt)
Cieľ
0,017 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
21,93 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,057 €
Schválené na preplatenie
72,057 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,057 €
Schválené na preplatenie
72,057 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,225 €
Schválené na preplatenie
229,225 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,225 €
Schválené na preplatenie
229,225 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,797 €
Schválené na preplatenie
55,797 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,797 €
Schválené na preplatenie
55,797 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,310 €
Schválené na preplatenie
7,310 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,310 €
Schválené na preplatenie
7,310 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,842 €
Schválené na preplatenie
7,842 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,842 €
Schválené na preplatenie
7,842 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,295 €
Schválené na preplatenie
83,295 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,295 €
Schválené na preplatenie
83,295 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,914 €
Schválené na preplatenie
14,914 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,914 €
Schválené na preplatenie
14,914 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. VF_1907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,737 €
Schválené na preplatenie
63,853 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. VF_1907002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,853 €
Schválené na preplatenie
63,853 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Faktúra č. VF_1905003

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov IČO
Názov
IBEG, a.s.
IČO
36456861
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.